Vad händer om någon gjort en anmälan till socialtjänsten?

Socialtjänsten informerar alltid den det berör om att socialtjänsten har blivit kontaktad och att anmälan inkommit. När en anmälan inkommit till socialtjänsten görs en ”förhandsbedömning”.


Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till om informationen/anmälan är så pass allvarlig att socialtjänsten måste ta reda på mer information för att erbjuda hjälp eller för att kunna avsluta utan att göra något alls. Socialtjänsten gör förhandsbedömningar för att besluta om att inleda utredning eller inte.

När förhandsbedömningen är klar beslutar socialsekreteraren tillsammans med sin arbetsledare om de ska fortsätta söka information genom ”att inleda utredning” eller om det finns tillräcklig information för att ”inte inleda utredning”

Inleds inte en utredning kommer personen inte att finnas i socialtjänstens personregister såvida personen inte finns där sedan tidigare.

Publicerad 2012-01-04, Uppdaterad 2019-02-01

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se


Socialsekreterare
Gudrun Svensson
Tel: 0411-57 73 67
gudrun.svensson@ystad.se


Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16