A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'N' med 90 träff(ar).


Nyheter från Ystads kommun

Se alla nyheter från Ystads kommun Äldre artiklar hittar du under Arkiv. Du kan prenumerera på våra nyheter med RSS-flödeneller följa oss på Facebook eller Twitter:

Nämndernas protokoll

    Samhällsbyggnadsnämnden       Socialnämnden       Barn- och Utbildningsnämnden       Kulturnämnden  ...

Nyheter från Ystad Hamn

Under denna sida samlar vi våra nyheter. Äldre nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Nu börjar vi bygga landströmsanläggningen

Efter upphandling har Ystad Hamn ingått avtal med Processkontroll Elektriska AB som totalentreprenör för en landströmsanläggning i samtliga lägen för konventionella färjor i hamnen. Det unika för denn...

Nya rekord för Ystad Hamn

De senaste åren har utvecklingen för Ystad Hamn gått starkt framåt. Trots världsekonomisk kris, lågkonjunktur och en vikande transportmarknad har Ystad Hamn fortsatt...

Nya byggprojekt

Nyheter från Ystadbostäder

Nu har vi börjat.

I måndags provade barnen på att skriva på datorerna.Alla tyckte det var jätte spännande. Vi tränar fingergymnastik varje dag och det behövs verkligen. Vissa barn...

Natur

Denna lilla larv hittades av en elev i början av veckan. Självklart blev det ett stort samtalsämne i åk 2. Alla blev inspirerade och letar larver rasterna igenom. Nu hämtar...

Namnlistor

Just nu är det många som tycker att det är roligt att skriva namnlistor på datorn. Vi har små kort med foto och namn på alla klasskompisar i en liten låda vid...

Näringsliv

Vi finns i Gamla Rådhuset på Stortorget i Ystad och du är alltid varmt välkommen att kontakta Företagslotsen: 0411-57 80 00 alt. foretagslots@ystad.se Anmäl d...

Näringslivet i Ystad

Näringslivsrådet

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karakt&aum...

Nätverk

Genom att nätverka kan du knyta till dig värdefulla affärskontakter samt träffa nya intressanta människor både inom samma bransch men även för att kunna få input i hur det är andra branscher. Att nätv...

Näringslivsfrukost

Ystad kommun och Företagarna i Ystad arrangerar de populära Näringslivsfrukostarna är ett forum där företagare möter andra företagare och delar med sig av kunsk...

Nyheter

Nyttjande av offentlig plats

Polisen kan ge tillstånd för: Allmän sammankomst Offentlig tillställning Användande av offentlig plats Exempel på aktiviteter där polistillstånd krävs...

Nybrostrand

För att få möjlighet till att få köpa en tomt måste du anmält dig till tomtkön. Tomterna tilldelas enligt tomtkön. Förfrågan kommer skic...

Namnsättning

Det är kommunen som fastställer namn på gator och vägar. Namnen används sedan vid fastställande av belägenhetsadresser. Inom tätorterna fastställer även kommunen namn på gång- och cykelvägar, cir...

Natur, miljö och klimat

På dessa sidor kan du läsa om kommunens strategiska miljöarbete där hållbar utveckling ligger i fokus, och hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull natur.  

Natur

Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap, Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarke...

Naturområden

Naturen i Ystads kommun bjuder på en mångfald av olika naturområden att besöka: ängs- och hagmark i norra delen av kommunen, underbara sandstränder längs kusten, lövskogsområden runt Krageholmssjön oc...

Naturvård

Naturvårdsprogrammet för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska tjäna som underlag i kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fu...

Naturbänkar

Nu har vi på parkenheten påbörjat arbetet med egentillverkade bänkar i naturmaterial (trästock).  Vi har tagit stockmaterial från avverkningar i Sandskogen och me...

Nattvandring

Att nattvandra är en del av Fältgruppen förebyggande arbete, där det handlar om att skapa trygghet och öka vuxennärvaron. Att prata, stötta och finnas till för...

Nätverksmöte

Ibland är många personer och myndigheter inblandade i ett barns utveckling. Föräldrar och personal kan då uppleva att de olika parterna/aktörerna inte känner till...

Nattviolsvägens Dagliga verksamhet

Verksamhetens aktiviteter följer årstiderna.Ett viktigt inslag i verksamheten är att  vistas ute såsom promenader, cykling och utegymnastik.I trädgården finns det upphöjda odlingsbänkar och ett j...

Nyanländ till Sverige

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nya rekord i Ystads hamn

Den polska trafiken via Ystad Hamn ökar fortfarande och Ystad Hamn är sedan många år Sveriges största hamn för just färjetrafik till och från Polen. Rederiet Polferries utökade sin trafik med att sätt...

Nyheter

Nybrostrandsbadet

Beskrivning Badanläggningen ligger 100 meter från havet i Nybrostrand (ca 10 km öster om Ystad) och är en utomhusbassäng som är öppen under sommarsäsongen. Anl...

Nätverket Österlen

Målsättningen är att ge lokalt baserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former. Nätverket starta...

Nyheter från Ystad Arena

Ny rondell vid riksväg 13 mot Sjöbo

Den nya rondellen, som Trafikverket är ägare till, uppe vid nya ICA, kommer att färdigställas under maj månad 2013. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att den ska...

Nya träd planteras längs Blekegatan

Arbetet med att plantera 54 nya träd längs norra sidan av Blekegatan kommer att vara klart i vecka 46.  De nuvarande lindarna har fört en tynande tillvaro och ett stort antal har d...

Näringslivsgalan

Företagarna Ystad delade ut priset Årets företagare och hade nominerat:Ingelstorps Trädgård AB, Karin och Johnny NilssonHydx AB, Stefan HolmbergLundgrens Bil i Ystad AB, Johnny Mårtensson Läs reportag...

NÅGONSTANS

NÅGONSTANS 2:a vån Katarina Andersson, Jenny Magnusson och Patrik Elgström Konstnärerna Katarina Andersson, Patrik Elgström och Jenny Magnusson arbetar med respektive måleri, skulptur och fotografi. D...

Nytt Polenfartyg till Ystad Hamn

Fartyget är byggt 1996 som m/s Gotland och har tidigare trafikerat såväl Nordsjön som Östersjön. Dimensionerna är 168 meter långt och 28 meter brett. Kapaciteten är ca. 2200 lanemeter för lastbilar sa...

Nya affärsmöjligheter i Colombia

Välkommen till en informationsträff i Malmö. där vi berättar om affärsmöjligheterba för svenska företag i Colombia.När? torsdag 12 februari kl. 8.30-10.30 Var? Slagthuset, Carlsgatan i Malmö Ta chanse...

Nybörjarens interaktiva guide till iPaden

Vi har skapat en interaktiv nybörjarguide för iPad. Klicka på bilden nedan för att hämta hem den. Du behöver programmet/appen iBooks i datorn/iPaden för att kunna öppna guiden.  Länken tar dig ti...

Ny informationsförordning gällande livsmedel

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv, nämligen direktiven om märkning och om näringsvärdes-deklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel sam...

Natur

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner har kommunekologer som har stor kunskap om respektive kommuns lokala natur. Kontakta respektive kommun om du har frågor om naturen. 

Nedskräpning

Följande lagstiftning gäller för nedskräpning:  Miljöbalken 15 kap 30 § - "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tilltr...

Nya kemikalier med mera

För företag som för in kemikalier till Sverige, tillverkar ett ämne inom EU eller importerar ett ämne eller en beredning till EU:s tullområde finns en rad olika saker at...

Nämnderna

Det kom starka önskemål om att få ett utökat inflytande på de kommunala frågor som rör barn och unga. För att göra inflytande möjligt och arb...

Norregatans familjeverksamhet

Norregatans familjeverksamhet erbjuder familjer med barn och ungdomar i åldern 0-18 år behandling utifrån varje familjs behov. Arbetet handlar om att lyfta fram familjens positiva re...

Närhet, kultur, miljö och kvalitet

Det betyder att rollen som brofäste till Centraleuropa, grundlagd genom mer än 30 års dagliga färjeförbindelser med Polen, vidareutvecklas och stärks.Ystad satsar ocks&a...

Näringslivsgalan 2015

Dessa bilder är tagna av Hybrid State. Se fler på deras facebook-sida. Underhållning med komikern Kristoffer Appelquist. Utdelningar av mästar- och gesällbrev med Ingvar Öberg. Jimmy Ahl, Kåseberga...

Nyhet - Byte av höjdsystem

Ystads kommun har bytt höjdsystem 2016-01-01 Den 1 januari 2016 har Ystads kommun bytt höjdsystem från de lokala höjdsystemen RH 00 och RH 70 till det nya nationella RH 2000. Det...

Nya Taxor 2016

Miljöskydd, öl, tobak, receptfria läkemedel samt strålskydd 890 kronor per timme. Livsmedel, tillsyn 1 080 kronor per timme. Livsmedel, extra offentig kontroll och prövning 950 kronor per timme.

Nya rekord i Ystad Hamn!

”Statistiken från 2015 visar att trafiken i Ystad Hamn fortsätter att peka stadigt uppåt, undantaget är antalet järnvägsvagnar som minskar något. Det konventionella godset samt gods på lastbil och tra...

Nyhetsarkiv

Vi har lediga MC-parkeringar i centralgarage på Stora Västergatan 20. Kontakta vår uthyrare för mer information, 0411-577 528

När är vi på din skola

     

Ny renhållningsförordning

Fr.o.m. den 1 juli 2016 har Simrishamn och Tomelilla kommuner en ny renhållningsförordning. Titta gärna under fliken Lokala bestämmelser här ovan eller gå in på Ökrab:s hemsida för att läsa...

Ny stödansökan för Stadsnätet

Öppet Stadsnät jobbar med en ansökan om stödmedel för utbyggnad på landsbygden i Ystad kommun. Det kommer att utgå brev till de fastigheter i kommunen som är berörda av stödansökan. Om du är intresser...

Ny vattenplan antagen - VA-utbyggnad samt taxa

Ingresstext ​Nu har Ystads kommunfullmäktige tagit beslut om en ny vattenplan för kommunen. Denna sträcker sig fram till år 2030 och innebär att VA-taxan förändr...

Näringslivsfrukost 1 november

Välkomna till Näringslivsfrukost den 1 november. Vi ses denna gång på restaurang LiteMer. Morgonens tema är: FÖRETAGSKLIMAT & INNOVATION 07.30   Frukost och mingel 08.00   Joha...

Näringslivsfrukost 6 december

Denna gång bjuder Företagarna och kommunens avdelning Marknad och Näringsliv in till näringslivsfrukost den 6 december kommunens lokaler i Gamla Rådhuset, Stortorget. Frukosten kommer att gå i julens...

November

Vi har fortsatt vårt arbete med värdegrund genom att se en musikal i Maria kyrkan. Den handlade om hur elever i en klass var taskiga mot en ny klasskompis och hur detta löste sig på ett bra sätt. &nbs...

Nyheter integration

Nyanlända i Löderup

Genom dialog kan vi tillsammans vidta konstruktiva åtgärder för att gynna en snabb integration av de nya invånarna. Sedan tidigare finns det ett HVB-hem i byn som drivs av Ystads kommun. Det som hände...

Nyföretagarcentrum

Start Up Café En mötesplats där alla är välkomna, så väl entrepenörer och små och medelstora företag eller för dig som bara är nyfiken o...

Naturskola

Gul, Lila och Blå klass var i Norra Promenaden och arbetade med varmt och kallt.  

News

The board of John Andrén Foundation have decided to extend the call for papers until 28 February. Please read more here.

Nyanlända

Det är viktigt att asylsökande kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och f...

Några höjdpunkter VT17

Sedan februari månad har vi hunnit med en hel del. Vi har valt att samla några av höjdpunkterna i ett bildspel som ni kan se längre ner i texten.  Under vårterminen har vi fortsatt jobba i vårt t...

När solen ligger på.

När solen är framme och värmer är det ju viktigt att odlingarna får vatten. Inga-Britt tar väl hand om tomaterna. Dags att fylla på vattenkannan.

Nya rekord första halvåret 2017

När statistiken för årets första halvår sammanställts kan Ystad Hamn åter blicka tillbaka på en rekordperiod. Såväl 2015 som 2016 slog hamnen nya rekord, och trenden fortsätter även under 2017. Det är...

Nya vägmärken!

Nya vägmärken från 1 december. H 28 anger husbilsplats, A41 varnar för olycka och T25 anger servering eller restaurang som är öppen dygnet runt. Förutom nya vägmärken får andra ny betydelse och går f...

Ny Elnätschef till Ystad Energi

Vi tillämpar ett löpande urval, dock är sista ansökningsdagen den 7 januari 2018. Frågor om tjänsten besvaras av VD Jessica Fredson, jessica.fredson@ystad.se, 0411-57 71 90. Läs mer om tjänsten:Y...

November

Denna månaden innehöll en hel del. Vi fick nya klasskamrater i Alen, Tomelillas grundsärskola var på besök, vi firade både Grön Flagg- dag och Mårtensafton och vi hann dessutom med ett besök på Konstm...

Nobelmiddag

Safiren hade findukat med tända ljus till nobelmiddagen.

Norregatans familjeverksamhet

På Norregatans familjeverksamhet kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer. Norregatans familjeverksamhet erbjuder stöd och beha...

November

Tomelilla grundsärskola besökte oss och då pratade vi om högtiden Mårten Gås och gjorde bordsdekorationer med gåsmotiv. Vi hade också avslappning i form av handmassage,       ...

Nybrostrands förskola

Nybrostrands förskola

Nybrostrands förskola har två avdelningar med yngre barn och två avdelningar med äldre barn. Vår fantastiska utemiljö bidrar till många olika kreativa lekar me...

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt så kontakta avdelningen via sms eller telefon. Glöm inte att friskanmäla dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan så att vi hinner bes...

Nya gränser för tättbebyggt område

Områdena gäller Balkåkra, Hammar, Högestad, Rynge, Rögla, Sjörup, Snårestad, Stora Herrestad, Svarte, Södra Vallösa, Sövestad och Valleberga. De nya gränserna finns presenterade på följande länk och b...

Nya färjelägen

Hamnens verksamhet växer och fartygen blir fler och större. Kommunfullmäktige i Ystad har budgeterat för att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen för att ku...

Norreportskolan

Nya tider för Löderups skola

Från och med tisdagen den 3 april gäller nya tider för Kalle Anka-turen till och från Löderups skola. 

Nu är etapperna 1 och 2 på Regementsgatan avstängda

Planerad avstängning och arbete under veckorna 11 till 20. Grönt streck = passage för gående Rött streck = stängt för parkering och genomfart. Etapper. Obs! Tiderna är preliminära    &...

Ny termin

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.om 8/1 gör ni all frånvaroanmälan på Vklass 08-519 093 21 (info om sjukanmälan) Övriga meddelanden på telefonnummer 0411-578095 eller 0708228994

Ny termin!(2)

Nu har vi startat upp vårterminen 2017! Vi har målat nyårsraketer med hjälp av lim, salt och vattenfärg.   Vi har spelat olika mattespel tillsammans. Fråga gärna era barn vad vi gjorde p...

Novemberveckor

Nu har det gått några veckor sedan höstlovet. Idag, fredag, när vi sa hej då så sa även barnen att dagarna går så fort och det gör de verkligen! Vi har fortsatt arbeta med vårt tema närmiljön - Köping...

Nytt år och nya lärdomar!

Det nya året startade vi med skapande och matte! Vi gjorde sockermålningar som visualiserade vackra fyrverkerier. Barnen fick en klurig matteuppgift där man skulle hitta och färlägga rutor efter koder...

Ny termin

Välkomna till vårterminen 2015. Fr.om 8/1 gör ni all frånvaroanmälan på Vklass 08-519 093 21 (info om sjukanmälan) Övriga meddelanden på telefonnummer 0411-578095 eller 0708228994

Ny termin!(2)

Nu har vi startat upp vårterminen 2017! Vi har målat nyårsraketer med hjälp av lim, salt och vattenfärg.   Vi har spelat olika mattespel tillsammans. Fråga gärna era barn vad vi gjorde p...