Personligt ombud

Socialnämnden i Ystad har beslutat att införa en tjänst som personligt ombud till personer med svåra och långvariga psykiska funktionshinder.


För att ge ombudet en mer fristående ställning har nämnden beslutat att ge uppdraget till PO-Skåne. Länk till deras hemsida hittar du här intill. 

Det personliga ombudet ska verka för att psykiskt funktionshindrade får den service, stöd , vård och rehabilitering som de har rätt till. Det personliga ombudet utgår från dina önskemål (självbestämmande).

Målgruppen är du som:

  • har ett psykiskt funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

Du väljer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud eller ej. 

 

Publicerad 2010-12-17, Uppdaterad 2019-11-25

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.