Inflytande - delaktighet

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället.

Delaktighet och inflytande uppstår när brukare och anhöriga blir lyssnade på och medverkar i den planering som rör det egna livet och får möjlighet att påverka beslut som rör det egna livet och vardagen.

Möjligheten att ha inflytande och kunna påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället har ett klart samband med hälsa och motverkar utanförskap och känslor av maktlöshet.

 

NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) har tagit fram en handbok för att stödja en långsiktig och systematisk utveckling av metoder och arbetssätt för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg av psykisk ohälsa. Till handboken

Brukares och Anhörigas 5-i-topplistor för inflytande i sydöstra Skåne

Inflytandedagarna 2015 lade grunden för en Inflytandeplan 2017-2020.
De fem viktigaste punkterna som brukarna och anhöriga enades om för delaktighet och inflytande:

image.png
En sammanfattning av Inflytandedagarna 2015, klicka här

Publicerad 2023-02-25, Uppdaterad 2024-05-31