Föreläsning Nåkkve

Välkommen till en föreläsningsserie i två delar om unika sätt att tänka och känna - styrkor och svårigheter.

En del barn, ungdomar och vuxna har unika sätt att fungera. Vissa har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat. En del har ingen diagnos alls men ändå det gemensamt att det kan vara svårt i vardagen, skola och arbetsliv. Dessa personer behöver unika bemötande från familj och andra vuxna.

Föreläsningen tar upp:

  • Vanliga praktiska vardagskonsekvenser vid unika sätt att tänka och känna
  • Ska vi ställa krav eller curla?
  • Hur kan vi förstå och ligga steget före?
  • Vad krävs av omgivningen?
  • Samarbete med andra aktörer. Vad kan vi förvänta oss? Hur kan vi få till en dialog som gynnar personer med unika sätt att fungera?

Föreläsare: Nåkkve Balldin, socionom med lång erfarenhet av att arbeta med personer med nåkkve porträttneuropsykiatriska funktionshinder. Nåkkve
arbetar nu med råd och stöd, som utbildare, föreläsare och handledare.


Datum: 3/9, 24/9

Tid: 17.00-19.30

Plats: Ystad Gymnasium, aulan på Österport

Anmälan senast den 30 augusti - länk till anmälan.

Publicerad 2019-06-17, Uppdaterad 2019-06-19