A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'Ö' med 57 träff(ar).


Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Montag - Freitag: 09.00 - 17.00 Samstag: 10.00 - 14.00   Im Sommer: Montag - Freitag: 09.00 - 18.00 Samstag-Sonntag:  10.00 - 17.00         ...

Ögonen tindrar

Vilken glädje det är att se när eleverna i förskoleklassen upptäcker att de kan läsa. Ögonen tindrar och de ler samtidigt som de formar orden med munnen. Titta fr&o...

Öja Gård

Fredagen den 14/7 åkte några från Ametisten till Öja för att titta på lustspelet "Lilla Underverket Från Amerika" och det bjöds en uppskattad föreställning.       

Öjas utbyggnad av kommunalt avlopp

Ny vattenplan Nu har Ystads kommunfullmäktige tagit beslut om en ny vattenplan för kommunen. Denna sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändras...

Ökad volym och nya rekord i Ystad Hamn

Efter att 2016 års statistik summerats kan Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström se tillbaka på ännu ett rekordår. Godsvolym, lastfordon, personbilar och passagerare nådde nya rekordnoterin...

Önskelista

Idag skrev alla sin önskelista till tomten och klistrade in på Postens julkort. Skickas till: Tomten, 173 00 Tomteboda  

Önskemål om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå.

Öppet Stadsnät

Öppet Stadsnät = fiber = supersnabbt bredband Ett Öppet Stadsnät är ett bredbandsnät av fiber som är lokalt etablerat. Fibernät överför information via ljus istället för via elektriska...

Öppet stadsnät i Ystad

I Ystads Öppna stadsnät kan man välja Internet, TV och telefoni från flera olika leverantörer via en och samma anslutning. Ystad Energi, ett helägt kommunalt bolag, har...

Öppetid

Förskolan öppnar kl. 6.00 på Lyckan. Från och med kl. 7.30 är vi på respektive hemvist.Vid kl. 16.30 träffas vi återigen på Lyckan. Förskolan...

Öppettid & stängningsdagar

Förskolans öppettid är kl. 6.00-18.00 och vi öppnar och stänger på Solstrålen. Observera att vår öppettid kan vara kortare eftersom våra arbetssch...

Öppettider

  Kassan och grindarna stänger 1 timme innan stängningstid. Bassänger och ångbastu stänger 30 min innan stängningstid. Sista halvtimmen &a...

Öppettider

Öppettider för höstterminen 2019 Ungdomens Hus för högstadiet och gymnasiet Tisdag: Kl. 15-21Onsdag: Kl. 15-21Torsdag: Kl. 15-21Fredag: Kl. 18-23 Mötesplatser för &a...

Öppettider

...

Öppettider

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är 6.00-18.00.Frukost serveras 7.15 i matsalen, mellis från 14.00 dagligen.

Öppettider

Besöka skolan - Ni är alltid välkomna att vara med Ert barn i skolan. För att de olika grupperna skall kunna bygga upp en harmonisk arbetssituation önskar vi att få arbe...

Öppettider

Idag är öppettiderna 06:00-18:00, men uppstår behov om utökad barnomsorg erbjuder Ystad Kommun Nattugglan som alternativ förskola. Vi har gemensam öppning på...

Öppettider

Öppettider

Förskolan har öppet helgfria vardagar mellan 06:00-18:00. Öppetiderna styrs av barnens vistelsetider. Barnen är välkomna på förskolan under tiden båda föräldrarna arbetar, samt den tid det tar att fär...

Öppettider

Förskolan har öppet vardagar mellan kl 06.00 - 18.00. Öppningar och stängningar sker:- på Villekulla för barn på avd. Villekulla, Bullerbyn, Katthult och Saltkr&ar...

Öppettider

...

Öppettider

Våra öppettider är 6.00-18.00

Öppettider

Abrahamslunds öppetider är 06.00 - 18.00. 

Öppettider

Förskolan är öppen måndag till fredag 06.00 - 18.00

Öppettider

Våra öppettider är 6.30-18.00 (vid behov av andra tider kontakta förskolechef). Förskolan har rätt att hålla stängt två dagar per termin för person...

Öppettider

Förskolan är öppen vardagar 06.00 till 18.00. Annan tid vid behov.  Vi har även stängt två dagar per termin för fortbildning. Vi erbjuder då plats p&arin...

Öppettider

Förskolan har rätt till att hålla stängt två dagar per termin för t.ex kompetensutveckling för personalen. Då har man möjlighet att lämna sitt/sina...

Öppettider på Parkens förskola

Klockan 06:00 öppnar Parkens förskola. Vi har gemensam öppning på Maskrosen. 07:00 öppnas övriga avdelningar. Ca 16:30 samlas alla avdelningar igen på Maskrosen. 1...

Öppettider under 2018

Våra öppettider, se här:

Öppna Data

Ystads kommun och andra offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat: Öka insynen i hur kommunen fungerar Ge medborgarna en möjlighet till ökat inflytande&nbs...

Öppna data och kommunfakta

Kommunfakta i korthet: Kommunens yta är 350 km2, varav 70 procent är jordbruksmark. Stranden mot Östersjön är 4 mil lång. I Ystads kommun bor 29 848 invånare (2017...

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har publicerat Öppna jämförelser sedan 2006. Detta är övergripande jämförelser mellan landets kommuner, landsting och regioner. Jämför Ystads kommun med övriga k...

Östanvinden

Östanvinden

Öster om Ystad

3:e vån Fotografi, filmStefan Berg, Gabriella Dahlman, Lars Grönwall, John S. Webb  Tre fotografer och en dokumentärfilmare har hämtat sina motiv från Österlen. Ti...

Östman 1

  Blekegatan 16A-B   Flerfamiljshus med centralt läge och närhet till flera skolor. Det tar ca 15 minuter att gå till buss, tåg eller färjor. Vill du handla eller gå i parker finns klo...

Östman 2

Bruksgatan 29A-B   Flerfamiljshus med små prisvärda 2:or i centralt läge med närhet till flera skolor. Det tar ca 15 minuter att gå till buss, tåg eller färjor. Vill du handla ell...

Östra Förstaden 08.00-14.00

Östra/Blekeskolan

Öva bädda in

Vi prövar

Överförmyndaren

God man Överförmyndarnämnden har tillsyn över kommunens alla föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar. Den har också tillsyn över alla gode...

Överförmyndarnämnden

Överklagande

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) Beslut som inte omfattas av överklaganderegler i en speciallag, t.ex. socialtjänstlagen eller lagen om bostadsanpassningsbidrag, kan bara ö...

Översiktskartor

Äldre översiktskartor för referens Översiktskarta i pdf-format Översiktskarta i jpg-format Kartorna öppnas i nytt fönster.      

Översiktsplan 2005

En översiktsplan kan bestå av flera olika delar och man kan göra tillägg och fördjupningar av översiktsplanen för delområden eller enskilda orter. I Ystad tog...

Översiktsplan 2005

  Översiktsplan 2005 Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i Ystad, 2005-11-17, § 178.     Översiktsplanen anger användningen av mark- och vattenområden i grova drag och på...

Översiktsplanering

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig ledstjärna som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och de...

Översätt ystad.se med Google Translate

Select your language in the drop down menu below. @Translate_old@   Om Google Översätt: Vi har valt att använda Googles översättningsfunktion på denna webbplats. V...

Övervikt

Statistik visar att andelen med övervikt och fetma ökar i befolkningen. Andelen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet och över en miljon vuxna lider idag av fetma. Fetma ä...

Övningsförskola

  Förskolan Kosmos är sedan 2015 en övningsförskola, det innebär att vi ingått ett samarbete under en försöksperiod ( 2015-2019) med Malmö Universitet. Målet med övningsförskolor är att höja...

Övriga bostäder

Lägenheter som är handikappanpassade och lättillgängliga finns i Ystad på Petrigatan (Göken) samt i Svarte i anslutning till det särskilda boendet. Trygghetsboende...

Övriga dokument

Kvittens Regler för personlig iPad Regler för personlig dator Allmänna regler för användning av skoldatorer Incidentrapport Återlämning av iPad Återlämni...

Övriga museer i Ystad

Charlotte Berlins museum   Ystads Frivillige Bergnings-Corps brandkårsmuseum   Ystads MilitärHistoriska Museum Sjöhistoriska föreningen i Ystad Förutom Ystads kommuns musee...

Övrigt

Uppehåll i hämtning av avfall I Ystads kommun anmäler man uppehåll i hämtning av avfall hos Avfallsenheten, Samhällsbyggnadsnämnden. Bor du i Simrishamns eller Tom...

Övrigt

Övrigt om teater

  1842 fick staden sin första teaterbyggnad. Denna brann ner 1891. Tre år senare stod den nya teatern färdig. Ystads Teater är en i högsta grad levande teater som å...