Informationsguide

Informationsguiden är till för dig som vill veta vad det finns för hjälp, stöd och rådgivning kring psykisk hälsa/ohälsa samt hur du kan få kontakt med hjälpen.

 

Informationsguiden är framtagen i samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad samt psykiatri och primärvård i sydöstra Skåne. Den finns också tillgänglig på respektive kommuns hemsida, sök på ordet Informationsguide

Klicka på bilden nedan eller länken för att öppna Informationsguiden
Den går då också att spara ner

 

   image.png

Har Du förslag på något som bör läggas till i Informationsguiden eller ändringar som behöver göras, så är vi tacksamma om du gör oss uppmärksamma på detta genom att kontakta utvecklingsledare Micael von Wowern

E-post: micael.vonwowern@ystad.se 

Publicerad 2021-02-10, Uppdaterad 2022-02-18