Silviasjuksköterska och Silviasystrar

Ystads kommun, Social omsorg har en Silviasjuksköterska: Annika Nilsson och två Silviasystrar: Marie Engström och Carina Nilsson.

SilviasjuksköterskaSilviasystrar

Annika Nilsson. Foto: Yanan Li

Silviasjuksköterskan i Ystads kommun arbetar kommunövergripande med demensfrågor och är en resursperson och konsult för personer med minnessvikt eller demenssjukdom och deras anhöriga.
I arbetsuppgifterna ingår också rådgivning, handledning och utbildning för personal och anhöriga samt att vara en länk till primärvården och Minnesmottagningen.

Viktigt att betona är att demenssjukdom inte tillhör det normala åldrandet. Symptomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Minnesproblematik av olika anledningar är vanligt. Det är viktigt att utreda minnesproblematik för att utesluta andra sjukdomar som är behandlingsbara samt för att vid en demenssjukdom tidigt få rätt stöd och eventuella symtomlindrande läkemedel.

Demenssjukdomar ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan även bryta ut i 40-50 års ålder och i enstaka fall ännu tidigare. Demens är ett samlingsnamn för ett antal olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Att drabbas av en demenssjukdom kan t.ex. innebära minnesstörning, språkstörning, förändring av personlighet, praktiska svårigheter, bristande förmåga att planera och genomföra en handling vilket ofta medför problem i det dagliga livet.

Silviasjuksköterskan arbetar tillsammans med Silviasystrarna i kommunen och i team med flera olika professioner som exempelvis anhörigsamordnare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, baspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer.

Silviasjuksköterskan är också en länk till andra yrkeskategorier utanför kommunen i arbetet med att skapa goda förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Silviasystrar Marie Engström och Carina Nilsson

Utbildningen till Silviasystrar är genomförd vid Sophiahemmets högskola i Stockholm och vardera kurs är 7,5 högskolepoäng.

Det är en nätbaserad distans- och specialistutbildning för undersköterskor inom demensvården i samarbete med Silviahemmet i Stockholm.

Utbildningens olika delar är:

1. Omvårdnad vid demenssjukdom

2. Palliativ vård

3. Anhöriga

4. Geriatrik/gerontologi

5. Aktiviteter

6. Miljö

7. Måltidssituationer

8. Handledning/pedagogik

Brosch och diplom överlämnades av drottning Silvia.

Silviasystrarna arbetar med utbildning och handledning för personal, både individuellt och allmänt. De samarbetar även med anhörigcenter och anordnar anhöriggrupper samt har parträffar med anhöriga och deras respektive.

Uppsökande verksamhet, till exempel stödjande samtal med anhöriga och/eller med den som är sjuk, är också en del av deras arbete. Deras uppgift är även att delta vid bedömning av de gäster som är i behov av dagverksamhet.

Silviasystrarna arbetar inom Hälsa, Vård och Omsorg i hela kommunen men är uppdelade på två områden, Öst och Väst, se kontaktinformationen.

Publicerad 2014-04-04, Uppdaterad 2019-05-14

Kontakt

Silviasjuksköterska
Annika Nilsson
Ystads kommun
Avdelningen för Hälsa och Stöd
Besöksadress: Spaljégatan 10, 271 52 Ystad
Tel: 0411-57 79 45  
Fax: 0411-12770

Silviasyster
Carina Nilsson
Tfn: 0411-57 70 48
Mobil: 0709-45 79 32
E-post: carina.nilsson@ystad.se

Område öst: Löderup, Löderupsgården, Solbacken, Lyktan, Centrum, Östra Förstaden, Hvita Briggens dagverksamhet och Anhörigcenter

Silviasyster
Marie Engström
Tfn: 0411-57 76 04
Mobil: 0708-11 46 81
E-post: marie.engstrom@ystad.se

Område Väst: Bellevuehemmet, Svarte, Svarte boende, Ejdern, Hälsobacken, Briggen öst och väst, Gläntans dagverksamhet och Anhörigcenter