A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'K' med 90 träff(ar).


Kommun och politik

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunrevision

I uppgiften ingår att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av nämnder och styrelser. Kommunrevisorerna I Ystads finns nio förtroendevalda revisorer. Revisorerna nomineras av...

Kommunens ekonomi

Ystads kommuns ekonomiavdelning finns lokaliserad i Nya Rådhusets östra flygel vid Österportstorg. Ekonomichef är Petter Hansson Skoglund. Ekonomiavdelningen är indelad i två enheter: Redovisning Bud...

Kommunalskatt

        Skattesats,total kommunal     Skattesats till kommun       Skattesatstill landsting         2016 2016 2016 1286 Ystad&...

Kommunal service

På undersidorna hittar du länkar med information om en del av den service Ystads kommun tillhandahåller. Visa Ystads kommun på en större karta

Kost- och lokalvård

Kostenheten Vi på kostenheten ansvarar för tillagningen av måltider till förskola, grundskola och äldreomsorg. Maten tillagar vi på plats i våra tillagningsk&oum...

Kostenheten

Måltiderna ska fördelas jämt över dagen utifrån de riktlinjer som finns från Livsmedelsverket. De ska vara goda, näringsriktiga, inbjudande, varierande och uppska...

Konsumentvägledning

Medborgare i Ystads kommun erbjuds konsumentrådgivning genom ett samarbete med våra grannkommuner. Rådgivningen finns i Simrishamns kommun, som erbjuder konsumentrådgivning til...

Krisstöd

Krisstöd till drabbade i samband med en svår händelse I Ystads kommun finns en krisstödsorganisation som snabbt kan sätta in resurser i form av psykiska och sociala st&o...

Kommunägda bolag

Ytornet AB är moderbolag och ägare till:   Ystad Energi AB Ystad Hamn Logistik AB Ystads Industrifastigheter AB AB Ystadbostäder Ystads Teater AB AB Ystads Saltsjöbad Tillsamm...

Kontakta oss

Välkommen till vår kundservice Hos Susanna, Kristian och Ida får du rådgivning och hjälp. Med lång erfarenhet och stor lokalkännedom finns de för dig måndag-fredag 09.00-16.00. Driftstörning...

Kontakta oss

Axelsson JohnEkonomichef 0411-577 260 0709-477 260 john.axelsson@ystad.se Boström BjörnVerkställande direktör 0411-577 650  bjorn.bostrom@ystad.se Duv...

Kristianstad 2

Industrilokal uthyrd till Film i Skåne.

Kontakta oss

Pehr CarlbergVD Telefon: 0411-57 72 16 Epost:pehr.carlberg@ystadbostader.se         Rune HolmFörvaltare/ Projektledare Telefon: 0411-57 71 09 E-post: rune.holm@ystad.se  ...

Krisledning och krishantering

Mål för krishanteringen Det övergripande målet för kommunens krishantering är att trygga människors liv, säkerhet och hälsa, oavsett inträffad h&aum...

Krisstöd

Krisstödet  i Ystads kommun Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga och extraordinära händelser är en viktig uppgift för kommunen att tillhandahåll...

Kontaktuppgifter

Säkerhetschef Thomas Andersson är säkerhetschef för Ystad-Österlen. Uppdraget omfattar även den övergripande krisledningsfunktionen. Ystads kommuns riskhanteringsgrupp Thomas Andersson, säkerhetschef,...

Kartor - geografisk information och GIS

Välkommen till Ystads kommuns nya kartportal! På den här sidan hittar du kommunens samlade interaktiva kartor. Klicka på boxarna för att komma till de olika kartorna. Klicka sedan högst upp i högra hö...

Kastanjen

Klassinformation

Kontakta Barn- och elevhälsan

Kvalitet och utveckling

Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella dokument som styr verksamheten i barnomsorg, grundskola och vuxenutbildning.   De styrdokument som finns på lokal nivå är skol...

Kattsvansar

Vi har klippt kattsvansar för att öva upp finmotoriken. Blev riktigt stiliga katter när de blev färdiga. Även om några fick klippa några stycken innan de fick ti...

Kan jag radera min stulna dator på information?

Ja, det kan du med hjälp av iCloud. Först måste du skapa ett Apple-ID och sedan aktivera iCloud. Därefter gör du så här:

Kan jag ta en bild av vad som händer på skärmen?

Ja, det kan du.  Det kallas för att ta en skärmdump. Jag visar hur du gör i filmen här nedan. Sammanfattning:Skärmdump på hela skärmen: SHIFT + ⌘ + 3Skä...

Kom igång med Mac

Här är en pdf som visar de grundaste grunderna i hur du använder Mac.

Kultur

 

Klostret i Ystad

Klostret i Ystad är en plats för upplevelse och kontemplation i historisk miljö. Här kan du ta del av Klostrets och Ystadstraktens kulturarv och historia genom våra utstä...

Klostrets historia

Från början bestod kyrkan av nuvarande huvudskeppet. Under 1300-talet tillkom kor och sydkapell. Omkring 1430 uppfördes södra sidoskeppet och kapellet infogades. I slutet av 1400...

Klosterträdgårdarna

Här kan du njuta av doftande och närande växter, strosa under fruktträden eller ta en picknick i gräset. Hitta din favorit bland sommarens rosor och pioner eller bland vårens tulpaner. Klostret i Ysta...

Kultur i vården

Minneslådor Minneslådorna innehåller orginalföremål som man kan ta upp och känna på. De är producerade av Klostret i Ystad med bidrag från Kultur Sk&...

Kontakt

Klostrets receptiontel: 0411-577286klostret(at)ystad.sePersonal Sebastian GoksörMuseichefTfn: 0411-577283sebastian.goksor(at)ystad.se Kristina BuhrgardMuseipedagog/intendentTfn: 0411-577605k...

Kommande utställningar

28 september 2019 – 5 januari 2020GYLLEBOVERKET – Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelly Sharr"På samma djupa vatten som du"              ...

Kontakt

Biljettbokning:    Biljettsidan Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81     Teatercaféet: 0411-57 77 50 Adress: Ystads Teater ABSjömansgatan 132...

Kulturkalendern

Juli- dec 2019   Jan-juni 2019   Juli-dec 2018   Jan-jun 2018     Juli-december 2017   Januari - juni 2017    Juli - December 2016   Januari-juli 201...

Kultur för barn och unga

Bli vän med @ungkulturystad på Instagram! Bästa Biennalen! är en vartannat år återkommande konstbiennal i Skåne med fokus på barn och unga. Tidigare bienn...

Kulturkollen

Välkommen till Kulturkollen! På den här sidan hittar du recensioner skrivna av olika ledamöter i Ungdomsfullmäktiges kulturnämndsgrupp. Vi går tillsammans eller på egen hand på olika kulturarrangeman...

Kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras. De bidrag som ide...

Kulturpris och kulturstipendium

Kulturpriset Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun. Kulturpriset uppgår till...

Kulturpristagare genom tiderna

Här följer en förteckning över tidigare kulturpristagare, från 1965 till idag. 1965 Konstnären Gerhard Wihlborg 1966 Stadsombudsmannen Sven Carlquist 1967 Konstnäre...

Kulturstipendiater genom tiderna

2006 GMP Talents 2007 Marcus Rix - gitarr och tuba 2008 Tobias Svensson - musiker och låtskrivare 2009 Gustaf Brandt - piano 2010 Sara Larsson - musikalartist 2011 Ossian Edlund - tuba 2012 Luch...

Kontakt/Organisation

Kultur & Utbildning är den gemensamma förvaltningen för Barn- och Utbildningsnämnden och Kulturnämnden. Adress: Ystads kommun Kultur o Utbildning 271 80 Ystad Besöksadress: Piparegränd 3 Tel: 0...

Kontakta oss

Kulturchef TF Stefan Ahlbeck 0411-577101 0708-460007 stefan.ahlback@ystad.se   KulturutvecklareSusann Roos0411-57 71 400709-47 71 40susann.roos@ystad.se   Barnkulturutvecklare...

Kompetensutveckling

  Genom att nätverka kan du knyta till dig värdefulla affärskontakter samt träffa nya intressanta människor både inom samma bransch men även för att ku...

Kartläggning - Kompetensutveckling i småföretag

För att stimulera tillväxten hos småföretag krävs att den kompetenshöjning som företagen efterfrågar kan tillgodoses såväl som tillgång till arbetskraft med lämplig utbildning. Detta är en undersöknin...

Kärl

Storlek på kärl För sophämtning finns olika storlek på kärl att välja mellan. Storleken beror dels på hur många hushåll som använder kärlen och dels på hur ofta tömning sker. Alla hushåll har skyldigh...

Kärl och påsar

Särskilda kärl och påsar för ditt matavfall Insamling av matavfall sker separat från övrigt avfall. När du anmäler dig till kommunens matavfallsinsamling f&ar...

Kompostering av matavfall

Anmälan sker till miljöförbundet För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Denna måste placeras, sk&ou...

Kläder

FOUR FIT CHALLENGE Vi svenskar slänger ca 8 kg textilier per person och år. Kläder och annat som påverkat miljön negativt både när det producerats och kasserats....

Kärl

  Fastighetsägare/flerfamiljshus Miljöhus: Yta som behövs avgörs av hur många fraktioner som ska sorteras (papper, plast, metall, mat osv.) Läs vår enkla vägledning innan du börjar planera en ny...

Kollektivtrafik i Ystad

Ystads tätort är väl försett med stadsbuss vilket gör det lätt att åka kollektivt i staden. Det finns sex linjer som utgår från stationen och m&oum...

Köp parkeringsbiljett via din telefon

  Telefonparkering med Parkster Med Parkster kan du köpa din p-biljett via app, sms eller talsvar. Starta, förläng, korta ned samt avsluta parkeringstiden på distans och betala endast för den t...

Kolonilotter

I Ystads kommun finns också en djurkoloni där man får hålla djur enligt speciellt reglemente. Djurkolonin precis som koloniområdena Tankbåten, Östra Sommarstade...

Köpingebro

Köpingebro är en av Ystads kommuns större byar. Här finns bl.a. skola, bibliotek, barnomsorg, sporthall, idrottsplats, pizzeria och livsmedelsbutik. Orten har goda kommunikationsmöjligheter, med bl.a....

Kart och mät

Avdelningen Utför alla slags mätningsuppdrag på längden, på tvären och på höjden Gör husutsättningar (som ett led i bygglovsprocessen) Gör gränsvisning och letar fram gränsrör Ansvarar för kommunens...

Kontroll av luft och vatten

Luftkvalitetsmätningar Ystads kommun gick 2016 med i en samordnad luftkvalitetskontroll via Skånes luftvårdsförbund. Kontrollen sker enligt Luftvårdsförbundets kontrol...

Kåseberga

Plan o Bygg har upprättat fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för KÅSEBERGA i Ystads kommun. Den fördjupade översiktsplanen består i h...

Köpingebro

Den fördjupade översiktsplanen ska ge strategiska ramar för en utveckling av Köpingebro till ett stationssamhälle med stark identitet. Planen har till uppgift att klarläg...

Kåseberga

Sjökort 839.Position: 55° 23,0 N, 14° 03,9 E, fyrbelyst insegling.Hamndjup: 2-2,5 mGästplatser: Ca 20 stFörtöjning: Långsides Hamnvärd: Hamnkontoret Kåseb...

Kreativ Teknik-en del av Kulturskolan

             

Kursutbud och Anmälan

Varje deltagare jobbar i sin egen takt och vi möter varje deltagare utifrån var och ens egen kunskap och erfarenhet. I varje kurs ingår det att: prova på och lära sig att...

Kreativ Teknik poppar upp

12/3 Tisdag   17.00-18.30   Köpingebro Bibliotek  3/6 Måndag 14.00-17.00   Ungdomens Hus, Ystad  1/9 Söndag  13.00-15.00   Fritidens Dag på Yst...

Kulturskolan Ystad

     

Kursplan, upplägg och informationsmaterial

Föräldrautbildningen Absolut Förälder ger föräldrar fakta och möjlighet till diskussion kring unga/alkohol och eftertanke kring eget förhållning...

Kriminalitet

De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till a...

Kris i livet

Olika sorters kriser En kris är en förlust eller en sorg, att något förändras ordentligt i ens liv. Det kan vara att det händer något som man inte kunnat förbereda sig på, som till exempel en olycka,...

Kontaktperson/familj

Syftet kan vara att man ska få en vanlig medmänsklig kontakt, att barnet får en annan vuxen förebild eller att föräldern skall få avlastning. Det kan ocks&ar...

Kommunal hälso- och sjukvård

Sjuksköterska/Distriktssköterska För dig som är berättigad till hemsjukvård finns det sjuksköterskor i tjänst dygnets alla timmar. Sjuksköterskan kan...

Kontakt, FoS

  Verksamhetschef Maria PosaVerksamhetschefTelefon: 0411-57 77 60E-post: maria.posa@ystad.se Enhetschefer Eva BergmanEnhetschefLSS-Bostad, Pool FoSTelefon: 0411-57 73 80E-post: eva.bergman@ystad....

Kvalitetsfrågor

  Insatserna är av hög kvalitet med beaktande av den enskildes rätt till integritet och medbestämmande för att uppnå goda levnadsvillkor. Beslutade insatser ska va...

Kommissar Wallander

Schon vor zehn Jahren, etwa ein Jahr nach Erscheinen des ersten Buches, kamen Wallandertouristen nach Ystad. Heute ist das Interesse an Ystad gröβer als je zuvor. Wallander wohnt in der Mari...

Kåseberga- ein zeitloses Fischerdart

Weil ab von der Strasse und zwischen den Anhöhen versteckt, die hier die Ebene durchziehen, liegt das a/te Fischerdorf Kåseberga. Selten, wenn Ober­haupt, finden Fremde hierher - die me...

Kunsthandwerk & Design

Es werde Licht und es ward FormDa begaben sich Töpfer, Weber, Tischler und Schmiede, Keramiker, Schneider und Glaskünstler hierher. Ja, alle Handwerker zog das Licht an, die Kul...

Kunstmuseum

Ui, ein Kunstmuseum im kleinen Ystad – mitten in Europa Ja, es waren einmal ein paar Kunstbegeisterte, die Geld für die Errichtung eines Kunstwerkes in Ystads Zentrum sammelten. Als die Statue Bä...

Kalendarz imprez

Co się dzisiaj dzieje w Ystad i regionie? Z Ystad do Malmö jest tylko 50 km i co pół godziny odchodzą pociągi, zatrzymujące się przy samej arenie: Malmö Arena, gdzie zawsze...

Klasztor Franciszkanów

To jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w kraju.Najstarszą czśúcią zespołu jest środkowa nawa kościoła S:t Petri. Budowę klasztoru zakończono na początku XV w. Pierwotnie tw...

Kościół św. Marii Panny w Ystad

Kościół ma unikalną kolekcję srebra, większość przedmiotów wykonali lokalni złotnicy. Kościół św. Marii Panny był wielokrotnie przebudowywany. Największa przebudowa miała miejsce...

Krąg kamienny Ales Stenar

Niedawno prowadzone były nowe badanie tego fascynującego miejsca pod czujnym okiem polskiego archeologa, który został zaproszony do wyjaśnienia i zbadania pochodzenia głazów. Na nadmorsk...

Komunikacja

Mapa czasem kłamie.Oczywście Ystad leży tam, gdzie zawsze. Tak, jak i reszta świata. Ale odległości się zmniejszyły. Z jednej strony w Ystad mamy duży świat tuż za rogiem. Z Ystad do Malmö samoc...

Kurt Wallander

  Kurt Wallander jest inspektorem policji w Ystad i bohaterem serii dziesiêciu  powieœci pisarza Henninga Mankella. Wallander mieszka na ulicy Mariagatan w Ystad, jest rozwiedziony i m...

Kommunen informerar

Källaröversvämning

Checklista om du drabbas av översvämning Kontakta en rörläggare, för att åtgärda de akuta problemen. Om du misstänker att översvämningen beror på brister i det allmänna ledningsnätet, kontakta genas...

Kan jag dela ett Google-dokument till flera personer på ett lättare sätt?

Att dela ett dokument till flera personer innebär vanligtvis att du antingen måste dela det flera gånger, eller att de delar exakt samma dokument. Doctopus hjälper dig att dela ett dokument individuel...

Kriterier för Fairtrade City

Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för r...

Kontakt

Erosionsskadecentrum har kansli i Ystad Adress: Ystads kommun, Tobaksgatan 11, vån 2, 271 80 YSTADTel: +46 411 57 72 17erosionsskadecentrum@ystad.se Styrelse Ordförande Mona Ohlsson Skoog,...

Kulturskolan i Kulturgarantin

Som en del av Ystad Kommuns kulturgaranti bjuder Kulturskolans lärare varje år på en musikteaterföreställning för alla elever i åk F-3 (sammanlagt över 1300...

Kulturnämnden

Kulturgaranti för barn och unga

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla barn som fyllt fyra år till och med gymnasiet åk 3, skall få vara med om minst en kulturupplevelse per läs&arin...