A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'N' med 90 träff(ar).


Nyheter från Ystads kommun

Se alla nyheter från Ystads kommun Äldre artiklar hittar du under Arkiv. Du kan prenumerera på våra nyheter med RSS-flödeneller följa oss på Facebook eller Twitter:

Nämndernas protokoll

    Samhällsbyggnadsnämnden       Socialnämnden       Barn- och Utbildningsnämnden       Kulturnämnden  ...

Nämnderna

Det finns sammanlagt ca 175 politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Ystads kommun. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i alla n...

Ny elnätskund?

Vi på Ystad Energi tar hand om elnätet och ser till att du får el till din fastighet. Vill du veta inom vilket område vårt elnät sträcker sig kan du klicka här. Elhandelsavtal tecknar du själv med den...

Nyheter från Ystad Hamn

Under denna sida samlar vi våra nyheter. Äldre nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Nu börjar vi bygga landströmsanläggningen

Efter upphandling har Ystad Hamn ingått avtal med Processkontroll Elektriska AB som totalentreprenör för en landströmsanläggning i samtliga lägen för konventionella färjor i hamnen. Det unika för denn...

Nya rekord för Ystad Hamn

De senaste åren har utvecklingen för Ystad Hamn gått starkt framåt. Trots världsekonomisk kris, lågkonjunktur och en vikande transportmarknad har Ystad Hamn fortsatt...

Nya byggprojekt

  Visa nya byggprojekt på en större karta

Nyheter

Nattugglan

Engagerad personal arbetar ofta utifrån äventyrs- och utepedagogik. Närområdet används flitigt för natur- och miljöupplevelser. Pedagogerna cyklar ut med barnen, som sitter fram på flaket. Ibland...

När ditt barn blir sjuk

Barn drabbas ofta av infektioner, vilket bygger upp deras immunförsvar.Ca: 90 % av infektionerna är virusbetingade, ca: 10 % är orsakade av bakterier.Vid en virusinfektion hjälper...

Nybrostrands förskola GAMMAL

       Ansökan om barnomsorg gör ni här http://skolportalen.ystad.se/

När och hur görs valen?

Val görs i november/december varje år - av dem som skall börja i förskoleklass kommande hösttermin. Detta innebär också automatiskt val till åk 1 (påföljande år), och ev. fritidshem. - av elever...

Norreportskolan - gammal

Se filmen som presenterar Norreportskolan inför hösten 2018. Välkommen till oss!          

Norreports Skolrestaurang

Totalt tillagar Norreportskolans restaurang ca 650 portioner per dag. Förutom serveringen i restaurangen skickas även lunch till Marielunds förskola, Soldalens förskola samt Hvita Briggen. Till varje...

Naturskolans teman för grundskolan 2018-2019

  Marietorps naturskola läsåret 2018–2019. Den marinpedagogiska verksamheten är nu igång för tredje året. Tidigt i våras fick vi ett positivt besked från Jordbruksverket vilket innebär att verksa...

Ny mattebok har kommit ut!

Naturskoleföreningen lanserar en ny mattebok som heter Att lära in matematik ute 2. Denna bok innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Liksom i den förs...

Ny mejladress

Vi vill göra er uppmärkamma på att Marietorps naturskola numera har följande mejladress: marietorpsnaturskola@ystad.se Nu går det åter bra att använda vår...

Nu har vi börjat.

I måndags provade barnen på att skriva på datorerna.Alla tyckte det var jätte spännande. Vi tränar fingergymnastik varje dag och det behövs verkligen. Vissa barn...

Natur

Denna lilla larv hittades av en elev i början av veckan. Självklart blev det ett stort samtalsämne i åk 2. Alla blev inspirerade och letar larver rasterna igenom. Nu hämtar...

Namnlistor

Just nu är det många som tycker att det är roligt att skriva namnlistor på datorn. Vi har små kort med foto och namn på alla klasskompisar i en liten låda vid...

Niels Bonde

Niels Bonde är intresserad av nya medier och vilken betydelse de får i samhället. Han har följt utvecklingen av såväl internet som mobiltelefonen, två medier som sedan 80-talet fått en allt mera betyd...

Näringsliv

Vi finns i Gamla Rådhuset på Stortorget i Ystad.Kontakta Företagslotsen: 0411-57 80 00 alt. foretagslots@ystad.se Välkommen till oss hälsar: Angelica, Åsa, Itta, Lotte, Marie & Johan

Näringslivet i Ystad

Näringslivsrådet

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter. Fokusområden för 2017 var: Till...

Nätverk

Genom att nätverka kan du knyta till dig värdefulla affärskontakter samt träffa nya intressanta människor både inom samma bransch men även för att kunna få input i hur det är andra branscher. Att nätv...

Näringslivsfrukost

Ystad kommun och Företagarna i Ystad arrangerar de populära Näringslivsfrukostarna som äger rum sex gånger om året och är ett forum där företagare mö...

Nybrostrand

För att få möjlighet till att få köpa en tomt måste du anmält dig till tomtkön. Tomterna tilldelas enligt tomtkön. Förfrågan kommer skickas ut till dem i tomtkön som är aktuella för val av tomt....

Namnsättning

Det är kommunen som fastställer namn på gator och vägar. Namnen används sedan vid fastställande av belägenhetsadresser. Inom tätorterna fastställer även kommunen namn på gång- och cykelvägar, cir...

Natur, miljö och klimat

På dessa sidor kan du läsa om kommunens strategiska miljöarbete där hållbar utveckling ligger i fokus, och hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull natur.  

Natur

Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarke...

Naturområden

Naturen i Ystads kommun bjuder på en mångfald av olika naturområden att besöka: ängs- och hagmark i norra delen av kommunen, underbara sandstränder längs kusten, lövskogsområden runt Krageholmssjön oc...

Naturvård

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska tjäna som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fu...

Ny bostad

Finnes: Mogen vacker stad med skönt yttre och gediget kulturellt inre. Hos mig kan du vila ut vid havet, njuta av ett gott liv. Jag tar hand om dig i min famn från det att du föds tills att du åldras....

Naturbänkar

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med egentillverkade bänkar i naturmaterial (trästock). Vi har tagit stockmaterial från avverkningar i Sandskogen och med speciell sågutrustning, har vi lyckat...

Ny bro över Risaån

Ny bro över Risaån vid Annirogatan/Kristianstadsvägen blev ett måste, eftersom den gamla bron fick bytas ut av åldersskäl. Bilder tagna under pågående arbeten med bron    

Naturvårdsprogram

Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska också vara underlag till kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fungera som inspiration och informationskälla om naturen i Ystadtrakten...

Nattvandrande föräldrar

Att det finns vuxna ute bland ungdomarna på kvällar och nätter är både tryggt och lugnande. Man rör sig bland ungdomarna för att skapa förtroende, vara förebilder men också för att vara ett stöd och f...

Nätverksmöte

Ibland är många personer och myndigheter inblandade i ett barns utveckling. Föräldrar och personal kan då känna att de olika parterna/aktörerna inte känner till varandras uppdrag eller att de har olik...

Nattviolsvägen

Adress: Nattviolsvägen 41, Nybrostrand Geografiskt område: Nybrostrand, 1 mil öster om Ystad Antal lägenheter: 4 + 4 Beskrivning: Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning...

Nattviolsvägens Dagliga verksamhet

Verksamhetens aktiviteter följer årstiderna.Ett viktigt inslag i verksamheten är att  vistas ute såsom promenader, cykling och utegymnastik.I trädgården finns det upphöjda odlingsbänkar och ett j...

Nyanländ till Sverige

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nya rekord i Ystads hamn

Den polska trafiken via Ystad Hamn ökar fortfarande och Ystad Hamn är sedan många år Sveriges största hamn för just färjetrafik till och från Polen. Rederiet Polferries utökade sin trafik med att sätt...

Nybygget

Nybygget

Nyheter

Nytt bloggverktyg

Sitter just nu på en kurs för att lära mig publicera inlägg i bloggen. Vi har fått ett nytt verktyg för att göra detta och förhoppningsvis kan vi komma igång och göra lite regelbundna inlägg här igen....

Nyhetsbrev

Nytt år, förnyade mål och galet mycket på gång. Men det räcker inte där, vi behöver er hjälp att förverkliga detta. Era idéer och tips på t.ex. aktiviteter, utflykter, evenemang, temadagar är guld vär...

Nybrostrandsbadet

Beskrivning Badanläggningen ligger 100 m från havet i Nybrostrand, ca 10 km öster om Ystad och är en utomhusbassäng som är öppen under sommarsäsongen. Anlä...

Ny matsal

Nu händer det en hel del på vår skola, bl.a vår nya matsal börjar ta form.

Nätverket Österlen

Målsättningen är att ge lokalt baserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former. Nätverket är nu inne på elfte året och vet att det finns e...

Nyheter från Ystads Teater

Nyheter från Ystad Arena

Ny rondell vid riksväg 13 mot Sjöbo

Den nya rondellen, som Trafikverket är ägare till, uppe vid nya ICA, kommer att färdigställas under maj månad 2013. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att den ska heta Fredriksborgsrondellen. Parken...

Nya träd planteras längs Blekegatan

Arbetet med att plantera 54 nya träd längs norra sidan av Blekegatan kommer att vara klart i vecka 46. De nuvarande lindarna har fört en tynande tillvaro och ett stort antal har dött under åren p.g.a....

Nybygget

Nu börjar vår nya del av skolan att bli färdig. Matsalen är färdig och den är ljus och fin. Den nya lekplatsen är också klar, den är väldigt populär och ger utrymme för mycket motorikträning och lek.V...

Nyinstallation av fjärrvärmecentral

Vi kan hjälpa dig som bygger nytt enfamiljshus att installera fjärrvärmecentralen i din fastighet. Du väljer givetvis själv om du vill anlita en egen godkänd rörinstallatör för att ansluta ditt hus ti...

Näringslivsgalan

Företagarna Ystad delade ut priset Årets företagare och hade nominerat:Ingelstorps Trädgård AB, Karin och Johnny NilssonHydx AB, Stefan HolmbergLundgrens Bil i Ystad AB, Johnny Mårtensson Läs reportag...

Nu är vår nya skolan invigd

Äntligen är vår nya skola invigd. Det var fest hela dagen.Vi dansade och sjöng i idrottshallen, bl.a Jenkadans med 300 elever. Sen var det disco med limbo ute i bandyrinken. Vi fick även lyssna på tal...

NÅGONSTANS

NÅGONSTANS 2:a vån Katarina Andersson, Jenny Magnusson och Patrik Elgström Konstnärerna Katarina Andersson, Patrik Elgström och Jenny Magnusson arbetar med respektive måleri, skulptur och fotografi. D...

Nya slöjdsalen

Här ser är lite bilder från vår nya fina slöjdsal.

Ny detaljplan - planbesked

Den som avser genomföra åtgärder som kan kräva en ny detaljplan eller områdesbestämmelser, ändring eller upphävande av en befintlig plan har möjlighet att begära planbesked.  Ansökan ska vara skr...

Nytt Polenfartyg till Ystad Hamn

Fartyget är byggt 1996 som m/s Gotland och har tidigare trafikerat såväl Nordsjön som Östersjön. Dimensionerna är 168 meter långt och 28 meter brett. Kapaciteten är ca. 2200 lanemeter för lastbilar sa...

Ny termin

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.o.m. 8/1 gäller all sjukfrånvaro på Vklass 08-51909321 (info om frånvaroanmälan via Vklass) Övriga meddelande görs till resp. lärare/avd. Nya telefonnummer: Eskil 04...

Ny termin

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.om 8/1 gör ni all frånvaroanmälan på Vklass 08-519 093 21 (info om sjukanmälan) Övriga meddelanden på telefonnummer 0411-578095 eller 0708228994

Nytt telefonnummer

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.o.m. 8/1 gör ni all frånvaroanmälan på Vklass 08-51909321 (info om Vklass) Övriga meddelande: 0411-578095    0708228994

Ny termin

En ny termin är igång med olika utmaningar. På stora fritids har vi inlett  med temat origami, konsten att vika papper. Möjligheterna är många för den som vill skapa något av ett enkelt papper, r...

Nytt rekord

Ny termin, härligt!

Nu tar vi farväl av alla lucior, stjärngossar och tomtar och börjar en ny termin. Vi är igång med en ny termin, och äntligen får vi bygga igen! Här sker mycket skapande och konstruerande verksamhet....

Nya affärsmöjligheter i Colombia

Välkommen till en informationsträff i Malmö. där vi berättar om affärsmöjligheterba för svenska företag i Colombia.När? torsdag 12 februari kl. 8.30-10.30 Var? Slagthuset, Carlsgatan i Malmö Ta chanse...

Nytt från Nattugglan

Hej igen Nu provar jag att publicera lite bilder från de senaste veckorna på Nattugglan. Som ni säkert alla vet så pratar vi ganska mycket om pirater för tillfället. Vi leker pirater, gör piratskepp,...

Ny utmaning

På Stora fritids har vi gett barnen en ny utmaning; att bygga tredimensionellt med materialet Plusplus. Många förslag prövas och kreativiteten sätts på prov. Skapelserna fotas för att sen tas isär och...

Nyheter från miljöförbundet

Nybörjarens interaktiva guide till iPaden

Vi har skapat en interaktiv nybörjarguide för iPad. Klicka på bilden nedan för att hämta hem den. Du behöver programmet/appen iBooks i datorn/iPaden för att kunna öppna guiden.  Länken tar dig ti...

Nya elevalster

Handsömnad årskurs 3. Lappteknik årskurs 5.

Ny informationsförordning gällande livsmedel

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv, nämligen direktiven om märkning och om näringsvärdes-deklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel sam...

Natur

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner har kommunekologer som har stor kunskap om respektive kommuns lokala natur. Kontakta respektive kommun om du har frågor om naturen.

Nedskräpning

Följande lagstiftning gäller för nedskräpning: Miljöbalken 15 kap 30 § - "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till" Plan- och bygglagen 8 kap 15&nb...

Nya kemikalier med mera

För företag som för in kemikalier till Sverige, tillverkar ett ämne inom EU eller importerar ett ämne eller en beredning till EU:s tullområde finns en rad olika saker att tänka på. Vissa verksamheter...

Nämnderna

Det kom starka önskemål om att få ett utökat inflytande på de kommunala frågor som rör barn och unga. För att göra inflytande möjligt och arbetsbart har ungdomsfullmäktige gjort en uppdelning av...

Norregatans familjeverksamhet

På Norregatans familjeverksamhet kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer. Norregatans familjeverksamhet erbjuder stöd och behandling utifrån varje familjs behov...

Nytt lego

På sportlovet fick vi nytt lego på fritids och det var toppen! Vi fick lego city och lego friends och vi har lekt jättemycket med det! En del legogubbar fick sig en tur i fallskärmar!

Nya lekar

Några av oss vuxna har varit på kurs och lärt oss en massa nya lekar och bollspel. Detta vill vi naturligtvis dela med oss av och praktisera med barngruppen. En eftermiddag prövade vi några lekar stor...

Numbers, huset och skor.

Vilken härlig vårvecka! En av de sista hela veckorna innan sommarlovet. På engelskan har vi tränat på att säga talen 0-100 på engelska med olika övningar.   På vår SO-dag repeterade vi Medeltide...

Namnlekar

Nu har det gått några dagar och vi börjar kunna namnen på varandra. Vi leker namnlekar varenda dag, Idag lekte vi ballongleken. Det är en pigg och härlig grupp vi har träffat dessa dagarna.Ann-christi...

Namnlek

Nytt läsår 2015/2016

Trots att vi bara gått i skolan i lite mer än en vecka har vi redan hunnit med mycket, både roligt och lärorikt. Vi har också arbetat mycket med att lära känna våra nya lärare; Maria, Camilla, Paula o...

Närhet, kultur, miljö och kvalitet

Ystads kommun inriktar alltmer av sin verksamhet på att utnyttja och utveckla den plattform som dess geografiska belägenhet erbjuder. Det betyder att rollen som brofäste till Centraleuropa, grundlagd...