BISAM och ISAM

Brukarinflytandesamordnare BISAM och Inflytandeansvarig ISAM

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) startades som ett uppdrag mars 2014. Årsskiftet 2016/2017 fastställde Styrgruppen BISAM som en heltidssjänst, anställd av Ystad Kommun, men arbetandes i de fem kommunerna inom samverkansöverenskommelsen - Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.

Anställd som BISAM under dessa år har varit Maria Samuelsson. Ewa Jönsson vikarierade under 2017 som BISAM.

Inflytandeansvarig för psykiatrin verksamhetsområde Kristianstad område sydost är Marie Gassne.

BISAM och ISAM samarbetar sedan 2016 för att brukare, patienter och anhöriga i sydöst ska få möjligheter till inflytande genom hela processen inom sin kommun och den psykiatriska vården.

BISAM och ISAM leder Kompetensgruppen, arrangerar SAMSAS-dagar, håller i Återhämtningscaféerna.

Publicerad 2020-04-28