Medling vid ungdomsbrott

Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att samtala om det som har hänt.


Under mötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna. Att delta i medling är alltid frivilligt. Viljan att mötas är en förutsättning för ett bra möte. Medlingsmötet förbereds noga. Inför det gemensamma mötet träffar medlaren gärningsperson och brottsoffer i enskilda möten.

Vad kan medling innebära för dig som brottsutsatt?

Medling kan hjälpa dig att gå vidare. Att mötas ger dig chansen att få ett ansikte på den som utsatte dig för brott. Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig. En förutsättning för medling är att du känner dig redo att möta gärningspersonen. Du kan dra dig ur i vilket skede du vill. Att delta i ett förmöte innebär inte att du sedan måste delta i ett gemensamt medlingsmöte.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Medling riktar sig till dig som är mellan 12 - 21 år. Brottet ska vara polisanmält och du ska ha erkänt. Det krävs mycket mod att möta den man gjort illa. Genom att delta i medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för vad du gjort. Medlingen innebär en möjlighet att kunna be om förlåtelse och förklara varför det blev som det blev. Det är en chans att göra något som kan bli mycket betydelsefullt för både dig och den som utsatts för brottet.

Hur går medlingen till?

Erbjudande om medling sker via polis eller socialtjänst men initiativet kan också komma från gärningsperson eller brottsutsatt. En medlare tar kontakt med parterna för att informera om medling och inbjuda till ett förberedande, enskilt möte, ett så kallat förmöte. Under förmötet pratar man om hur medlingen skall gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i mötet. Om gärningsperson och brottsutsatt sedan vill, och om medlaren bedömer det som lämpligt, anordnas slutligen ett medlingsmöte, där parterna träffas tillsammans med medlaren. De som arbetar med medling har tystnadsplikt.

Kontakt

Medlingsverksamheten sker genom ett samarbete mellan polis, socialtjänst och åklagare i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Publicerad 2022-08-22, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
lina.persson@ystad.se