Bristande föräldraskap

Som barn har du rätt till omvårdnad och skydd. Du har rätt till att utvecklas i samspel med människor som kan förstå dig och dina behov. Du har rätt att mötas av kärlek och respekt.

Barns behov och föräldrars förmåga

När man är barn kan man inte klara sig utan omsorg från föräldrar eller andra vuxna. Man är beroende av att de tar väl hand om en och skyddar en från faror. Föräldrar ska genom sina omsorger se till att man utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla både genom att ge känslomässigt stöd och att se till att man har mat och kläder. Det kan också handla om att få hjälp med läxor. Föräldrar måste trösta sina barn när de är ledsna, lugna dem när de är rädda och hjälpa dem att visa sin ilska utan att skada någon annan.

Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt bra omsorg. Men det finns hjälp att få. Om du har det så här hemma kan du berätta för någon vuxen i din närhet som du litar på. Då kan både du och dina föräldrar få hjälp.

Källa: BRIS

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Publicerad 2020-01-09, Uppdaterad 2022-06-05

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Anders Hansson
0411-57 73 90
anders.hansson@ystad.se

Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Kristina Stern
0411-57 80 81
kristina.stern@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?