Vad gör jag om jag befarar att ett barn eller ungdom far illa?

De misstankar du har behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha tydliga belägg för att situationen skall anses som tillräcklig för att ringa socialtjänsten och förmedla din oro.


Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte skall uppge ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym.

Oftast underlättar den vidare kontakten från socialtjänsten med den berörda familjen om socialtjänsten kan uppge vem uppgifterna kommer ifrån. Om anmälarens namn är känt, har socialförvaltningen endast i undantagsfall möjlighet att undanhålla den det berör, vem som anmält.

En anonym anmälan bedöms som andra anmälningar.

Vid en anmälan är det socialtjänsten som avgör allvaret eller den eventuella faran som kan finnas och beslutar om ärendet skall utredas vidare.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

 

 

Publicerad 2012-01-04, Uppdaterad 2019-05-21

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se


Socialsekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se


Reception:
Tel: 0411-57 73 60


Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16