A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'E' med 90 träff(ar).


Ekonomiåret

Omvärldsanalys i januariEnligt gällande budgetprocess ska en strategisk omvärldsanalys för hela kommunen färdigställas under januari av förvaltningschefsgruppen. Att...

Ekonomiska rapporter

Information kring Ystads kommuns årsbokslut 2019   Årets resultat Årets resultat för kommunen blev ett överskott med 16,7 mkr. Det budgeterade resultatet var ett...

E-faktura

E-faktura förenklar Tjänsten innebär att istället för att få en vanlig pappersfaktura via posten får kunden fakturan presenterad i sin Internetbank. All betalnings...

Energi - och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så...

Energitips

Alla tipsen passar kanske inte i ditt hem, men de kanske kan få dig att börja tänka energisnålt. Kolla vilken inomhustemperatur du har hemma, normaltemperatur är ca. 20 g...

Enkelt avhjälpta hinder

Hanteringen av Enkelt avhjälpta hinder sköts av Stadsbyggnadsavdelning. Mer information hittar du här Om du upptäcker hinder i Ystads kommun som du anser är enkla att &a...

Energiråd och tips

Minska din elräkning Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i f...

Europaparlamentarikern Olle Schmidt på besök

Olle Schmidt har varit Europaparlamentariker mellan åren 1999-2005 och sedan från år 2006. han är ordinarie ledamot och liberalernas vice koordinator i utskottet för ekonomi- och valutafrågor samt sup...

Elsäkerhet

Om strömmen går är det skönt att vara förberedd. Här finns förslag på saker du kan ha hemma som gör ett strömavbrott bekvämare. Belysning...

Eken

Elev

I Barn- och elevhälsan arbetar olika yrkesgrupper tillsammans, skolkuratorer, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer. Du kan komma i kontakt med oss via länk nedan och vi kan ha o...

En vanlig dag

Så här kan det se ut i vårt klassrum när vi jobbar med Skriva sig till läsning.

Elever skriver

Jag har som speciallärare låtit eleverna använda datorn till att skriva berättelser och texter i Word. De använder då ViTal för att få texterna uppläst...

Engelska sagor

Eleverna har skrivit sagor i Storybird på engelska. De arbetade två och två.Vilken kreativitet!   Animals! on Storybird A Story! on Storybird

En kort film

Jag provar att lägga ut en kort film om att uppskatta längd.

Erfarenhetsutbyte hos grupp 1B

Vi gick varvet runt och berättade om vårt arbete ute på "fältet". Ing-Maries klass har jobbade med deckare och konstaterade att Skrivglädjen är bäst! Ingalills gr...

En vanlig fredag hos oss

Så här kan det se ut hos oss, en helt vanlig fredag.

En serie om en bok

En liten Nisse har kommit på besök...

I måndags flyttade två små tomtenissar in hos ettorna på Backa, Nisse och Lille-Nisse. Tänk att de hade varit ute och gått i stormen! Klart att de ville flytta in i...

Erfarenhetsutbyte i "Skriva sig till läsning-gänget" (fsk-1)

I Köpingebro är barnen sugna på ASL. Nu har vi tryckt ut bilder i olika kategorier, både enskilda bilder och bildserier. Berättelsen skulle börja med "Det var en g&ari...

Erfarenhetsutbyte B

Vi började med en kort presentationsrunda. Petra och Monica från Svarte berättade om Lundbergs God läsutveckling och God skrivutveckling som är bra verktyg för att doku...

E-tjänst för förskola och fritidshem

Vårdnadshavare till barn i barnomsorgen kan bland annat lämna in schema för barn i förskola, ansöka om eller säga upp en plats, följa sina ärenden o...

Ellen Trotzig (1878-1949)

3:e vån  Ellen Trotzig (1878-1949) "Österlens första målarinna" Ystads konstmuseum presenterar en stor sommarutställning med Ellen Trotzigs viktiga konstnärskap som till stor del ägnat sig åt at...

Ellen Trotzig stipendiater

  5 juni - 22 aug RoomFive, 2:a vån Ellen Trotzig stipendiater RoomFive presenterar en utställning med ett urval konstnärer som mottagit Ellen Trotzigs stipendium. Sal 4: Carl Boutard en a...

Electrohype

27 nov 2010 – 30 jan 2011   Electrohype 2010 i Ystad Den sjätte Electrohype-biennalen; ett av de största återkommande evenemangen för elektronisk konst i Norden, äger i år rum på Ystads konst...

Electrohype, English

27 nov 2010 – 30 jan 2011 Electrohype 2010 – The sixth biennial for electronic art  The Electrohype biennial is one of the largest events for computer based and electronic art in the Scandina...

Ellisif Hals och Susanne Skeide möter Karin Persson

Ellisif Hals (NO) och Susanne Skeide (NO) möter Karin Persson (SE) i RoomFive på Ystads konstmuseum grafik, teckning, installation Ellisif Hals (f.1981 )och Susanne Skeides  (f.1982) rumsliga in...

Edna Hinnerson

Edna Hinnerson, Palimpsest, blandteknik, 1990-tal   2:a vån Edna Hinnerson Medan jag finns Måleri, collage, objekt En retrospektiv utställning. Lek och allvar under åtta d...

ESS MAX IV

Länken mellan näringslivet i regionen och större forskningsanläggningar Här hittar du en enkel guide in i den komplicerade värld som offentlig upphandling kan vara. Men a...

Extra tjänster

Hämtning av kyl och frys Extra tömning  

El, fjärrvärme och öppet stadsnät

Elförsörjning Inom Ystads kommun finns två elnätsägare, Ystad Energi AB och E.ON. Vilken nätägare du har framgår av nedanstående karta. Du kan alltid ri...

Exploatering

Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och...

Ekonomiska problem

Det är kommunen du bor i som har det yttersta ansvaret för att du och din familj får det stöd och den hjälp som ni behöver för att ni ska känna trygghet. Alla kan få problem med ekonomin under lä...

E-H

GATUNAMN HEMTJÄNSTGRUPP TEL Edvinshemsv. Briggen 577 514 Egebjersvägen Löderup 577 880 Ejdervägen Löderup 577 880 Ekenäsgatan Östra F&...

Ejdern

Adress Vintergatan 9, 271 34 Ystad Geografiskt läge Centrum, i nära anslutning till Ankdammen och Klostret Hyresvärd Heimstaden Antal lägenheter 16 Beskrivning av boendet Särskilt boende med inriktnin...

Eine Wanderung durch die Jahrhunderte

Keine Stadt Skandinaviens und wenige in Europa können ein so vollständiges Bild einer vergangenen Kulisse vorweisen wie Ystad mit seinen gut 300 Fachwerkhäusern und diese Kulisse is...

Essen und Trinken

Restaurants arbeiten als Botschafter für das regionale Essen, Culinary HeritageWir würden uns freuen, wenn Ihre Erfahrung mit lokalem Essen in einem der Restaurants Ihnen eine ganz neue Vors...

Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum ska följa forskningens framsteg och hålla sig ajour med utvecklingen av nya tekniker inom området kusterosion. Erosionsskadecentrum utgör också kontakt...

Eldning

Vedeldning Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar...

Enskilt avlopp

Rent vatten Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp och det är därför vikt...

Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet och...

El och magnetfält

Vid granskning av nyanläggning av exempelvis elanläggningar och byggnader, använder miljöförbundet försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält. Det inneb&...

Energi

I stort sett all energianvändning påverkar vår miljö på ett negativt sätt. I det arbete som miljöförbundet utför ingår tillsyn inom energiomr&arin...

Egenkontroll

Upprätta egenkontroll Du som driver en hygienisk verksamhet, oavsätt om den är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutö...

Egenkontroll av lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Detta gäller exempelvis s&ari...

Egenkontroll

Egenkontroll och HACCP för livsmedelsbranchen En god egenkontroll tjänar alla på. Ett system för egenkontroll beskriver de rutiner ett livsmedelsföretag gjort upp för at...

Egenkontroll

Egenkontroll Alla som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller vidtar en sådan åtgärd måste ha dokumenterad egenkontroll. Den är ett verk...

Egenkontroll

Du ska kunna uppvisa en egenkontroll för din verksamhet. Denna bör innehålla rutiner för bl.a.: Hantering av id-kontroll Skyltning Utbildning av personal I länken till h&ou...

Elda trädgårdsavfall

I Ystads kommun är det generellt förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan under tiden 1 april - 30 september medan det i Tomelilla och Simris...

Energifallets utställning

        Energifallet och Ystads kommun samarbetar under hösten i en inspirationsserie om energi och hållbar utveckling för kommunens skolor. Inspirationsserien avsl...

Earth Hour

2016  Tillsammans för klimatet - 100 % fossilfritt Lördagen den 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid  infaller årets Earth Hour – världens största...

Eldning av avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp. Eldning av avfall regleras i miljöbalken. I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderätts...

Energi och klimat

Klimatförändringarna är kopplade till vårt sätt att konsumera och använda energi och Ystads kommun har en betydande roll i det regionala energi- och klimatarbetet. Vi m&...

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun

Övergripande mål inom energi- och klimatområdet för Ystads kommun år 2030: "I Ystads kommun är det lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilbräns...

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina...

Ekbergs gård

Ekbergs gård ligger på Sankt Petri kyrkoplan, här till höger i bild, bakom klostret. Ligger öster om klostret och närmast söder om Klosterdammen. Det är två korsvirkeshus som uppfördes under andra h...

En härlig sång

Ekonomisk hjälp

Etablering

När den asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som har uppdraget att ordna bosättning någonstans i Sverige. Arbetsf&oum...

Elsewhere

Elsewhere is an exhibition that for the first time presents a significant number of works from Region Skånes art collection. The exhibition features works of art that we usually encounter in a h...

Elcertifikat

Ett stödsystemElcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Systeme...

En mulen dag

Nu tar bloggen semester ett tag. Skickar med en bild av den mulna dagen som är i dag och som vi hoppas är en av de få resten av sommaren. Vi här på Bellevue, brukare och personal, önskar en fortsatt s...

En fredag....

...mystes det till med kräftpaj.

Ensamhet

Det kan kännas viktigt att få dela upplevelser och lyckliga stunder med andra runt omkring sig, men också att känna att man inte står ensam när man möter motgångar i livet. Ensamhet blir ett problem n...

En eftermiddag på Pärlan

Medans Rolf tar sig ett litet träningspass...... ...laminerar Ewa julbilder för fullt. Bilderna blir sedan ett trevligt underlag för samtal och ihågkomster från forna jular.

Ensamhet

Känslan att vara själv Det kan kännas viktigt att få dela upplevelser och lyckliga stunder med andra runt omkring sig, men också att känna att man inte står ensam...

Egen brunn

Du som har en fastighet inom verksamhetsområdet erbjuds alltid kommunalt dricksvatten. Bor du utanför området kan du göra en ansökan om en anslutning till det kommunala dric...

Elevinflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i ar...

E-cigarretter

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, el...

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsans uppgift är att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom att skapa lämpliga miljöer. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot u...

Elevhälsoteam

Monica Ask, Kurator0411-57 80 40monica.ask@ystad.se Vanessa Ferguson, Elevstödsamordnare0411-57 80 410729-87 03 80vanessa.ferguson@edu.ystad.se Ann-Charlotte Hagelin, Skolsköterska0411-57 80...

Exhibition and experiences

1. Entrance and shop2. Props from "Systrar 1968" and cinema3. Costume4. Kids corner5. Six Drummers Kitchen6. Wallander's living room7. BBC Police station8. The horror cabinet9. Try our Green Screen!10...

Elnät

Ystad Energi äger elnätet i Ystads kommun Vårt elnät ser till så att alla hushåll och företag i området får el. Våra ledningar sträcker sig...

Effektabonnemang och större företag

Elnätsavgiften för effektabonnemang 80-200 A baseras på 3 saker Nätavgiften, som du betalar till oss på Ystad Energi, är delad i samma fasta avgift för 80–2...

Erici förskola

Erici förskola - Grön Flagg

Sedan sommaren 2016 är vi en stolt Grön Flagg-certifierad förskola och vi arbetar aktivt för att barnen ska kunna koppla undervisningen i förskolan med sin hemmiljö och o...

Erici förskolans dokument och blanketter

Erici förskolas mål och arbetssätt

Välkommen till oss! På Erici förskola erbjuder vi en utbildning som bygger på att varje enskilt barn känner sig trygg, betydelsefull, hörd och sedd. För att skapa...

Ericis kök

  På förskolan serveras ca 90 barn och 17 pedagoger. Serveringstider på förskolan:  Frukost kl. 8.00 Lunch kl. 11.15 Mellanmål kl. 14.15 på Skatten och kl....

Ersättning strömavbrott

Regler avbrottsersättning Har du haft ett oplanerat strömavbrott i mer än 12 timmar kan du få avbrottsersättning. Ersättningen du får är i form av å...

Elevhälsa

Ersättningsfrågan

I de fall där det är aktuellt med förbud som därmed ger förändrade förutsättningar för pågående markanvändning har kommunen istället...

E som i Blue Bot?

Så närmar sig vår E-vecka sitt slut. Vi har som vanligt haft språkgrupper, varit och badat samt byggt många E med hjälp av klick-klick: Men det största fokuset den här veckan har, bokstaven E till tr...

E som i Blue Bot?

Så närmar sig vår E-vecka sitt slut. Vi har som vanligt haft språkgrupper, varit och badat samt byggt många E med hjälp av klick-klick: Men det största fokuset den här veckan har, bokstaven E till tr...

Ellen Andersson Quartet – Personal Standards

Ellen Andersson – vocals Anton Forsberg – guitarHannes Jonsson – bassSebastian Brydniak – drums Ellen Andersson Quartet rör sig sömlöst mellan intimt och storslaget, allvarligt och lekfullt, komponera...

Ellen Andrea Wang – Blank Out

Ellen Andrea Wang (NO) – vocals, bass Andreas Ulvo (NO) – keyboardsErland Dahlen (NO) – drums Ellen Andrea Wang presenterar i denna konsert, tillsammans med sina medmusiker, valda delar ur sitt senast...

Elin Larsson – Crossing Borders

Elin Larsson – saxophoneTini Thomsen (DE) – baritone saxophoneSusana Santos Silva (PT) – trumpetLisa Stick (DE) – trombone Fanny Gunnarsson – pianoIda Hvid (DK) – bassAnne Paceo (FR) – drums En konste...

Ellen Andrea Wang – Blank Out

Ellen Andrea Wang (NO) – vocals, bass Andreas Ulvo (NO) – keyboardsErland Dahlen (NO) – drums Ellen Andrea Wang presenterar i denna konsert, tillsammans med sina medmusiker, valda delar ur sitt senast...