Basgruppen

Hos oss erbjuder vi varierande aktiviteter både individuella och i grupp.

Aktiviteter ute

  • Promenadgrupper där går vi olika långt.
  • Cykelgrupp där vi cyklar en längre runda.
  • Trädgårds grupp, vi påtar i ett trädgårdsland och gör olika trädgårds arbeten allt efter säsongens behov.
  • Öppen uteverksamhet där vi är i Sandskogen eller vid Marinan. Vi tänder grillen, äter gemensam lunch samt har olika aktiviteter.

Aktiviteter inne i våra lokaler

  • Kvinnogrupp där vi belyser olika teman som berör kvinnan i olika faser i livet.
  • Fixargrupp här gör vi olika konkreta arbetsuppgifter efter behov i vår lokal.
  • Skapandeverksamhet där vi låter kreativiteten flöda.
  • Konst gruppen är för dem som vill utforska sitt konstnärliga sinne där vi arbetar och skapar med olika material.
  • Mindfulness för återhämtning.

Basgruppen har ett samarbete med en dramapedagog en gång i veckan där vi förflyttar vår verksamhet till församlingshemmet. Där jobbar vi med mindfulness övningar och har olika teman för varje termin. Vi får även skapa i olika sorters material och erbjuds delta i den öppna diakonin som anordnas kontinuerligt.

Vi deltar i ett projekt med Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut. Det bygger på naturen som läkande kraft.

Basgruppen deltar i olika föreläsningar eller event som andra aktörer anordnar som gynnar vår målgrupp. Verksamheten uppmärksammar även psykiatriveckan genom att delta i ”Gå för psykisk hälsa” loppet.

Publicerad 2020-01-05, Uppdaterad 2021-11-17

Öppettider

Måndag - fredag

Klockan: 8:00-15:30

Telefon
0411-57 72 11
0709-47 72 11
0722-26 95 54

Adress
Apgränd 3 C