Gläntans dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet med vistelsen är att försöka hjälpa till att bevara funktioner för att fungera så självständigt som möjligt i vardagen. Att ge social samvaro, samt möjlighet för närstående att få egen tid att förfoga över.

Adress 

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område

Antal gäster per dag

Gläntan kan ta emot nio gäster per dag och det är möjligt att vistas på Gläntan en till flera dagar i veckan, allt utifrån aktuellt individuellt behov.

Vistelse/miljö

I en hemlik miljö, möblerad med nytt och gammalt, bjuds gästerna att deltaga i olika aktiviteter såsom tidningsläsning, spel, musik och promenader.

Måltider

Vi dricker förmiddags- och eftermiddagskaffe samt äter middag tillsammans.

Personal

Gläntan bemannas dagligen av tre personal med kunskap och erfarenhet av demensomvårdnad.

Publicerad 2014-01-02, Uppdaterad 2019-11-15

Kontakt

Enhetschef
Karin Kirsten
Tfn: 0411-577 060
E-post: karin.kirsten@ystad.se

Silviasyster
Marie Engström
Tfn: 0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se