A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'O' med 90 träff(ar).


Organisation och kommunfakta

Kommunchef Kommundirektör Jonas Rosenkvist Telefon (växeln): 0411-57 70 00 Epost: jonas.rosenkvist@ystad.se   Organisationsschema Organisationsschema Ystads kommun Administrative, poli...

Om oss

Litet bolag ger unik närhet Ystad Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och finns nära dig. Vi stävar efter att vara så tillgängliga som möjligt för dig som kund. Och vi arbetar för ditt och m...

Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnät, elhandel, stadsnät och ...

Om Ystad Hamn

Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm samt Polen och vidare ut i Centraleuropa. Med sitt strategiska läge på den svenska...

Ombyggnaden fortsätter

Beskedet från miljööverdomstolen innebär att arbetet med den påbörjade ombyggnationen i Ystad Hamn kan fortsätta som planerat. Beslut (att meddelas 2008-11-20) Miljööverdomstolen avslår yrkandet. -&...

Områden

Ystad Visa fastigheter i Ystad på en större karta Köpingebro Visa fastigheter i Köpingebro   på en större karta

Om Ystadbostäder

AB Ystadbostäder är ett 50-årigt fastighetsbolag med Ystads kommun som ensam ägare. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 1 300 bostäder, ett 70-tal lokaler och mer än 900 garage och bilplatser i Ys...

Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som bildades 1962, helägt av Ystad kommun. Bolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och&nbs...

Om www.ystad.se

Det är Kommunstyrelsen i Ystad som har gett i uppdrag åt den centrala förvaltningen Ledning och Utveckling, LoU, att ansvara för Ystads kommuns officiella webbplats. Webbplatsen &...

Om förskolan

Backa förskola ligger i Backaområdet i Ystad, och i samma byggnad hittar vi Backaskolan. Vår förskola består av 7 avdelningar med barn 1-5 år. En av våra avdelningar arbetar med utomhuspedagogik, Kajs...

Om Erici förskola

  Erici förskola ligger i västra delen av Ystads stadskärna, omgiven av olika villområde med närhet till lekplatser, grönområden och skola. Förskolan är en enplansbyggnad från sent 70-tal med et...

Om förskolan

Glemmingebro förskola är en liten kommunal förskola som ligger centralt i Glemmingebro. I direkt anslutning finns Glemmingebro fritidshem och Räfsans Bykrog – där maten levereras från. Förskolan är en...

Om förskolan

I Hedeskoga förskola vill vi ge varje barn en god grund för lek och lärande. Vi har inrett vår miljö efter barnens ålder och mognad. Vi har en härlig utemiljö med fruktträd och buskar att upptäcka nat...

Om förskolan

   Löderups förskola är verksam i  nybyggda lokaler vid  Löderups skola. Vi har en fin gård där vi vistas mycket. Sporthallen och fotbollsplanen använder vi också för vår verksamh...

Om förskolan

På Parkens förskola har vi en mycket trevlig och mysig miljö, såväl inne som ute. Vår fantastiska och rymliga utemiljö erbjuder en stor variation av lekmöjligheter för barnen. Utemiljön inbjuder...

Om förskolan

Vi vill barnen ska få en trygg, rolig och lärorik tid hos oss på förskolan, där leken, tiden och miljön - såväl inne som ute ska stå i fokus. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna i vardagen. Vi h...

Om förskolan

Sövestad förskola består av två avdelningar, Brantebacken 1-5 åringar och Humlebacken 1-5 åringar. Förskolan ligger granne med Sövestads skola. På andra sidan av vår förskola, har vi öppna landskap oc...

Om skolan

Bleke och Östra ligger i Ystad med närhet till bibliotek, museer, kommunikationer, strand och skog.På Östra finns 7 elevgrupper från förskoleklass till år 3. Antalet elever är ca 145. På Blekeskolan f...

Om skolan

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården f...

Om skolan

  Hedeskoga skola ligger strax utanför tätorten i en härligt inbjudande miljö strax utanför tätorten mellan kyrkan och det populära, expansiva nybyggnationsområde Källesjö.  ...

Om skolan

Skolan är en årskurs 7-9 skola med ca 475 elever. Undervisningsgrupperna ligger på  ca. 20-24 elever.För att ligga i framkant har Norreportskolan valt en organisation som bygger på tre åldershomo...

Om Svarteskolan

Svarteskolan ligger mitt i byn med både pågatågsstation och underbar natur runt knuten. Vi har en fantastisk utsikt över Östersjön i söder och till väster h...

Om Grundsärskolan

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i...

Om Träningsskolan

Omvårdnadsutbildning

 Förkunskapskrav: GrundskolaStudietid: FlexibelUtbildningen motsvarar 1500 gymnasiepoäng och ger dig kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare / vårdare. Utbildningen är webbaserad oc...

Olycksfallsförsäkring i skola och förskola

Vid skada, kontakta Protector Försäkring Anmäl skada www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374 Ladda ner skadeanmälan (.pdf-dokument) Olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsä...

Ont i rumpan

Min mamma har berättat att jag var överallt som liten. Klättrade, klängde, ålade. När jag började i åk 1 har jag dock för mig att jag var relativt lugn....

oktoberblogg

Jag har två veckor denna månad haft testveckor och då har jag inte varit i åk 2 så mycket när de jobbat med datorn.I SO har de parvis skrivit om Big Bang och det va...

Om att delta på lika villkor

I klassen finns några som har rätt så stora svårigheter med skriv- och läsinlärningen. Bokstavskännedomen är inte speciellt god och det är en bit kvar...

Okända djur

Vi har fått inspiration från boken "Att lära in svenska ute" (Outdoor teaching). Av olika sorters insamlat naturmaterial har barnen parvis fått skapa figurer. Kreativiteten var...

Om museet och samlingen

Det är lätt att hitta till Ystads konstmuseum, oavsett hur och varifrån du kommer. Pågatåg och bussar stannar bara några steg från konstmuseet, och det finns en stor parkering precis vid Sankt Knuts...

Orgelverket

Orgelverket 2:a vån Under Barnens Bästa Biennal visar Ystads konstmuseum en musikskulptur av konstnären Jan Cardell. ”Orgelverket” fungerar som en interaktiv orgel där besökarna själva flyttar runt...

Om Ystads Teater

En viktig mötesplatsYstads Teater är en viktig mötesplats för kulturlivet i Ystad. Med ett genomsnitt på 170 arrangemang per år och närmare 40 000 besökare utgör Ystads Teater en viktig länk i förmedl...

Områdesbestämmelser

Utanför detaljplanelagt område kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplaner för att exempelvis bevar...

Ortsanalyser

Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten, för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysen beskriver orten som ett resul...

Om Kreativ Teknik

Ha kul! Våga prova!!! Har man kul under tiden man lär sig nya saker så fastnar det lättare och man vill komma tillbaka och göra mer. Gör själv, testa, prova, f&oum...

Orkestrar och ensembler

Vi på Ystads Kulturskola tycker det är viktigt att eleverna får möjlighet att spela tillsammans. Det är just därför vi har flera olika orkestrar och...

Omsorg och stöd

Om du inte mår bra..

Online buchen

Online buchen

Odwiedź Ystad

Ystad – Österlen na południowym wybrzeżu Szwecji      Kamera on-line w Ystad Pogoda, wiatr i kamera on-line „Śladami inspektora Wallandera”, broszu...

Ordlista för sammanträden

A... Acklamation: Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.) Adjungera: Låta utomstående personer t.ex. experter vara med vid samma...

Om förskolan

Om fritidshemmet

Glemmingebro fritidshem är ett gemytligt fritidshem med fin gemenskap. Här kan era barn få en meningsfull, lugn, trygg och lekfull tillvaro före och efter skoltid medan föräldrarna arbetar eller stude...

Om Erosion

Vad är erosion Erosion är en naturlig process som ständigt pågår över hela jorden. Erosionen bryter ner och formar om landskapet med hjälp av vatten, vind och is. Längst våra kuster pågår ett ständigt...

Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja &aum...

Olyckor och utsläpp

Kontakta alltid SOS Alarm 112 vid olyckor och utsläpp så att Räddningstjänsten kan bistå med akuta insatser oavsett tidpunkt på dygnet. De kan till exempel lägga...

Ovan mark

Oljetank utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på...

Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta b...

Ovan mark

Cistern utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på k...

Organisation

Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. All personal finns samlad på Gladanleden 2 i T...

Område söder om Österlenvägen

Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av kommunen. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkra riksintresse för totalförsvaret samt skydda kulturmiljön i byarna Hammar, Ingelstorp och Peppin...

Orientering vid Karlssons dammar

Om Nybrostrand

På Nybrostrands förskola har vi en trevlig och gemytlig miljö. Vår fantastiska utemiljö bidrar till många olika kreativa lekar med barnen. Förskolan är belägen i utkanten av Nybrostrand med öppna fält...

Ordlista och begreppsförklaringar

Ankomstboende Migrationsverkets tillfälliga boende för personer som söker asyl i Sverige och väntar på plats till exempel ett anläggningsboende. I vissa fall just nu även tillfälligt boende för person...

Om skolan

Änga/Västervång är en skola som ser till individen och låter eleverna vara med och påverka. Kunskap, vänlighet och integritet är våra ledord.  Att...

Oo-vecka

Oboy,vilket vackert väder...Ooa hela natten, ooa hela da´n... Oj vad vi har sjungit och dansat den här veckan. Fast när vi var ornitologer på our outdooreducation så var vi ju tvugna att vara tysta. V...

Oo-vecka

"Det är O:et i ordet som gör det!" Vi inledde veckan med orange lollipops och avslutar med ostbågar! Otrolig vecka!!  På idrotten hade vi ovanlig gympa med fallskärm, ovanlig stafett och ormen by...

Oj vad lite sopor!

Grattis - då gör du helt rätt!

Off2Off

Off2Off Nyhet På Ystad intranät hittar ni mer information.

Organisationsschema

Om appen

I Listen app kan du:  Lämna förslag på något du vill ändra eller förbättra i Ystads kommun. Förslagte syns sedan i appen. Aktiviteter - Här finns saker som händer i kommunen för ba...

O'Learys

Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på l...

Oktober

Vi har fotsatt att arbeta med vårt tema Den magiska skogen. Eleverna har arbetat med olika sortes träd, både lövträd och barrträd. De har målat, skrivit och pysslat på olika sätt med träden...

Oktober

Vi har haft en temadag i Sandskogen tillsammans med hela grundsärskolan. Ugglan och Indianen var med när vi arbetade med olika stationer i skogen, som på olika sätt handlade om vårt tema Den Magiska S...

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamheter så långt så möjligt ska vara öppna. Detta betyder t ex att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av offentliga handli...

Oo-vecka

"O vad det låter bra. Det är o:et i ordet som gör det."  På utepedagogiken pratade vi om omkrets och sedan fick man i grupper gå runt och mäta omkrets på olika saker. Vi har både sjungit med grun...

Oo-vecka

Ooa hela natten ooa hela da´n, har vi lyssnat på, sjungit och dansat till. Olika och ojämna är två ord som vi har arbetat med. Är det roligast och var lika som alla andra eller vara olik. Man vill var...

Olika målartekniker

Bild, pyssel och skapande av olika slag är viktiga inslag i elevernas lärande. Att kunna uttrycka sig genom ex bild,drama, dans och lära sig att skapa en bild med hjälp av olika tekniker.  En tek...

Om Ystad Trädgårdsstad

Den redan uppvuxna och gröna karaktären bevaras genom att ny bebyggelse planeras med hänsyn till befintlig vegetation. ETAPP 1 – Hus i trädgårdsstad I den norra delen...

Om Ystad

Men Ystad är så mycket mer. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verka...

Omsorg, hälsa, äldre

Om F-skolan

Om skolan

F-skolan ligger i en naturskön omgivning, precis mitt i kärnan av Ystad. Vi har nära till industrihamn, parkeringshus och betong. Vår utemiljö består av en liten gräsplätt och en relativt stor parkeri...

Om YstadElen

Du gör en insats för miljön Självklart är vår el grön och förnybar, helt i linje med vårt ständiga arbete med miljöfrågor. Med YstadElen får du en 100% förnybar el-leverans från sol, vind, vatten och...

Om el

Elområden i Sverige Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgå...

Om Ystad Trädgårdsstad

Den redan uppvuxna och gröna karaktären bevaras genom att ny bebyggelse planeras med hänsyn till befintlig vegetation. ETAPP 1 – Hus i trädgårdsstad I den norra delen planeras radhus, kedjehus eller...

Om Ystad

Men Ystad är så mycket mer. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verka...

Om F-skolan

Om skolan

F-skolan ligger i en naturskön omgivning, precis mitt i kärnan av Ystad. Vi har nära till industrihamn, parkeringshus och betong. Vår utemiljö består av en liten gräsplätt och en relativt stor parkeri...

Om YSVC

Här kan besökarna vandra runt i autentiska studiobyggen och filmmiljöer, se och prova rekvisita och själva skapa filmer och berättelser med professionell teknik och med hj&aum...

Om oss

Gråbrödraklostret i Ystad grundades i mitten på 1200-talet av bröder från franciskanorden. Klostret byggdes i baltisk tegelgotik, en arkitekturstil förekommande inom Östersjöområdet ca 1260-1520. Bil...

Ombyggnad av Regementsgatan 2018-2019

Under  2018-2019 kommer Ystad Kommun att bygga om Regementsgatan. Detta kommer att beröra våra hyresgäster på Regementsgatan 32-34. Fortlöpand information om projektet finns på kommunens hemsida:...

Oktober

Under oktober månad fick vi i Alen för första gången besöka Scala Biografen i Ystad. Detta var ett tillfälle som vi fått i kulturgarantin. Just denna gången fick vi se 5st kortfilmer utan tal. Alla fi...

Oktober

I vårt tema den fantastiska människan har vi fortsatt vårt arbete med kroppen genom att lära oss om skelettet. Vi har tittat på film, bilder och skrivit en kort faktatext. På hemkunskapen har vi prat...

Omledning av trafik på Dragongatan

Om Änga/Västervångskolan

Om skolan

Änga/Västervång är en skola som ser till individen och låter eleverna vara med och påverka. Kunskap, vänlighet och integritet är våra ledord.  Att...

Om Backaskolan