Våld i nära relationer

Våld kan drabba alla

Våld i nära relationer kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet, funktionshinder och social tillhörighet.

Att vara utsatt för våld påverkar hela ens livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd.

Vad är våld

Våld är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.

Läs mer om vad våld innebär och hur det definieras här.

Socialtjänsten

Du som våldsutsatt, våldsutövare, barn eller närstående kan vända dig till Socialtjänsten.

  • Under dagtid kan du få kontakt med socialsekreterare för rådgivande samtal. Du når oss på telefon 0411-57 73 60. Du kan vara anonym.
  • På kväller och helger när Socialkontoret är stängt kan du ringa Sociala jouren Syd om det är en nödsituation av social karaktär. Du når Sociala jouren Syd via larmnumret 112.
  • Om du är i en akut situation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnumret 112.

FreeZonen – Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne

FreeZonen arbetar för våldsutsatta kvinnor och män.

Läs mer om FreeZonen här.

Unga relationer

Mår du dåligt i din relation? Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter för våld. På unga relationer kan du chatta anonymt. Du kan också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

Läs mer om unga relationer här.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen kan nås dygnet runt alla dagar på året. Det är gratis att ringa till kvinnofridslinjen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen här.

Telefonlinjen ”Välj att sluta”

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som utövar våld mot din partner och som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Det är gratis att ringa till telefonlinjen.

Läs mer om Välj att sluta här.

 

Publicerad 2013-06-13, Uppdaterad 2019-10-16