Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem behöver man ha tid och engagemang för andra människor.

Man behöver ha förståelse för hur barn och unga kan ha det idag. Ett bra familjehem är vanliga människor som är trygga och nöjda med sin egen livssituation.

I samband med barnets placering görs en genomförandeplan tillsammans med barnet/den unge, vårdnadshavare, familjehemsföräldrar samt familjehemssekreterare där man går igenom barnets behov inom olika områden. Genomförandeplanen följs sedan upp regelbundet.

En viktig uppgift för familjehemmen, förutom att ta hand om barnet och tillgodose dess olika behov, är att hålla kontakt med barnets familj och att samarbeta med andra viktiga personer runt barnet.

Familjehemsuppdraget innebär också en tät kontakt med familjehemssekreteraren vars arbetsuppgift bl.a. är att hålla kontakt med det placerade barnet och ge det och familjehemmet aktivt stöd.

 

 

 

Publicerad 2013-03-07, Uppdaterad 2019-02-11

Kontakt

Familjehemssekreterare
Magnus Hörnblad
0411-57 77 83
magnus.hornblad@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16