Vad är en utredning?

När socialtjänsten genom en anmälan eller ansökan får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att ta reda på vad barnet kan behöva. Detta sker genom en utredning.

En utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten (socialsekreterare), barnet och föräldrarna. För att få en sådan bra bild som möjligt pratar socialsekreteraren även med andra viktiga personer som finns runt barnet exempelvis förskola, skola, BVC eller barn- och ungdomspsykiatrin men även andra personer som familjen tycker är viktiga. Målsättningen är alltid att föräldrar, barn och socialtjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för barnet och vilken hjälp barnet/familjen behöver.

Socialsekreteraren skriver ner det som framkommer i samtalen och måste inom 4 månader ge ett förslag (beslutsunderlag) på vilken hjälp (om det behövs) som socialtjänsten kommit fram till blir bäst för barnet. Det vanligaste är att socialtjänsten kan ge hjälp med vårdnadshavarnas samtycke.

Sekretess

Inom socialtjänsten råder sekretess. Det betyder att socialtjänsten inte lämnar ut uppgifter till obehöriga. Däremot har man alltid som vårdnadshavare eller ungdom rätt att se alla uppgifter som finns i utredningen.

Publicerad 2022-10-05, Uppdaterad 2024-04-09