Musikterapi

Projektet Musikmöten i hemmet har syftat till erbjuda musikupplevelser i hemmet till klienter i hemtjänsten, samt till att skapa en ansats för metodutveckling avseende kulturellt berikande av omsorgs- och hemtjänstverksamhet. Metodutvecklingen bygger på kombinationen av våra samlade teoretiska och praktiska yrkeskompetenser inom pedagogik, vård, musik, musikterapi och etnografi.

Åtta ensamstående pensionärer med olika funktionsnedsättningar – med något enstaka undantag runt eller väl över 90 år gamla – har tillsammans med sin hemtjänstpersonal och i några fall tillsammans med grannar, vänner och anhöriga medverkat i projektet Musikmöten i hemmet. Från september till december 2016 och med ett återbesök våren 2017 har de haft vardera sex timslånga hembesök av sångerskan och musikterapeuten Gitte Pålsson och etnografen och amatörmusikern Erik Nagel. Musikmötena har dokumenterats med ljudinspelningar och fältanteckningar.

Report in English.

Publicerad 2020-08-06, Uppdaterad 2021-04-09