Gläntans dagverksamhet

Syftet med vistelsen är att få en meningsfull vardag, känna social gemenskap samt att bibehålla de egna förmågorna för att kunna fungera så självständigt som möjligt i vardagen. Samtidigt ges anhöriga möjlighet att få egen tid att förfoga över.

Geografiskt läge

Gläntan ligger i lokaler på Bellevue Servicehus, norr om centrum i ett idylliskt vackert område

Vistelse

Det är möjligt att vistas på Gläntan en till flera dagar i veckan utifrån det biståndsbedömda beslutet som grundar sig på det individuella behovet.

Aktiviteter

Det är viktigt att utgå från gästernas individuella behov och önskemål i de olika aktiviteterna. Genom respekt och bekräftelse stärks gästernas självkänsla och var och en får sina behov tillgodosedda. Aktiviteter som förekommer kan vara spel, musik, promenader, gruppgymnastik, en tur med side-by-sidecykeln men även att delta i vardagliga sysslor såsom olika köksuppgifter och trädgårdsskötsel. Aktiviteterna sker i en hemlik, inbjudande miljö med tillgång till en vacker, rofylld trädgård.

Måltider

För- och eftermiddagskaffe samt lunch äter gästerna tillsammans med personalen på Gläntan. Lunchen tillagas i köket på Bellevue och hämtas där av personalen. Till eftermiddagskaffet serveras det oftast med en kaka som några av gästerna har bakat tillsammans med personalen.

Personal

Gläntan bemannas dagligen undersköterskor med stor erfarenhet av och kunskap i demensomvårdnad samt av specialistundersköterskor inom demensområdet.

Alla gäster har en kontaktperson. Vid första besöket lämnar kontaktpersonen ut en Levnadsberättelse. Den är frivillig att fylla i men är ett bra verktyg för personalen att lära känna gästen och kunna bemöta hen på bästa sätt då den beskriver gästens livshistoria, vanor och intressen.

Personalen har ett nära samarbete med Silviasystern i form av gästmöten, introduktion av nya gäster, handledning.

Publicerad 2022-01-02, Uppdaterad 2024-04-12

Kontakt

Enhetschef
Andreas Bakken
tfn: 0411-57 74 26
E-post: andreas.bakken@ystad.se

Silviasyster
Marie Engström
Tfn: 0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Gläntan Norr: 0411-57 74 36 / 0706-92 76 13
Gläntan Söder: 0411-57 89 34 / 0733-72 65 24