Individuell placering

På arbetsplatsen

Deltagaren har sin individuella placering på en arbetsplats, och omfattningen kan variera i både dagar och timmar. 

Vid en individuell placering har man ingen handledare tillgänglig från daglig verksamhet eller sysselsättningen, utan har istället kontakt med en arbetskonsulent och en utsedd ansvarig person på arbetsplatsen där den individuella placeringen är förlagd. 

Arbetskonsulenten kartlägger deltagarens förmågor, behov, önskemål och intresse.

Efter att kartläggningen är genomförd och arbetskonsulent bedömer att det är aktuellt med individuell placering, går deltagare och arbetskonsulent vidare in i en matchningsprocess.

I matchningsprocessen tittar man på vilken arbetsplats, vilka arbetsuppgifter samt vilken omfattning som kan bli aktuellt.

Här kan det också vara lämpligt att göra studiebesök på olika arbetsplatser.

Arbetskonsulenten ska verka som ett stöd för både arbetsplatsen och deltagaren vid individuell placering.

Detta kan genomföras genom exempelvis stöd vid introduktion på ny individuell placering där eventuella anpassningar utförs och genom kontinuerliga uppföljningar.

Arbetskonsulenterna arbetar efter en arbetsmetod som heter Supported Employment.


Jörgen berättar:

”Jag har en egen praktikplats eller en individuell praktikplacering. Det är samma sak med olika ord precis som att arbeta inom daglig verksamhet är samma sak som att arbeta på en egen praktikplats fast med några skillnader.

På en egen praktikplats så är mina kollegor anställda av förtaget där jag har min praktik. Jag har ingen personal från daglig verksamhet på min praktikplats utan jag har kontakt med arbetskonsulenterna. Arbetskonsulenterna fungerar som ett stöd för mig i min kontakt med arbetsplatsen och hjälper mig med att kommunicera och planera min praktik tillsammans med min handledare på praktikplatsen. Jag utför sysslor/arbetsuppgifter som jag kommit överens med min handledare och arbetskonsulent om. Behöver jag hjälp att förtydliga något så vänder jag mig till min handledare och min arbetskonsulent. Skulle jag behöva något hjälpmedel för att klara av mitt arbete så kan jag få hjälp med detta av min arbetsterapeut. Även denna kontakt hjälper mig min arbetskonsulent med.

För att min praktik skall bli lyckad för mig och för företaget som ställer upp med praktikplatsen och handledaren så behöver jag vara tydlig i min kommunikation med arbetsplatsen. Behöver jag få mer instruktioner för att utföra mina uppgifter på ett bra sätt? Behöver jag vara ledig från avtalade tider och dagar? Alla frågor som berör arbetet/praktiken behöver jag prata om med min handledare och/eller arbetskonsulent. Jag försöker också att vara så självgående som möjligt och ta ansvar för mina arbetsuppgifter och min arbetsplats. Det gör jag genom att lyssna till och följa de instruktioner jag får av min handledare och arbetskonsulent. Min praktikplats ger mig kontinuitet och ökat självförtroende”

Jörgen, Ystad 

Publicerad 2012-11-30, Uppdaterad 2020-06-03