Fonder - sök utdelning ur Socialnämndens fonder

Du kan söka utdelning ur socialnämndens fonder. Ansök senast den 8 november.

Blanketter för ansökan finns nedan och i receptionen på Social omsorg, Blekegatan 1, Ystad. Vill du får blanketter hemskickade? Ring 0411-57 73 60.

Ansökan Greve Brahes stiftelse

Ansökan samfond för behövande personer

Ansökan samfond för ensamstående kvinnor

Ansökan stiftelsen familjen Lachmans minnesfond

Du kan även göra din ansökan via Ystads kommuns e-tjänst. För att kunna göra detta krävs det att du har E-legitimation.  

Sista ansökningsdag är den 8 november 2019

Information om ansökan

Det är vanligtvis många som söker ur våra fonder. Skriv så utförligt som möjligt i din ansökan om vad du söker till samt om dina ekonomiska förhållanden.

OBS! Kopia på deklaration ska medfölja ansökan.

Eftersom det alltid kommer fler ansökningar än det finns pengar till, tvingas vi att ge avslag på en del ansökningar. Det är därför viktigt att vi får upplysningar så att vi kan utge medlen till de mest behövande.

Ansökan ska vara inkommen till Social omsorg senast den 8 november:

Ystads kommun
Social omsorg
Blekegatan 1
271 80 Ystad

Besked om eventuellt bidrag ur fonden får du skriftligen till den adress du har uppgivit på ansökningsblanketten.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig samt uppgifter om varför du söker fondmedel. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får de medel som du blivit tilldelad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som ansökningsprocessen pågår och därefter kommer uppgifter sparas för de som får fondmedel under tio år.

Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerad 2019-10-08

e-tjänst

Du kan även göra din ansökan via Ystads kommuns e-tjänst. För att kunna göra detta krävs det att du har E-legitimation.