A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'D' med 90 träff(ar).


Djurminneslunden

Djurminneslunden i Ystad Djurminneslunden i Ystad är en enkel men omskött plats placerad i Dag Hammarskjölds park, infart via Folkestorps byaväg. Dit är du alltid välkomm...

Driftstörningar och felanmälan

Vid fel på egen anläggning ElnätVid fel på dina egna apparater eller ledningar i hemmet ska du kontakta din elinstallatör. Öppet Stadsnät Felanmälan f&ou...

Diverse protokoll o stadgar

Reglemente för Ystads Lokala Brottsförebyggande Råd (Ystads BRÅ) - Läs mer (öppnas i nytt fönster) Här nedan följer protokoll från "Styrgruppen f&o...

Dygnet-runt-förskola / Dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Idag finns endast pedagogisk omsorg i form av dagbarnvå...

DISA- Din Inre Styrka Aktiveras.

10 tillfällen á 1,5 timme.  

Dinosaurier med Power Point

Vi har enskilt eller parvis fördjupat oss i dinosaurier. Först skrev alla vars en faktatext i word och därefter användes texterna till en power point presentation, som redovisades...

Då och nu

På Backaskolan finns ett för länge sedan inköpt material att användas i arbetet med "Barnens rättigheter".Under samtalet pratade vi bl a om bilden ovan och vilken r&au...

Deckare

Vi har haft "Deckare" som gemensamt tema på skolan. I vår klass är vi inne på slutspurten av vårahistorierer. Vi arbetar i par och började med att teckna ned handlin...

Dokumentation

Ipads är en stor tillgång i klassrummet. Skrivandet är enkelt och smidigt och apparna kan vara fantastiska MEN det jag tycker är kanske det bästa med ipads är att g&oum...

Dokumentärfilm

Har du frågor om projektet? Kontakta Kristina Buhrgard Tel: 0411-57 76 05,kristina.buhrgard(at)ystad.se. Projektet genomförs med stöd av Ingeborg o Emil A Borgs fond och YF - Ystads ku...

David Ohlin om "The music of Björk"

The music of Björk gick på Ystad teater den 27 september och framfördes av Bohuslän Big Band under ledning av Travis Sullivan från New York som introducerat dem för be...

David Ohlin om The Magic of Julien

The Magic of Julien var en trolleriföreställning som utfördes av Julien Dauphin och hans två medhjälpare. Det fanns en stor blandning av trolleri, från duvor och kort...

Dina sopor

Hushållsavfallet består av restavfall och matavfall. De flesta hushåll i Ystads kommun kan idag ansluta sig till matavfallssortering. Att sortera ut matavfall från hushål...

Det finns inget avfall!

Glöm inte att tacka personer du möter som försöker göra hållbara val i vardagen, -de val vi alla gör spelar roll för oss och för kommande generationer Din och andras insats är viktig hur stor eller li...

Deponiregler

Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler för avfall som deponeras. För dig som kund hos Sysav innebär det bland annat att avfall som ska deponeras måste beskri...

Detaljplanering

En detaljplan reglerar t ex om det är industri eller bostäder som tillåts, men även frågor som höjd och takvinkel på byggnader, hur stor del av området som...

Dagverksamhet

Den kan även fungera som avlastning för personer som vårdar närstående.    

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och SysselsättningInnehållet i daglig verksamhet och sysselsättning varierar från aktivitet och sinnesupplevelse till individuell placering på företa...

Dödsfall, bouppteckning, dödsboanmälan och begravningar

Dödsboanmälan Äger den avlidne inget hus, bostadsrätt eller mark eller om det inte finns så mycket pengar i dödsboet så kan dödsbodelägarna ansöka o...

Die Natur in Ystad

Lesen Sie dies ruhig und gedehnt: Hammars hügel und Kåsebergaåsen* mit Ales mystischen Steinen Sandskogen Krageholmsee an Schloss und Mühle. Die Heide bei Backåkra Hagesta...

Der kleiner Zug

Der kleiner Zug fängt am in: Österportstorg - Öbergs hörna - Hamntorget (Hafen) - St. Knuts torg/Bollhusgatan - Jaktpaviljongen - Fritidsbaren - Saltsjöbaden/Strandvägen....

Der Turmwächter

  Jede Nacht tönt ein lang gezogenes, dumpfes Signal über Ystads Zentrum. Ein Stoβ pro Viertelstunde in jede Himmelsrichtung! Der Turmwächter der St. Maria kyrka verkü...

Das Kloster in Ystad

Vom Kloster zum Armenhaus, königlicher Brennerei, Getreidespeicher und Abrissobjekt zum Stadtmuseum und groβer Touristenattraktion!   Heute zählt das Kloster in Ystad mit Vadstena...

Die Freizeitsausstellung 1936 – ein Meilenstein in Ystads Geschichte

  Das Wort Freizeit bekam seine Bedeutung 1936 in Ystad, als die legendäre, international beachtete Ausstellung „Freizeit“ stattfand. Das ist jetzt 70 Jahre her, und seitdem ist viel passie...

Dag Hammarskjölds Backåkra

Dag Hammarskjöld kam 1961 bei einem Flugzeugunglück ums Leben und  hinterlieβ u. A. Backåkra. Der Hof hat sich inzwischen zu einem Ort entwickelt für alle, die ihm geden...

De utvalda

Utställningen ”De utvalda” är ett led i vårt arbete att lyfta fram vår konstsamling som delvis ligger gömd på vårt magasin. Den här gången har vi bjudit in ett antal namnkunniga personer med anknytni...

Dansk politiker uppmärksammar Ystad Hamn

Besöket gjordes för att öka förståelsen för den roll som Ystad Hamn spelar för södra Sverige såväl som för dansk inrikestrafik. Nu ska hamnens intressen diskuteras på högre nivå. Nästan 1,3 miljoner m...

Demosida

jkhkjhjh kjhkjhjkh kjhkjhkjh   lkhkjhkjhk   kjhkjhkj    jhkjhkjhkjhsdfasfsafsffsdf        

Djupgranskningar

2019 Granskning av intern kontroll i Ystads, Tomelilla, Sjöbo Överförmyndarnämnd Tomelilla revisorers beslut Missiv Granskningsrapport Granskning av elevers frånvaro i grun...

DOIT

DOIT är ett nätverk av kvinnor i Ystad – Österlen-regionen, som brinner för affärsverksamhet och företagande och som utvecklar kvinnors företagande genom &o...

Dansk-Svenska gränshinder granskas i Ystad

Varje år reser nästan 1,4 miljoner människor mellan Ystad och den danska ön Bornholm en kort färjetur därifrån. Eftersom lagstiftningen ser annorlunda ut i Danmark och i Sverige stöter resenärer ofta...

Dina rättigheter - när du har klagomål

Vilket område har ställt till det? Elnät, Öppet Stadsnät och fjärrvärmeKontakta kundservice 0411-57 73 00 eller ystadenergi@ystad.seMer information om ersättning vid strömavbrott >> YstadElen Ku...

Dansande blommor

Dansande blommor 1:a vån En utställning om måleri av personer med demenssjukdomar. En bilddokumentation av 6 års måleri med äldre inom åldringsvården i Ystad med grannkommuner samt Malmö. Arrangerad a...

Driftstörningar

Elnät Just nu har vi inga planerade avbrott i elnätet. Öppet Stadsnät Just nu har vi inga planerade avbrott i stadsnätet. Fjärrvärme Just nu har vi inga planerade av...

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen Skåne, med djurskyddsorganisationen i...

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. De flesta människor i Sverige har kommunalt dricksvatten, men cirka en miljon människor har egen brunn (enskilt vatten).  

Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för att få hålla vissa djur. Bestämmelserna är besluta...

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka ell...

Direktionen

Direktionen är förbundets politiska ledning och högsta beslutande organ. Direktionen består av tre ledamöter från varje kommun och lika många ersättare. Varj...

Diamanten Tema

Vårt tema "Jag och Min Vardag" har nu gått över i arbetsområdet           Fritiden. I arbetet vill vi att eleverna ska få möta och uppleva olika fritidsaktiviteter. Vi har haf...

Delegeringsregler

Delegeringsregler för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Den Blå Planeten

Den blå planeten

Vår första skoldag fick vi besök av Havets Drottning och hennes två fiskar. Drottningen berättade om vårt tema " Den blå planeten" som vi ska arbeta med under detta läsåret. På fredagen gjorde vi ett...

Diamanten

Del av Hamngatan avstängd 4-9 oktober

Under denna tid är södra delen av Hamngatan avstängd för genomfartstrafik. Följ orange vägvisning.

Dags att skicka in ansökan...

Nu börjar det bli det dags att skicka in ansökan för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inför nästa år. Ansökningsblankett finns här på miljöförbundets hemsida, under Blanke...

Danska Transportutskottet på besök i Ystad Hamn

Efter en tur med Pågatåget till Ystad fick politikerna insyn i infrastrukturen i och omkring hamnen samt diskuterade hamnens relevans för den danska trafiken. VD för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Bost...

Dela kärl med grannen!

Har du lite sopor? Det blir inte mycket sopor kvar när man gör som man ska! - Kanske kan du dela kärl med dina närmsta grannar? Du kan dela restavfallskärl Det gynnar både din plånbok & miljön vi...

Disa 1, 3 och 4

Stora Västergatan 2 A-B (Krook-Sjövallska huset)   Lilla Norregatan 2 A-C (Kyrkolunden)   Stortorget 1 (Gussings hus)   Gamla genuina hus med centralt läget vid Stortorget. Ca.1...

Domar 23

Maria Munthesgatan 1A-F, Harpegatan 2A-G   Harpegatan 2H-K   2006 genomfördes en ombyggnad och tillbyggnad av f.d. Telehuset. Området är ligger centralt med närhet till tåg, buss och färja...

Daggkåpan 2 m.fl.

Detaljplanens syfte är främst att pröva möjligheten att bebygga Daggkåpan 2, del av Hälsobacken 2:16 samt del av Hälsobacken 2:17 med bostäder med inslag av s...

Danske transportministern stödjer hamnen!

Varje år reser cirka 1,4 miljoner passagerare mellan Ystad och Rønne, varav många danskar på väg mellan övriga Danmark och Bornholm, varför hamnen är viktig inte endast för svensk infrastruktur utan ä...

Del av Hamngatan avstängd för trafik

Trafikverket skall bygga om järnvägsövergången vid Hamngatan. Arbetet startar lördagen den 24/9 klockan 15:00 och pågår t.o.m. söndagen den 25/9 klockan 06:00. Under denna tid kommer södra delen av H...

Den Magiska Skogen Diamanten

Eleverna på Diamanten har arbetat med innehållet kring Allemansrätten. I skapande har eleverna gjort ett eget Magiskt trollspö som ska användas i arbetet på musik/dramalektionerna. I temaarbetet ska v...

Dispens för gödselspridning

För att ansöka om dispens för spridning av gödsel måste följande uppgifter skickas in till miljöförbundet: Namn Personnummer/organisationsnummer Verksamhetens huvudfastighet Fastigheterna där det ska...

December

Vi har varit på Marietorp och lärt oss om olika kryddor som man kan använda till jul. Glögg och saffranskrabbelurer stod det bl a på menyn. Smaskigt! Vi lärde oss också om hur fåglar gör på vintern&nb...

Diamanten

Efter sportlovets ledighet har vi kört igång kroppen igen. Tre av våra killar tog simmärke när vi var på badhuset och är redo för nya utmaningar i bassängen! GRATTIS Denna månaden har vi i vårt tema...

Dokument och blanketter

Dragspelsmusik.

Onsdagen den 21/6 var Stefan Persson här och spelade fin dragspelsmusik för oss.     Det blev även lite fika under tiden.

Del av Sjömansgatan avstängd för trafik den 18/8-24/8

Den sjungande bänken för barn födda 2014

Visst kan man längta bort ibland till de stora äventyren, någonstans på andra sidan horisonten. Men man behöver inte alltid resa så långt. Om man ser sig noga om...

Dokument och blanketter

Dispens gödselspridning

Dispens ges fram till och med fredagen den 30 november 2018, om du t.ex. inte har spridit gödsel p.g.a. att du ska ta en sen vallskörd. Vi vill ha in följande uppgifter: 1.  &...

Droger

En del, till exempel hasch och marijuana, kan göra så att du blir lugn, avslappnad, dåsig och glömmer omvärlden. Om du använder dem ofta får du sämre minne och svårare att tänka logiskt och att lära d...

December

På idrotten arbetar vi med många olika saker och bl a har vi spelat spelet Gagaboll. Spelet går ut på att träffa sina motspelar med en mjuk boll på underkroppen och själv undvika att bli träffad. Räd...

Del av Klostergatan avstängd för trafik den 11/12 – 14/12

Dricksvattnet i Ystad

Del av Industrigatan avstäng för trafik

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Direktupphandlingsavtal

Avtalen innefattar även särskilt brådskande inköp, mindre kompletterande inköp och varuprovsinköp. Innan inköp ska avtalskontroll ske av beställaren om vara...

Dokument och ritningar

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Driftstörningar och felanmälan elnät

Driftstörningar Ystad Energi Vi har en hög leveranssäkerhet i vårt nät, men trots det kan störningar inträffa som eventuellt kan påverka dig som kund. Så fort en störning uppkommer visas en röd triang...

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

    Ansökan/anmälan om skolgång (F-9)   Ansökan om ledighet   Samtycke till publicering på internet      Norreportskol...

Denna vecka....

...har vi uppmärksammat Lill-Babs med musikquiz och filmvisning. Många glada skratt men även en tår i ögonvrån. Älskad och saknad artist.

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter

Dokument och blanketter