Alkohol, droger och tobak

Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger.

Trots att information om farorna med tobak, alkohol och narkotika är större än någonsin finns fortfarande missbruk och det sker utköp av alkohol och tobak, även till minderåriga.
Utköp av droger till minderåriga kan få allvarliga konsekvenser för den som köper ut, såväl böter som allvarligare straff finns i straffskalan.
Den minderåriga skadas också av ett påbörja ett bruk vid låg ålder, vilket kan leda till stora hälsoproblem både på kort och på lång sikt. 

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap leta efter mer information i länkarna till höger. 

Publicerad 2020-09-04, Uppdaterad 2022-04-26

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Anders Hansson
0411-57 73 90
anders.hansson@ystad.se

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Kristian Stern
0411-57 80 81
kristina.stern@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?