Hvita Briggens dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet med vistelsen är att försöka hjälpa till att bevara funktioner för att så självständigt som möjligt fungera i vardagen. Att ge social samvaro samt möjlighet för närstående att få egen tid att förfoga över.


Adress

Västerleden 37, 271 44 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum, en liten bit från havet.

Antal gäster per dag

Hvita Briggen kan ta emot nio gäster per dag och det är möjligt att visats på dagverksamheten en till flera dagar i veckan, allt utifrån aktuellt individuellt behov.

Vistelse/miljö

I en hemlik miljö bjuds gästerna att deltaga i olika aktiviteter såsom tidningsläsning, spel, musik, bakning, utflykter och promenader.

Måltider

Vi dricker förmiddags- och eftermiddagskaffe samt äter middag tillsammans.

Personal

Hvita Briggen är bemannad av två personal som arbetar heltid och har stor kunskap och erfarenhet av personer som har en demensdiagnos.

 

Publicerad 2014-01-02, Uppdaterad 2020-01-07

Kontakt

Enhetschef
Karin Kirsten
tfn: 577 060
E-post: karin.kirsten@ystad.se

Silviasyster
Carina Nilsson
Tel: 0709-45 79 32
E-post: carina.nilsson@ystad.se