Aktiviteter

Aktiviteter på anhörigcenter

Anhörigträffar

Varmt välkommen till våra gruppträffar. Här får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, oavsett diagnos. Träffarna erbjuder ett andningshål och är en plats för samtal och stöd. När vi träffas utformar vi stunderna efter gruppens behov och önskemål. Anmälan för att vara med i en ny grupp gör ni på tel:  0411-577 130.

Parträff

Tillsammans med din närstående erbjuder vi träffar med andra i samma situation. Man träffas parvis 3 - 4 par per grupp. Detta med olika teman under en kopp kaffe.

Demensutbildning

Anhöriga till personer med demenssjukdom erbjuds utbildning tillsammans med kommunens Silviasystrar, Silviasjuksköterska och anhörigsamordnare.

Föreläsning "Unika förmågor, unika bemötande"

En del barn, ungdomar och vuxna har unika sätt att fungera. Vissa har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat. En del har ingen diagnos alls men ändå det gemensamt att det kan vara svårt i vardagen, skola och arbetsliv. Dessa personer behöver unika bemötande från familj och andra vuxna.

Välkommen till en föreläsningsserie i två delar.

Klicka på bilden nedan för mer information:

Unika förmågor, unika bemötande

 

 

 

 

Publicerad 2012-02-14, Uppdaterad 2019-06-25