Nattviolsvägens Dagliga verksamhet

Verksamhetens aktiviteter följer årstiderna.

Ett viktigt inslag i verksamheten är att  vistas ute såsom promenader, cykling och utegymnastik.
I trädgården finns det upphöjda odlingsbänkar och ett jordgubbsland.
Närheten till stranden och skogen utnyttjas hela året.
Verksamheten genomsyras av miljömedvetenhet. Allt material som kan återvinnas sorteras och transporteras till miljöstationen.

Andra arbetsuppgifter är att sortera, lägga pussel, trä pärlor och matcha olika material. Det erbjuds även skapande verksamhet där det finns stort utrymme för kreativitet.
På tomten finns en liten snickarbod där det finns möjlighet att utföra mindre snickeriarbeten och  sorteringsarbete.
Läsplatta är ett bra och spännande hjälpmedel som används i verksamheten på olika sätt. Exempel spela pedagogiskaspel, fotografera och filma.
I köket finns det möjlighet att baka och ta hand om disk.
En annan arbetsuppgift är skötsel av verksamhetens buss, som används dagligen.

En av arbetsmetoderna som används är Tydliggörande pedagogik. Det syftar till att hjälpa personen att förstå, ge förutsägbarhet och förebygga utmanande beteende.

 

 

 

Öppet :

Måndag till Fredag

Klockan 8:00—16:00

Telefon: 0411-57 79 27

Adress: 
Nattviolsvägen 41

 

Publicerad 2013-07-29, Uppdaterad 2020-06-03