BISAM och ISAM

Brukarinflytandesamordnare BISAM och Inflytandeansvarig ISAM

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) startades som ett uppdrag mars 2014. Årsskiftet 2016/2017 fastställde Styrgruppen BISAM som en heltidssjänst, anställd av Ystad Kommun, men arbetandes i de fem kommunerna inom samverkansöverenskommelsen - Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.

Anställd som BISAM under dessa år har varit Maria Samuelsson. Ewa Jönsson vikarierade under 2017 som BISAM.

Inflytandeansvarig för psykiatrin verksamhetsområde Kristianstad område sydost är Marie Gassne.

BISAM och ISAM samarbetade 2016-2020 för att brukare, patienter och anhöriga i sydöst ska få möjligheter till inflytande genom hela processen inom sin kommun och den psykiatriska vården.

BISAM och ISAM ledde Kompetensgruppen, arrangerade SAMSAS-dagar, höll i Återhämtningscaféer mm.

 

 

 

 

BISAM-funktionen tas bort vid årsskiftet 20/21

Styrgruppen för samverkan Vuxna meddelade 29 juni att BISAM-funktionen inte behövs i sydöst från årsskiftet. Brukardialogen ska 2021 och framåt skötas av enhetscheferna i socialpsykiatrin.

Föreningar, Kompetensgruppen, Brukarrevisorerna, brukare och personal har sammanställt ett Öppet brev till Styrgruppen för att uppmärksamma dem på betydelsen av BISAM som en samordningsfunktion och att Styrgruppen bestlutat i detta utan någon som helst kommunikation med berörda parter (de som nu lämnat synpunkterna). 

Publicerad 2020-04-28, Uppdaterad 2020-12-17