Brukarrevisorer Sydöst

Som Brukarrevisor arbetar man med att genomföra brukarrevisioner.


En brukarrevision är en metod och innebär att undersöka hur brukare upplever stöd och insatser, som kommunal och psykiatrisk verksamhet erbjuder de som nyttjar stödet/insatsen. Detta görs genom intervjuer.
 

I våra fem kommuner har vi idag tolv utbildade brukarrevisorer som arbetar tillsammans med BISAM för att utföra beställda revisioner.

Just nu jobbar vi med Öppenvård Psykaitri Simrishamn och projektet Häng med oss ut! och också uppföljningsrevisioner av boendestödsverksamheterna.

Till hösten 2019 blir det Öppenvård Psykiatri Ystad och några fler kommuners boendestöd.

Publicerad 2019-05-22