Vad erbjuds familjehemmen?

Familjehemmen får ekonomisk ersättning samt råd och stöd av familjehemssekreterare

Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. I Ystads kommun följer vi Kommunförbundets rekommendationer vad gäller ersättningen.

Arvodet utgör ersättning för de insatser som utförs av familjehemmet och fastställs efter ålder och vårdbehov hos den placerade.

Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte A-kassegrundande. Omkostnadsersättningen skall täcka de merkostnader som uppstår när barnet/ungdomen bor i familjen.

Som familjehem har ni kontakt med en familjehemssekreterare som ger er råd och stöd i ert uppdrag.
Ni erbjuds också att delta på vissa utbildningsdagar och sammankomster med andra familjehem.

 

 

Publicerad 2013-03-07, Uppdaterad 2019-02-13

Kontakt

Familjehemssekreterare
Magnus Hörnblad
0411-57 77 83
magnus.hornblad@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16