A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'I' med 90 träff(ar).


Intäkter och kostnader

Varifrån kommer  kommunens pengar? Vad används pengarna till?

Industritomter

Försäljning av industritomter sker genom Ystads kommun. Du hittar kontaktuppgifter och annan information på sidan Ledig industrimark.              

ICE - In Case of Emergency

Hjälp till räddningspersonal och försäkring för dig själv Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med boskstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adr...

IT-säkerhet

Bakgrund Mycket av verksamheten i kommunerna är beroende av att IT-systemen har en hög driftsäkerhet. Därför finns sedan länge en väl fungerande säkerhet i verk...

Information - Inbjudningar

  Styrgruppen för Ystads lokala brottsförebyggande råd ("Ystads BRÅ") arbetar med olika teman. Vi har tagit fram följande tema: fastighetsägare- och företagarmöte intern- och externinformation u...

Information in English

The unique downtown of Ystad, with its half-timbered houses and medieval and fantastic surroundings offers a nice setting. Read about Wallander and  how it works to shoot in Ystad. The clip abou...

Informationen auf Deutsch

Für die von der Kritik gefeierte Fernsehserie „Bron“ („Die Brücke“) entstehen von Dezember 2012 bis Mai 2013 in den Ystad Studios die Innenszenen.  ¨Im Fr&uu...

Information Barn och elevhälsan

   

Insats för dig som elev

Insatser

Ipad

Vi har fått ett nytt, spännande verktyg att använda i vårt dagliga arbete. En Ipad! Med den kan man fotografera, filma, spela in sin egen röst, göra sagor, skriva, g...

Ipad

Hej Sitter här på lovet och jobbar med skolans nya Ipad. Jag tror att den kommer bli ett stort hjälpmedel och verktyg för elever som tycker det är svårt att läsa....

Inspirationskorg i förskoleklassen

Vi har en korg med figurer av olika slag. Den fungerar bra som inspiration när barnen skriver. Antingen kan man plocka saker ur korgen och skriva ordlistor eller använda sakerna som utg&ari...

IT-stöd för skola och förskola

iPhoto vill inte visa miniatyrer eller öppnas som vanligt, vad gör jag?

Ibland kan det hända att dina miniatyrbilder i iPhoto inte visas. De är ersatta av tomma svarta rutor. Det kan även hända att iPhoto inte vill startas med motiveringen att det redan har öppnats med en...

Inför besöket

InringningInringningen i foajén talar om att det är dags att gå in i salongen. Innan föreställningens början ringer det en gång 15 minuter innan, två gånger 7 minuter innan och tre gånger 2 minuter i...

Industrispår

Västra industrispåret ansluter till Trafikverkets huvudspår mot Malmö växel gt 104 anläggning spår. Östra industrispåret ansluter till Trafikverkets sp...

Ilska och utbrott

Att bli arg är en normal reaktion om man till exempel blir orättvist behandlad eller om någon beter sig dåligt mot en. Men en del personer har svårt att kontrollera sin ilska. Det kan både handla om a...

I-L

 GATUNAMN  HEMTJÄNSTGRUPP  TEL Idrottsgatan Löderup 577 880             Idrottsstigen Östra För...

Infocenter - Anhörigstöd

De kan ge dig som äldre information och vägledning i många olika frågor.  Anhörigstöd Allt fler äldre väljer i dag att bo kvar i den egna bostaden ä...

Insatser FoS / ansökan

Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål. I vissa fall behöver LSS-handläggaren få information från andra. Det...

Individuell placering

På arbetsplatsen Deltagaren har sin individuella placering på en arbetsplats, och omfattningen kan variera i både dagar och timmar.  Vid en individuell placering har man ingen h...

Ihr Ystadguide per Telefon oder MP3

Falls Sie den Rundgang auf Schwedisch wählen, wird Krister Henriksson Ihr Wegweiser sein. Vielleicht kennen Sie Krister schon aus einem der 13 Wallanderfilme, die in Anlehung an Henning Mankells...

I Wallanders spår

Välkommen till sidan som bara handlar om Wallander! Här hittar du information om filmerna, historiken, inspelningsplatserna och alla de upplevelser som erbjuds i Wallanders spår i Yst...

Inköp av dagligvaror

Ystads kommun samarbetar med Samhall, avseende inköpen i kommunen. Du kommer få dina varor hem till dig en dag per vecka. Inköpen kommer att ske på ICA Kvantum i Ystad. Det inneb...

Inbjudan till gårdsvandring

2015-02-13 Ystad-Österlenregionens miljöförbund i samverkan med HIR Skåne och LRF Skåne inbjuder till en lantbrukarträff där vi under lättsamma former diskuterar vad man egentligen behöver v...

Inomhusmiljö

Ärenden gällande inomhusmiljö som miljöförbundet handlägger omfattas av miljöbalken. Dessa regler avser att skydda personer mot "olägenhet", det vill säga...

Installation av oljetank

Om du avser att installera oljetank i mark som rymmer mer än 1 m3,  oljetank som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller oljetank samt övrig hantering av...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om oljetanken rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. O...

I mark

Oljetankar i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra e...

Installation av cistern

Om du avser att installera cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter, cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter utomhus ovan mark, eller cistern samt &oum...

I mark

Cisterner i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt har markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta g&o...

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om cisternen rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Ci...

Installation och skrotning

Miljöförbundet ska underrättas innan installation eller konvertering av aggregat med 14 ton CO2e eller mer sker. Meningen är att miljöförbundet ska ha möjlighet att...

Inventering av PCB

Inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer/transformatorer. Inventeringen ska ske enligt ”Inventera och sanera PCB" som finns tillg&au...

Information om rutiner vid slamspridning

För att få en enhetlig handläggning av ärenden rörande spridning av slam på åkermark har rutiner fastställts om vad som skall gälla vid slamspridning in...

Information om AM-körkort

AM-körkortet är ett körkort för moped klass 1 och har en åldersgräns från 15 år. Kortet har utseendet som ett vanligt körkort för andra fordon...

Internationellt seminarium om landström i Ystad Hamn

Landström till fartyg är ett bra sätt att värna miljön på, såväl avseende utsläpp till luft som bullernivåer. När fartyget kopplar in sig på elnätet iland kan samtliga maskiner ombord stängas av, och...

Inbjudan till avloppsmöte

Onsdagen den 24:e juni kl.16.30 anordnar kommunens VA-enhet och miljöförbundet ett möte där berörda fastighetsägare är välkomna för att diskutera sina avloppsanläggningar och en eventue...

Information: Gata och trafik

Här samlar vi information och nyheter inom gator och trafik.

Information

Information till Autogirokunder som har pappersfaktura Läs mer här   Nya Mina Sidor, kontroll på hur mycket el och fjärrvärme du använder Läs mer här...

Information om KlimatVardag

Klimatproblematiken angår oss alla. Målet med KlimatVardag är att öka kunskapen om hur livsstilen påverkar klimatet och vad vi kan göra för att minska denna p&ari...

Inger Ekdahl

Inger Ekdahl Konstruktioner i samklang Ystadsbördiga Inger Ekdahl (1922-2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Under mitten av 1950-talet var hon en a...

Information

Insatser enligt SoL och LSS

Du kan ansöka om dessa insatser enligt SoL:                BoendestödBoendestödet är en insats för d...

Inger Ekdahl

Inger Ekdahl Konstruktioner i samklang Ystadsbördiga Inger Ekdahl (1922-2014) arbetade med nonfigurativt måleri och var en av Sveriges modernistiska pionjärer. Under mitten av 1950-talet var hon en av...

INSTÄLLD - 25 maj: Leverantörsträff - Bygg & Hantverk!

INSTÄLLD - Leverantörsträffen den 25 maj är inställd, ny träff kommer att arrangeras under hösten 2016.   Var: Ungdomens Hus & Åvalla skatepark, Industrigatan 8, YstadNär: Onsdagen den 2...

Information om förskolan

Information

Industridagen Malmö, 17-18 okt 2016

Vilka är nycklarna till framgång för en region? Finns det recept för hur regioner och industrin kan vara varandras katalysator? Vad skapar attraktion kring en plats så att det lockar den kompetens som...

Industridagen Malmö 17-18 okt 2016

Vilka är nycklarna till framgång för en region? Finns det recept för hur regioner och industrin kan vara varandras katalysator? Vad skapar attraktion kring en plats så att det lockar den kompetens som...

Inlämnade förslag

Oktober 2016

Insatser

Bedömning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Består av en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk bedömning (specialpedagogisk kompetens). Beg...

Insatser vårdnadshavare förskola

Barns tidiga språkutveckling Föräldrar/vårdnadshavare erbjuds grundläggande kunskap kring barns språkutveckling. Kvällsföreläsning à 2 1/2 timme....

Insatser vårdnadshavare skola

Barn som utmanar och tänker annorlunda Föräldrar och vårdnadshavare erbjuds en föreläsning kring barn som utmanar och tänker annorlunda. Hur kan en utredning g&arin...

Integration

Integrationsfunktionen är en förvaltningsövergripande organisation som ska samordna och ge kompetensstöd till övrig organisation samt arbeta på kort och lång sikt...

Information till lantbrukare om lagändring

Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill informera verksamhetsutövare inom Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner om lagändringar som är kopplade till miljösanktionsavgifter. Detta gäller dokumenta...

Insamling av matavfall

Från och med 1 april 2017 kommer Ökrab att samla in matavfall även på landsbygden i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Detta innebär att berörda fastighetsinnehavare får ett nytt kärl med två fack, s...

Insatser fristående verksamhet

Bedömning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Består av en medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk bedömning (specialpedagogisk kompetens). Beg...

Inspirationsdag om solel

Webb-TV: Se sändningen från Gamla Rådhuset. Hela sändningen finns sparad och kan även ses i efterhand.

Invasiva främmande arter

Skillnad mellan främmande och invasiv art Det är skillnad på en främmande art och en art som kallas invasiv. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet o...

In English

There are several parking possibilities within 500 meters from Ystad Arena – both free and charged (pay by credit card). Click here to view the parking map. The green area directly west and eas...

Information

Idrottsdestinationen Ystad

  Strandnära idrottsplats med gräsplaner i toppklass, vit sand och vågskvalp. Nybyggd, flexibel inomhusarena med träningsplaner, gym, den senaste tekniken, bad med motionssi...

Inför advent.

Nu förbereder vi oss på olika sätt för adventskaffet. Gudrun och Ann-Mari bakar lussebullar.

I skolan

  

I familjen

I Juletid 2017

För femtonde året i rad kommer vi ge oss ut på julturné med ett program som vi kallar ’I Juletid’. Varje år har vi med oss en gästartist. Genom åren har det varit namn som Lill-Babs, Cyndee Peters, St...

Innovationsupphandling Syd

Ystads kommun är med och annordnar innovationsupphandlingskonferens i Bryssel, den 24 mars 2020. Innovation Procurement Event 24th March 2020, Brussels Innovation procurement in small municipali...

Information

Information

Information

Information

Innovationscenter för Landsbygden

Går du och bär på en innovativ idé? Har du en företags- och/eller produktidé som ni vill diskutera? Kontakta oss på innovationscenter@sjobo.se eller läs mer på vår hemsida: http://innovationscent...

Information

Information

Instagram

Information

Information

Invigning av Ystad Studios Visitor Center

Fullt ös hela dagen: Kulturskolans orkester - upplev autentiska scenografier - invigningsmästerskap med Ola Selmén från Amigo Grande - busa med Pax i Vintergatans rymdskepp - prova cirkustricks med An...

Information om Erici förskola

Information

Information

Information

Information

Information

Information

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (åk F-9) och Kunskapsskolan (åk 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om v...

Inför Påsk

Denna vecka är det full pysselaktivitet inför Påsk. I början av veckan blev många färggranna påskkärringar till. Sedan fortsatte skapandet med att forma fantastiska påskägg i alla dess färger. &nbs...

Info

Hej alla barn och föräldrar! Det har varit en intensiv vecka och vi jobbar med ett minikompistema med att se på olika kompisfilmer,sånger, lek och prat. Imorgon torsdag så kommer vi att åka in till de...

Information

Nu har vi äntligen bestämt att vi kommer att gå lucia tillsammans med 1:orna torsdagen den 10/12 kl 8.30. Efteråt bjuder vi på glögg och pepparkakor i klassrummet. Mer info kommer när det närmar s...