Öppenvårdsenheten

Öppenvårdsenheten är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten.

Öppenvårdsenheten är en verksamhet inom socialtjänsten som erbjuder hjälp på olika sätt till er barn och unga 0-18 år och din familj. Vi finns centralt i stan på lilla Östergatan 28. Alla besök är kostnadsfria.

Vi som arbetar på Öppenvårdsenheten är familjebehandlare och kan jobba med olika uppdrag och med olika insatser. Familjebehandlarna som träffar er har sekretess och anmälningsplikt.

Ni som barn, unga eller förälder kan komma i kontakt med oss på öppenvården genom att själva ta kontakt och få råd- och stödsamtal. Dessa samtal registreras inte och kallas för biståndslösa samtal.

Samtal som biståndsinsats ges till er barn, unga och föräldrar efter att en utredning genomförts hos socialtjänsten. Dessa samtal registreras.

I vårt arbete använder vi aktuell kunskap, vad du berättar att du behöver hjälp med och vad vi vet från forskning och erfarenhet brukar hjälpa personer i din situation.

Insatser vi kan erbjuda på Öppenvårdsenheten

Råd- och stödsamtal

Ibland är det tufft att vara förälder och det kan innebära utmaningar i din vardag. Tycker du det är svårt att få ditt barn att lyssna på vad du säger? Känner du oro för ditt barns situation? Har du som ungdom funderingar som rör din familj? Då kan du som förälder till barn 0-18 år folkbokfört i kommunen ringa oss för råd- och stödsamtal hos kommunens öppenvårdsenhet. Om ditt barn har två vårdnadshavare behöver ni båda godkänna insatsen.

I råd- och stödsamtal får du träffa utbildade och erfarna familjebehandlare. Vi utgår från det du berättar är bekymmer i just er familj och med barnets behov i centrum.

rePULSE

Hos oss på Öppenvårdsenheten kan rePULSE ges till dig som barn och förälder inom tio träffar.

Tillsammans med kursledare får du som barn eller ungdom utforska hur tankar, känslor eller beteende hänger samman för att hitta andra sätt att agera på. Metoden riktar sig till dig som känner att du har svårt med att hantera känslor och beteende.

Tryggare barn

Tryggare Barn är en föräldrakurs i lugnt föräldraskap som riktar sig till dig med barn i åldern 3-11 år men kan ändras till att passa både yngre och äldre barn. Ni deltar tillsammans med en kursledare i sex träffar med olika teman från kursens innehåll. Kursen handlar om att minska risken för våld mot ditt barn och ge dig en bra relation med ditt barn.

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan hjälpa dig som barn, ungdom eller förälder som känner sig nere och orolig, är rädd för saker, inte går i skolan tillräckligt eller sysslar med kriminalitet.

Genom KBT får du hjälp att hitta nya sätt att hantera tankar, känslor och beteende. KBT kan utföras hemma hos dig eller på annan plats som du behöver träna dig på att vara i.

Marte Meo

Marte Meo är en insats som du som förälder kan få när ditt barn är 0-18 år. I Marte Meo använder vi film för att hjälpa dig som förälder att se ditt barns behov och resurser. Marte Meo passar dig som vill påverka din kontakt med ditt barn på ett bra sätt och hjälpa ditt barn att utvecklas.

Umgänge på uppdrag från tingsrätten

På Öppenvårdsenheten arbetar vi också på uppdrag av tingsrätten när de beslutat om umgänge mellan barn och förälder som inte bor tillsammans. Vi kallar verksamheten för ”Bryggan”.

Barnet får träffa sin förälder i våra lokaler tillsammans med umgängesstödjare på torsdag eftermiddagar mellan 12.30 och 18 fördelat på två pass. Vid varje pass kan det vara max tre barn.

Gruppverksamheter

Familjebehandlarna på Öppenvårdsenheten leder också gruppverksamheter och föräldrautbildningar, se vidare under flik ”Gruppverksamheter”.

Publicerad 2022-03-17, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Öppenvårdsenheten
Lilla Östergatan 28
Tel: 0411-57 80 19

Enhetschef
Carina Malmborg Olsson
0411– 57 77 87
carina.a.olsson@ystad.se