Personligt ombud

I Ystad finns en av Socialnämnden beslutad tjänst som personligt ombud till personer med svåra och långvariga psykiska funktionshinder.

För att ge ombudet en mer fristående ställning har nämnden beslutat att ge uppdraget till PO-Skåne. Länk till deras hemsida hittar du här intill. 

Det personliga ombudet ska verka för att psykiskt funktionshindrade får den service, stöd , vård och rehabilitering som de har rätt till. Det personliga ombudet utgår från dina önskemål (självbestämmande).

Målgruppen är du som:

  • har ett psykiskt funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

Du väljer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud eller ej. 

 

Information från PO Skåne i Coronatider.

Vi finns här, jättevälkommen att ringa eller sms:a för information!

Kontakta gärna det personliga ombudet/ombuden i den kommun där du är bosatt. Kontaktuppgifter och mer information finner du på vår hemsida:
po-skane.org

Vi har som vårt bidrag till minskad smittspridning beslutat att ställa in alla icke nödvändiga fysiska möten. Tills dess att annat meddelas kommer vi genomföra möten via telefon, Skype eller telefon-konferens. Men vi är i tjänst och fortsätter att arbeta på uppdrag av våra klienter och för vår målgrupp.

Om du har några frågor kring detta välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef Ewa Wernehag via mejl: ewa.wernehag@po-skane.org eller via tel: 0732 - 62 06 50.

Camilla Bogarve
verksamhetschef

 

Publicerad 2010-12-17, Uppdaterad 2020-04-20

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.