Inflytande - delaktighet

Information och möjligheter

Att vara delaktig innebär att man har tillgång till information och är med i sammanhang som man själv berörs av.

Att ha inflytande innebär att man har tillgång till information och också får möjlighet att använda sin kunskap och kompetens och vara med och diskutera och påverka beslut och konsekvenser.

BISAM - brukarinflytandesamordnaren - var anställd av Ystad Kommun 2014-2020 och arbetade i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad utifrån en uppdragsbeskrivning som ingick i en samverkansövernskommelse mellan kommuner, Region Skåne (primärvård, psykiatri, vuxenhabilitering) och privat primärvård.

BISAM arbetade för brukare, patienter och anhörigas möjligheter till delaktighet och inflytande.

Brukares och Anhörigas 5-i-topplistor för inflytande

Inflytandedagarna 2015 på Ystad Saltsjöbad lade grunden för det arbete som Brukar- och Anhörigrådet sedan gjorde när man skapade Inflytandeplan 2017-2020. Det finns ett häfte sammanställt från Inflytanddagarna 2015. Ta gärna del av det här.

Härnedan ses de fem punkter som brukarna respektive anhöriga förmedlade som grundstenar för att inflytande ska kunna bli verkligt:

image.png

 

 

Publicerad 2019-02-25, Uppdaterad 2020-12-17