Vårdnad, boende och umgängesfrågor

Upplysningar och utredningar

Om föräldrar inte kommer överens angående vårdnad, boende och umgänge gällande barnet kan en förälder stämma den andra i tingsrätten för att domstolen skall fatta beslut i frågan. Familjerätten får då i uppdrag av tingsrätten att lämna upplysningar, som vanligen består av registerkontroll och enskilda samtal med föräldrarna och barnet.

Familjerätten kan därefter få i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning om hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Utredningen innehåller enskilda samtal med föräldrarna och barnet, hembesök hos respektive förälder och referentsamtal med förskola eller skola. Utredningen fungerar som ett underlag när domstolen ska fatta beslut.

Avtal

Om föräldrar är överens gällande vårdnad, boende och umgänge och önskar få detta nedtecknat i avtal är familjerätten behjälplig med detta. Dock måste socialnämnden bedöma att avtalet är för barnets bästa. Ett avtal är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att barnet är folkbokfört i Simrishams, Sjöbo, Tomelilla eller Ystads kommun. Avtalet ska vara detaljerat och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Upprättande av avtal är kostnadsfritt.

Publicerad 2022-03-07, Uppdaterad 2024-01-10