Mer information om Hvita Briggens dagverksamhet

Inriktning

Hvita Briggens dagverksamhet vänder sig till personer som har en demensdiagnos. Målet med vistelse är att tillsammans med gästerna skapa en meningsfull dag samt möjlighet för närstående att få egen tid att förfoga över.

Miljö

Dagverksamheten är belägen på det gamla fängelset Hvita Briggen på Västerleden i Ystad. Dagverksamheten har en hemlik miljö och är möblerat trivsamt med gamla och nya saker.
Det finns ingen trädgård direkt utanför verksamheten men det finns en uteplats där man kan sitta och fika. Det finns möjlighet att göra promenader till havet och Norra Promenaden som ligger i närheten.

Kost och måltider

För och eftermiddagskaffe samt middag äter gästerna tillsammans med personalen på Hvita Briggen. Middagsmaten tillagas på Norreportskolan och levereras till verksamheten. Till eftermiddagskaffet serveras det oftast en hembakad kaka som gästerna ofta har bakat tillsammans med personalen.

Aktiviteter och rehabilitering

Det är viktigt att utgå från gästernas individuella behov i olika aktiviteter. Genom respekt och bekräftelse ska gästernas självkänsla stärkas och var och en få sina behov tillgodosedda.

Aktiviteter som förekommer kan vara utflykter, tidningsläsning, spel, musik, promenader, gruppgymnastik, och att sköta vardagliga sysslor såsom akvariefiskarna, blommor, städning, köksaktiviteter och bakning.

På Hvita briggen utgår vi från gästernas behov och önskemål. Gästerna har en kontaktperson och då de börjar sin vistelse på dagverksamheten sker ett ankomstsamtal både med gästen och dess anhöriga. Det finns även ett nära samarbete med demenssjuksköterskorna i det området där gästen bor samt med demensteamet och Silviasyster Carina Nilsson.

På Hvita briggen arbetar undersköterskor som har stor erfarenhet av personer med en demenssjukdom.

Publicerad 2022-03-13, Uppdaterad 2024-06-17