Inköp av dagligvaror

Till dig som ansöker om hjälp med inköp.


Ystads kommun samarbetar med Samhall, avseende inköpen i kommunen. Du kommer få dina varor hem till dig en dag per vecka. Inköpen kommer att ske på ICA Kvantum i Ystad.

Det innebär att du behöver ha ett ICA-kort samt fylla i en fullmakt så att Samhall får utföra inköp via ditt kortnummer.

Det finns två alternativ:

  1. Om du redan har ett ICA-kort sedan tidigare ange ditt kortnummer på fullmakten, det är 16 siffror som finns instansat på kortet. Dock måste det vara ett betalkort. Har du endast ett bonuskort måste du kontakta ICA-banken på tel. 033-47 47 90  för att få det omregistrerat till ett betalkort som du kan sätta in pengar på. Fullmakten skickas till Samhall i medskickat svarskuvert (Samhall "Fullmakt") snarast.

  2. Om du inte har något ICA-kort måste du fylla i ICA ansökan/avtal och skicka till Samhall i medskickat svarskuvert (Samhall "Ansökan") snarast. Det kommer att ta några veckor innan du får ditt ordinarie ICA-kort hemskickat via posten. När du fått ditt ICA-kort tillhanda ska du ange ditt kortnummer påfullmakten, det är 16 siffror som finns instansat på kortet. Fullmakten skickas till Samhall i medskickat svarskuvert (Samhall "Fullmakt") snarast.
        

Glöm inte att skriva under handlingarna. I annat fall är de ogiltiga.
För att inköpet ska kunna genomföras är det viktigt att du har en överföring av pengar från din bank till ditt ICA-kort. Samhall kommer att använda ditt kortnummer vid betalning av varorna. ICA-kortet behåller du själv, det ska inte lämnas ut.

Personalen från hemtjänsten kommer att ta emot din inköpslista två dagar före leveransdag. Du som behöver hjälp med att anteckna dina varor får den hjälpen av hemtjänstens personal.

Dina varor får du på samma veckodag varje vecka, eventuellt kan ändringar vid helger vara nödvändiga. Då informerar vi dig i god tid.

Dina varor kommer att levereras hem till dig med kylbil från affären. Personalen från Samhall redovisar dina inköp mot kvitto och hjälper dig att plocka in dina varor om du så önskar. För några brukare kommer hemtjänsten att vara behjälplig.

Det kostar inte dig något extra för att Samhall kommer hem med dina varor.

Samhall kommer att hantera rabattkuponger och pant.

Skulle du av någon anledning inte kunna ta emot beställda varor, ska det meddelas antingen till din hemtjänst eller till Samhall så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter kundcenter Samhall

Telefon 0411-55 71 93

Mail: hemservice.ystad@samhall.se

Vid ev. frågor kontakta enhetschefen i ditt hemtjänstområde

Bellahöjden, Susann Håkansson, tel. 0411-57 70 60

Briggen, Ann-Catrin Green-Persson, tel. 0411-57 72 87

Centrum, Maria Cortenbach, tel. 0411- 57 76 44

Hälsobacken, Frida Andersson, tel. 0411- 57 70 36

Löderup,Thea Åhmark, tel. 0411- 57 78 61

Svarte, Helen Göransson, tel. 0411-57 74 07

Östra Förstaden, Ulrika Lempinen, tel. 0411- 57 70 31

Publicerad 2022-07-02, Uppdaterad 2024-04-11