A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'O' med 90 träff(ar).


Organisation och kommunfakta

Kommunchef Kommundirektör Mariana Vikström Telefon (växeln): 0411-57 70 00 Epost: mariana.vikstrom@ystad.se   Organisation Ystads kommun Administrative, political and corporate st...

Om oss

Litet bolag ger unik närhet Ystad Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och finns nära dig. Vi stävar efter att vara så tillgängliga som möjligt för dig som kund. Och vi arbetar för ditt och m...

Organisation

Affärsdrivande företag med fyra affärsområden Ystad Energi AB bildades 1996 och har idag fyra affärsområden: Elnät, elhandel, stadsnät och ...

Om Ystad Hamn

Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm samt Polen och vidare ut i Centraleuropa. Med sitt strategiska läge på den svenska...

Ombyggnaden fortsätter

Beskedet från miljööverdomstolen innebär att arbetet med den påbörjade ombyggnationen i Ystad Hamn kan fortsätta som planerat. Beslut (att meddelas 2008-11-20) Miljööverdomstolen avslår yrkandet. -&...

Områden

Här kan du titta närmare på våra områden    

Om Ystadbostäder

AB Ystadbostäder är ett 50-årigt fastighetsbolag med Ystads kommun som ensam ägare. Vi äger och förvaltar för närvarande ca 1 300 bostäder, ett 70-tal lokaler och mer än 900 garage och bilplatser i Ys...

Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som bildades 1962, helägt av Ystad kommun. Bolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och&nbs...

Om www.ystad.se

Det är Kommunstyrelsen i Ystad som har gett i uppdrag åt den centrala förvaltningen Ledning och Utveckling, LoU, att ansvara för Ystads kommuns officiella webbplats. Webbplatsen &...

Om Grundsärskolan

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i...

Olycksfallsförsäkring i skola och förskola

Vid skada, kontakta Protector Försäkring Anmäl skada www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374 Ladda ner skadeanmälan (.pdf-dokument) Olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsä...

Ont i rumpan

Min mamma har berättat att jag var överallt som liten. Klättrade, klängde, ålade. När jag började i åk 1 har jag dock för mig att jag var relativt lugn....

oktoberblogg

Jag har två veckor denna månad haft testveckor och då har jag inte varit i åk 2 så mycket när de jobbat med datorn.I SO har de parvis skrivit om Big Bang och det va...

Om att delta på lika villkor

I klassen finns några som har rätt så stora svårigheter med skriv- och läsinlärningen. Bokstavskännedomen är inte speciellt god och det är en bit kvar...

Okända djur

Vi har fått inspiration från boken "Att lära in svenska ute" (Outdoor teaching). Av olika sorters insamlat naturmaterial har barnen parvis fått skapa figurer. Kreativiteten var...

Om museet och samlingen

Det är lätt att hitta till Ystads konstmuseum, oavsett hur och varifrån du kommer. Pågatåg och bussar stannar bara några steg från konstmuseet, och det finns e...

Orgelverket

Orgelverket 2:a vån Under Barnens Bästa Biennal visar Ystads konstmuseum en musikskulptur av konstnären Jan Cardell. ”Orgelverket” fungerar som en interaktiv orgel där besökarna själva flyttar runt...

Om Ystads Teater

En viktig mötesplatsYstads Teater är en viktig mötesplats för kulturlivet i Ystad. Med ett genomsnitt på 170 arrangemang per år och närmare 40 000 besökare utgör Ystads Teater en viktig länk i förmedl...

Orkester och ensemble

Vi på Ystads Kulturskola tycker det är viktigt att eleverna får möjlighet att spela tillsammans. Det är just därför vi har flera olika orkestrar och...

Omsorg och stöd

  

Om du inte mår bra...

Odwiedź Ystad

Ystad – Österlen na południowym wybrzeżu Szwecji     Kamera on-line w YstadPogoda, wiatr i kamera on-line „Śladami inspektora Wallan...

Ordlista för sammanträden

A... Acklamation: Röstning med ja-rop. Bifallsrop. (Vald med acklamation betyder att någon valts enhälligt och utan rösträkning.)  Adjungera: Låta utomståend...

Om Erosion

Vad är erosion? Erosion är en naturlig process som ständigt pågår över hela jorden. Erosionen bryter ner och formar om landskapet med hjälp av vatten, vind och is....

Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja &aum...

Olyckor och utsläpp

Kontakta alltid SOS Alarm 112 vid olyckor och utsläpp så att Räddningstjänsten kan bistå med akuta insatser oavsett tidpunkt på dygnet. De kan till exempel lägga...

Ovan mark

Oljetank utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på...

Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta b...

Ovan mark

Cistern utomhus Du måste låta göra en återkommande kontroll av din cistern och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på k...

Organisation

Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. All personal finns samlad på Gladanleden 2 i T...

Ordlista och begreppsförklaringar

AnkomstboendeMigrationsverkets tillfälliga boende för personer som söker asyl i Sverige och väntar på plats till exempel ett anläggningsboende. I vissa fall just nu &aum...

Olika sätt att skydda kusten

Hårda kustskydd När kommunen började arbeta med kustskydd, var det huvudsakligen olika typer av hårda konstruktioner som var den vanligaste kustskyddsmetoden. Eftersom erosionssk...

Organisationsschema

Om appen

I Listen app kan du:  Lämna förslag på något du vill ändra eller förbättra i Ystads kommun. Förslagte syns sedan i appen. Aktiviteter - H&...

O'Learys

Olika avloppslösningar

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan ge råd och vägledning om vilka krav som ställs på avloppsanordningen men har inte i uppgift att ge förslag på l...

Oktober

Vi har fotsatt att arbeta med vårt tema Den magiska skogen. Eleverna har arbetat med olika sortes träd, både lövträd och barrträd. De har målat, skrivit och pysslat på olika sätt med träden...

Oktober

Vi har haft en temadag i Sandskogen tillsammans med hela grundsärskolan. Ugglan och Indianen var med när vi arbetade med olika stationer i skogen, som på olika sätt handlade om vårt tema Den Magiska S...

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamheter så långt så möjligt ska vara öppna. Detta betyder t ex att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av offentliga handli...

Omsorg, hälsa, äldre

Om YstadElen

Du gör en insats för miljön Självklart är vår el grön och förnybar, helt i linje med vårt ständiga arbete med miljöfrågor. Med YstadElen får du en 100% förnybar el-leverans från sol, vind, vatten och...

Om el

Elområden i Sverige Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgå...

Om F-skolan

Om skolan

F-skolan ligger i en naturskön omgivning, precis mitt i kärnan av Ystad. Vi har nära till industrihamn, parkeringshus och betong. Vår utemiljö består av en liten gräsplätt och en relativt stor parkeri...

Om YSVC

Här kan besökarna vandra runt i autentiska studiobyggen och filmmiljöer, se och prova rekvisita och själva skapa filmer och berättelser med professionell teknik och med hj&aum...

Oktober

Under oktober månad fick vi i Alen för första gången besöka Scala Biografen i Ystad. Detta var ett tillfälle som vi fått i kulturgarantin. Just denna gången fick vi se 5st kortfilmer utan tal. Alla fi...

Oktober

I vårt tema den fantastiska människan har vi fortsatt vårt arbete med kroppen genom att lära oss om skelettet. Vi har tittat på film, bilder och skrivit en kort faktatext. På hemkunskapen har vi prat...

Omledning av trafik på Dragongatan

Om Västerportskolan

Om skolan

Västerportskolans vision är Varje dag skapar vi mening. Våra fokusområden är Meningsfullhet, Modern undervisning och Hälsa. Som elev möts du av en utmana...

Om Backaskolan

Om skolan

  Som vi har informerat om tidigare kommer skolavslutningen i år inte vara öppen för vårdnadshavare eller anhöriga. Avslutningen kommer ske på skolan och tiderna...

Om Löderups skola

Om skolan

Löderups skola ligger alldeles utanför Löderups samhälle, omgiven av ett öppet landskap med pilevallar i blickfånget, i omedelbar närhet av Löderups kyrka. 197...

Om Köpingebro skola

Om skolan

Köpingebro skola är en F-6 skola med verksamhet från 6-13 år. Skolan, som är byggd 1967, ligger placerad 200 m från pågatågsstationen i Köpingebro. P&...

Om Källan - Ystads nya förskola och grundskola

Om fritidshemmen

Ny termin och nya utmaningar: Du ska vara välkommen till Backaskolan fritids. Vi jobbar med Lgr 11 och mycket med värdegrund. Vårt jobb, med alla berörda på Fritids och skol...

Om Löderups förskola

Om oss

Vår förskola ligger i utkanten av Löderups by, i direkt anslutning till Löderups skola.  Förskolan består av tre avdelningar. Linden och Boken är syskongrupper och Rönnen är för de äldre barnen....

Om Backa Förskola

Om Backa Förskola

Backa förskola ligger i Backaområdet i Ystad, och i samma byggnad hittar vi Backaskolan. Vår förskola består av sju avdelningar med barn 1-5 år. Två av våra avdelningar, Villekulla/Bullerbyn, är indel...

Om Grundsärskolan

Om skolan

  Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen ska ge kunsk...

Om Öppet Stadsnät

För Ystad i framtiden Startskottet för utvecklingen av det öppna stadsnätet i Ystad avfyrades långt innan 2011. Redan 2001, tio år tidigare, började Ystad Energi bygga fiberoptiskt nät till alla kommu...

Om Erici förskola

Om Erici förskola

Erici förskola ligger i västra delen av Ystads stadskärna, omgiven av villaområden med närhet till lekplatser, grönområden och skolor. Förskolan är en en...

Om Soldalens förskola

Om Soldalens förskola

Soldalens förskola är en liten oas i centrala Ystad. Vi erjuder en förskola  med en närhet till skogen, stranden och stadsmiljön. Med våra cargobikes upptäcker...

Om Svarteskolan

Om skolan

7 km rakt västerut från Ystad tätort ligger byn Svarte med ca 850 invånare.  Svarteskolan ligger mitt i byn med både pågatågstation och underbar natur runt...

Om Hedeskoga skola

Om skolan

På vår skola har vi ett ekologiskt miljötänk. Sallader och grönsaker i skolmatsalen är till stor del ekologiska. Vi jobbar med Grön Flagg och är äve...

Om Sövestad skola

Om skolan

  Skolan är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem.  Skolan är vackert belägen vid böljande fält och har gångavstånd till grönområd...

Om elnätet

Ledningar från Ystad till Uppsala Ystad Energis ledningsnät är idag så långt att ledningarna skulle kunna sträcka sig från Ystad till Uppsala - en körsträcka på över sju timmar. En kombination av att...

Om skolan

Om skolan

Norreportskolan ligger i centrala Ystad, med en välkänd profil sedan ett sekel tillbaka. Skolan har byggts till under olika epoker, renoverats och fräschats till för att passa olika tiders pedagogiska...

Oooo vilken vecka!

En sån oootroligt härlig vecka vi haft och så mycket vi hunnit med! Vi har som ni säkert förstår börjat arbeta med O. Vilka ord börjar med O? Och var i ordet "nos" finns O?   Vi har arbetat b...

Oooo vilken vecka!

En sån oootroligt härlig vecka vi haft och så mycket vi hunnit med! Vi har som ni säkert förstår börjat arbeta med O. Vilka ord börjar med O? Och var i ordet "nos" finns O?   Vi har arbetat b...

Omer Klein

Serien med solopianister i full frihet fortsätter i år med en sällsynt begåvad musiker, Omer Klein. En sökare, en mångbottnad artist, en predikare kommer till kyrkans kor. Det är en överraskande och i...

Om Edvinshem/Edvinshus

Om skolan

Edvinshemsskolan, som är byggd på 1980-talet, ligger i Ystads västra del. Det är promenadavstånd till hav och strand, men också till centrala Ystad. Det finns gå...

Om våra skolor

Om skolan

  De sociala kompetenserna anser vi vara mycket viktiga för alla på skolan. Därför arbetar vi medvetet med att stärka gemenskapen och tryggheten hos oss. Våra sk...

Om Kosmos

Om Förskolan Kosmos

I västra delen av Ystad hittar ni Förskolan Kosmos i en del av Berghusabyggnaden, som vi delar med bland annat Edvinshus skolrestaurang som lagar vår goda mat och Edvinshusskolan. V&ar...

Om Abrahamslunds Förskola

Om Abrahamslunds förskola

I västra delen av Ystad hittar ni Abrahamlunds förskola som har sin pedagogiska verksamhet förlagd i en underbar korsvirkesgård. Förskolan ligger i anslutning till Mio m...

Om Marielund