Utsiktens dagverksamhet

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område.

Antal platser

Utsikten tar emot ca 80 besökare per vecka, fördelat på träning respektive social verksamhet.

Beskrivning av verksamheten

Utsiktens dagverksamhet har två inriktningar. Den ena är riktad till personer som är i behov av funktionsträning för att fungera i sin vardag. Den andra delen är riktad till personer som önskar få möjlighet till social samvaro och/eller omväxling i sin tillvaro. 

Miljö

Funktionsträning sker övervägande i den öppna, ljusa träningslokalen där det finns tillgång till olika träningsredskap. Träffarna för den sociala samvaron hålls i de lite mindre och mysigare rummen. Där finns möjlighet till olika aktiviteter, att umgås och dricka kaffe. Under den varma årstiden är brukarna på Utsikten ofta ute i den fina trädgården som finns på Bellevue.

Träning/fysisk aktivitet och social samvaro

Vi utgår från brukarens individuella behov och önskningar både i funktionsträning och i den sociala samvaron. Du ansöker om bistånd för social samvaro på blanketten i högerspalten. Aktiviteter som förekommer i den sociala samvaron är bl.a. korgflätning, läderarbete, vävning, tovning, tygtryck, målning, bakning och promenader. För de personer som behöver funktionsträning lägger fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut upp ett individuellt träningsprogram som sedan utförs tillsammans med personalen. Träningen består också av gemensam gruppgymnastik.

Trygghetslarm

Trygghetslarm finns på toaletterna.

Måltider

Vi dricker förmiddags- och eftermiddagskaffe tillsammans.

Personal

Utsikten bemannas av fyra personal med stor erfarenhet av träning/fysisk aktivitet och social samvaro.

Kvalitetsarbete

Det finns ett nära samarbete med fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter i rehabgruppen. För varje brukare som kommer till Utsikten för funktionsträning görs det en bedömning och slutvärdering av den 10 veckor långa träningsperioden.

Publicerad 2013-07-02, Uppdaterad 2020-01-16

Kontakt

Enhetschef
Katarina Svensson
Tfn: 0411-57 89 50
E-post: katarina.svensson@ystad.se

Utsikten
Tfn: 0411-57 89 35 eller 0411-57 89 36