A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'E' med 90 träff(ar).


Ekonomiåret

Omvärldsanalys i januariEnligt gällande budgetprocess ska en strategisk omvärldsanalys för hela kommunen färdigställas under januari av förvaltningschefsgruppen. Att...

Ekonomiska rapporter

Information kring Ystads kommuns årsbokslut 2018   Årets resultat Årets resultat för kommunen blev ett underskott på 1,3 mkr. Det budgeterade resultatet var ett ö...

E-faktura

E-faktura förenklar Tjänsten innebär att istället för att få en vanlig pappersfaktura via posten får kunden fakturan presenterad i sin Internetbank. All betalnings...

Energi - och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så...

Energitips

Alla tipsen passar kanske inte i ditt hem, men de kanske kan få dig att börja tänka energisnålt. Kolla vilken inomhustemperatur du har hemma, normaltemperatur är ca. 20 g...

Enkelt avhjälpta hinder

Hanteringen av Enkelt avhjälpta hinder sköts av Stadsbyggnadsavdelning. Mer information hittar du här Om du upptäcker hinder i Ystads kommun som du anser är enkla att &a...

Energiråd och tips

Minska din elräkning Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i f...

Europaparlamentarikern Olle Schmidt på besök

Olle Schmidt har varit Europaparlamentariker mellan åren 1999-2005 och sedan från år 2006. han är ordinarie ledamot och liberalernas vice koordinator i utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt sup...

Elsäkerhet

Om strömmen går är det skönt att vara förberedd. Här finns förslag på saker du kan ha hemma som gör ett strömavbrott bekvämare. Belysning...

Eken

Elev

I Barn- och elevhälsan arbetar olika yrkesgrupper tillsammans, skolkuratorer, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer. Du kan komma i kontakt med oss via länk nedan och vi kan ha o...

Enkäter

Enkäter spelar en viktig roll inom Kultur o Utbildning. Vi tycker det är värdefullt  att få reda på vad elever och vårdnadshavare har för åsikter...

En vanlig dag

Så här kan det se ut i vårt klassrum när vi jobbar med Skriva sig till läsning.

Elever skriver

Jag har som speciallärare låtit eleverna använda datorn till att skriva berättelser och texter i Word. De använder då ViTal för att få texterna uppläst...

Engelska sagor

Eleverna har skrivit sagor i Storybird på engelska. De arbetade två och två.Vilken kreativitet!   Animals! on Storybird A Story! on Storybird

En kort film

Jag provar att lägga ut en kort film om att uppskatta längd.

Erfarenhetsutbyte hos grupp 1B

Vi gick varvet runt och berättade om vårt arbete ute på "fältet". Ing-Maries klass har jobbade med deckare och konstaterade att Skrivglädjen är bäst! Ingalills gr...

En vanlig fredag hos oss

Så här kan det se ut hos oss, en helt vanlig fredag.

En serie om en bok

En liten Nisse har kommit på besök...

I måndags flyttade två små tomtenissar in hos ettorna på Backa, Nisse och Lille-Nisse. Tänk att de hade varit ute och gått i stormen! Klart att de ville flytta in i...

Erfarenhetsutbyte i "Skriva sig till läsning-gänget" (fsk-1)

I Köpingebro är barnen sugna på ASL. Nu har vi tryckt ut bilder i olika kategorier, både enskilda bilder och bildserier. Berättelsen skulle börja med "Det var en g&ari...

Erfarenhetsutbyte B

Vi började med en kort presentationsrunda. Petra och Monica från Svarte berättade om Lundbergs God läsutveckling och God skrivutveckling som är bra verktyg för att doku...

E-tjänst för förskola och fritidshem

Vårdnadshavare till barn i barnomsorgen kan bland annat lämna in schema för barn i förskola, ansöka om eller säga upp en plats, följa sina ärenden o...

Ellen Trotzig (1878-1949)

3:e vån  Ellen Trotzig (1878-1949) "Österlens första målarinna" Ystads konstmuseum presenterar en stor sommarutställning med Ellen Trotzigs viktiga konstnärskap som till stor del ägnat sig åt at...

Ellen Trotzig stipendiater

  5 juni - 22 aug RoomFive, 2:a vån Ellen Trotzig stipendiater RoomFive presenterar en utställning med ett urval konstnärer som mottagit Ellen Trotzigs stipendium. Sal 4: Carl Boutard en a...

Electrohype

27 nov 2010 – 30 jan 2011   Electrohype 2010 i Ystad Den sjätte Electrohype-biennalen; ett av de största återkommande evenemangen för elektronisk konst i Norden, äger i år rum på Ystads konst...

Electrohype, English

27 nov 2010 – 30 jan 2011 Electrohype 2010 – The sixth biennial for electronic art  The Electrohype biennial is one of the largest events for computer based and electronic art in the Scandina...

Ellisif Hals och Susanne Skeide möter Karin Persson

Ellisif Hals (NO) och Susanne Skeide (NO) möter Karin Persson (SE) i RoomFive på Ystads konstmuseum grafik, teckning, installation Ellisif Hals (f.1981 )och Susanne Skeides  (f.1982) rumsliga in...

Edna Hinnerson

Edna Hinnerson, Palimpsest, blandteknik, 1990-tal   2:a vån Edna Hinnerson Medan jag finns Måleri, collage, objekt En retrospektiv utställning. Lek och allvar under åtta d...

ESS MAX IV

Länken mellan näringslivet i regionen och större forskningsanläggningar Här hittar du en enkel guide in i den komplicerade värld som offentlig upphandling kan vara. Men a...

Extra tjänster

Hämtning av kyl och frys Extra tömning  

El, fjärrvärme och öppet stadsnät

Elförsörjning Inom Ystads kommun finns två elnätsägare, Ystad Energi AB och E.ON. Vilken nätägare du har framgår av nedanstående karta. Du kan alltid ri...

Ekonomiska problem

Det är kommunen du bor i som har det yttersta ansvaret för att du och din familj får det stöd och den hjälp som ni behöver för att ni ska känna trygghet. Alla kan få problem med ekonomin under lä...

E-H

GATUNAMN HEMTJÄNSTGRUPP TEL Edvinshemsv. Briggen 577 514 Egebjersvägen Löderup 577 880 Ejdervägen Löderup 577 880 Ekenäsgatan Östra F&...

Ejdern

Adress Vintergatan 9, 271 34 Ystad Geografiskt läge Centrum, i nära anslutning till Ankdammen och Klostret Hyresvärd Heimstaden Antal lägenheter 16 Beskrivning av boendet Särskilt boende med inriktnin...

Eine Wanderung durch die Jahrhunderte

Keine Stadt Skandinaviens und wenige in Europa kön-nen ein so vollständiges Bild einer vergangenen Kulisse vorweisen wie Ystad mit seinen gut 300 Fachwerkhäu-sern und diese Kulisse...

Erstklassige Galerien

In Jens Jacobsens Haus aus dem 17. Jh. in Ystad existiert eine Galerie, die sich der Qualitätskunst widmet. Bekannte wie bislang unentdeckte Künstler stellen aus. Über Ostern und im Sommer können...

Essen und Trinken

Essen und Trinken, die Ystad besonders auszeichnen, sind natürlich die geräucherte Ystad-Wurst, das Neubier, welches mitten in der Stadt in einem alten Fachwerkhaus gebraut wird, der Käse Marsvinsholm...

Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum ska följa forskningens framsteg och hålla sig ajour med utvecklingen av nya tekniker inom området kusterosion. Erosionsskadecentrum utgör också kontaktorgan, remissinstans och på...

Eldning

Vedeldning Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar...

Enskilt avlopp

Rent vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp och det är därför vikt...

Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet och...

El och magnetfält

Vid granskning av nyanläggning av exempelvis elanläggningar och byggnader, använder miljöförbundet försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält. Det inneb&...

Energi

I stort sett all energianvändning påverkar vår miljö på ett negativt sätt. I det arbete som miljöförbundet utför ingår tillsyn inom energiomr&arin...

Egenkontroll

Upprätta egenkontroll Du som driver en hygienisk verksamhet, oavsätt om den är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutö...

Egenkontroll av lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Detta gäller exempelvis s&ari...

Egenkontroll

Egenkontroll och HACCP för livsmedelsbranchen En god egenkontroll tjänar alla på. Ett system för egenkontroll beskriver de rutiner ett livsmedelsföretag gjort upp för at...

Egenkontroll

Egenkontroll Alla som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller vidtar en sådan åtgärd måste ha dokumenterad egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till a...

Egenkontroll

Du ska kunna uppvisa en egenkontroll för din verksamhet. Denna bör innehålla rutiner för bl.a.: Hantering av id-kontroll Skyltning Utbildning av personal I länken till h&ou...

Elda trädgårdsavfall

I Ystads kommun är det generellt förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april - 30 september medan det i Tomelilla och Simrishamns kommuner är förbjudet...

Energifallets utställning

        Energifallet och Ystads kommun samarbetar under hösten i en inspirationsserie om energi och hållbar utveckling för kommunens skolor. Inspirationsserien avsl...

Earth Hour

2016  Tillsammans för klimatet - 100 % fossilfritt Lördagen den 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid  infaller årets Earth Hour – världens största...

Eldning av avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp. Eldning av avfall regleras i miljöbalken. I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderätts...

Eliasson 2

Sankt Hans torg 3B   Skottegatan 1A-B, 3A-B och Döbelnsgatan 16B   Fastiget med små prisvärda lägenheter som ligger strax norr om Norra Promenaden. Det tar ca 10 minuter att gå till c...

Eliselund 1

Grönsaksgatan 1A-B till 27A-B   Här finns 7 stycken parhusliknande fastigheter med 4 tvåor i varje. Husen är belägna i ett lummigt grönområde i de norra delarna av Ystad. Livsmedelsaffär f...

Eskilsson 9

Döbelnsgatan 14 A (Borgmästarvillan)   Döbelnsgatan 14 B-L   Fastiget ligger strax norr om Norra Promenaden. Här finns gamla Borgmästarvillan samt ett nyare hus som är placerade i en...

Edvinshem 2:26, Tankbåten

Pantzargatan 25A-M, 27A-M, 29A-J, 31A-F och 33B-G   Detta är ett av våra nyare områden med utsikt över Ystadbukten. De låga hyreshusen är byggda i ett villaområde och det är nära till stranden...

Energi och klimat

Klimatförändringarna är kopplade till vårt sätt att konsumera och använda energi och Ystads kommun har en betydande roll i det regionala energi- och klimatarbetet. Vi m&...

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun

Övergripande mål inom energi- och klimatområdet för Ystads kommun år 2030: "I Ystads kommun är det lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilbräns...

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina...

Ekbergs gård

Ekbergs gård ligger på Sankt Petri kyrkoplan, här till höger i bild, bakom klostret. Ligger öster om klostret och närmast söder om Klosterdammen. Det är två korsvirkeshus som uppfördes under andra h...

EU i Sydöstra Skåne

Europa Direkt Sydöstra Skåne Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjli...

EU:s fonder och program

I Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 kan du läsa mer om de största EU-programmen som är intressanta från ett skånskt perspektiv. Du kan hitta mer information om EU-programmen och hur du...

EN LJUS IDÉ 10-12 ÅR

Tisdagar 16.45-18.15 med start v 41. 8 tillfällen, kursavgift 400 kr    

En härlig sång

Ekonomisk hjälp

Etablering

När den asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som har uppdraget att ordna bosättning någonstans i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att stödja nyanlända m...

Elsewhere

Elsewhere is an exhibition that for the first time presents a significant number of works from Region Skånes art collection. The exhibition features works of art that we usually encounter in a h...

Elcertifikat

Ett stödsystemElcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Systeme...

En mulen dag

Nu tar bloggen semester ett tag. Skickar med en bild av den mulna dagen som är i dag och som vi hoppas är en av de få resten av sommaren. Vi här på Bellevue, brukare och personal, önskar en fortsatt s...

En fredag....

...mystes det till med kräftpaj.

Ensamhet

Det kan kännas viktigt att få dela upplevelser och lyckliga stunder med andra runt omkring sig, men också att känna att man inte står ensam när man möter motgångar i livet. Ensamhet blir ett problem n...

En eftermiddag på Pärlan

Medans Rolf tar sig ett litet träningspass...... ...laminerar Ewa julbilder för fullt. Bilderna blir sedan ett trevligt underlag för samtal och ihågkomster från forna jular.

Ensamhet

Det kan kännas viktigt att få dela upplevelser och lyckliga stunder med andra runt omkring sig, men också att känna att man inte står ensam när man möter motgångar i livet. Ensamhet blir ett problem n...

Egen brunn

Du som har en fastighet inom verksamhetsområdet erbjuds alltid kommunalt dricksvatten. Bor du utanför området kan du göra en ansökan om en anslutning till det kommunala dric...

Export Boost 9 mars

Kom för att inspireras av andra företags erfarenheter och ta del av en högaktuell omvärldsanalys - allt med fokus på internationalisering och export! Är nästa steg för ditt företag att utvecklas inter...

Elevinflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i ar...

E-cigarretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, el...

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom att skapa lämpliga miljöer. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot u...

Elevhälsoteam

Monica Ask, Kurator0411-57 80 40monica.ask@ystad.se Vanessa Ferguson, Elevstödsamordnare0411-57 80 410729-87 03 80vanessa.ferguson@edu.ystad.se Ann-Charlotte Hagelin, Skolsköterska0411-57 80...

Exhibition and experiences

1. Entrance and shop2. Props from "Systrar 1968" and cinema3. Costume4. Kids corner5. Six Drummers Kitchen6. Wallander's living room7. BBC Police station8. The horror cabinet9. Try our Green Screen!10...

Elnät

Ystad Energi äger elnätet i Ystads kommun Vårt elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig...

Effektabonnemang och större företag

Elnätsavgiften för effektabonnemang 80-200 A baseras på 3 saker Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i samma fasta avgift för 80–2...

Erici förskola

Ericis kök

  På förskolan serveras ca 90 barn och 17 pedagoger. Serveringstider på förskolan:  Frukost med start kl. 7.30 samt kl. 8.00 Lunch från kl. 11.00 Mellanmål...

Ersättning strömavbrott

Regler avbrottsersättning Har du haft ett oplanerat strömavbrott i mer än 12 timmar kan du få avbrottsersättning. Ersättningen du får är i form av återbetalning av del av din nätavgift. Ersättnin...

Elevhälsa

Ersättningsfrågan

I de fall där det är aktuellt med förbud som därmed ger förändrade förutsättningar för pågående markanvändning har kommunen istället...