Norregatans familjeverksamhet

Norregatans familjeverksamhet är en öppenvårdsverksamhet inom barn- och familjeenheten.

På Norregatans familjeverksamhet kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer. Norregatans familjeverksamhet erbjuder stöd och behandling utifrån varje familjs behov genom föräldrasamtal, familjesamtal och enskilda samtal. Man kan också få praktiskt - pedagogiskt stöd i sitt hem.

På Norregatans familjeverksamhet försöker man lyfta fram familjens positiva resurser och se möjligheter i stället för hinder.

Besöken är kostnadsfria och personalen arbetar under samma sekretess som socialsekreterare. På Norregatans familjeverksamhet arbetar familjebehandlare, ungdomsbehandlare, umgängesstöd och samordnare för gruppverksamhet.

Familjen tas emot efter utredning och beslut om insats av socialsekreterare i barn- och familjeenheten. Du kan också vända dig direkt till familjeverksamheten för råd och stödsamtal.

Publicerad 2015-03-17, Uppdaterad 2019-01-31

Kontakt

Norregatans familjeverksamhet

Lilla Norregatan 4 e
Tel: 0411-57 80 19