A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'R' med 90 träff(ar).


Regionrådet Pontus Lindberg på besök i Ystad Hamn

  Regionrådet Pontus Lindmark och hans politiske sekreterare Camilla Westdahl från Region Skåne kom till Sveriges tredje största passagerarfärjehamn i Ystad och informerade sig om hamnens utveckl...

Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz på besök i Ystad Hamn

  Måndagen den 21 januari 2013 besökte riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz Ystad Hamn. I fokus stod såväl transport- som miljöfrågor och under mötet hanns både en diskussion om den generella mi...

Regionrådet Christine Axelsson på besök i Ystad Hamn

  Regionrådet Christine Axelsson från Region Skåne besökte tillsammans med sin politiska sekreterare Emma Bruce Ystad Hamn, Sveriges tredje största passagerarfärjehamn, för att informera sig om h...

Riksdagsledamöter besöker världens största landströmsanläggning!

  Ystad Hamn investerar 35 miljoner kronor i för närvarande världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) anläggning för leverans av ström till fartyg vid kaj. Anläggningen stod klar den...

Riksdagsledamoten Leif Jakobsson besökte Ystad Hamn

Måndagen den 4 februari 2013 besökte riksdagsledamoten Leif Jakobsson Ystad Hamn. Hamnens verkställande direktör Björn Boström informerade om rekordåret 2012 och att hamnen bl.a. är Sveriges tredje st...

Riggen 1

Kontorsfastighet uthyrd till Försäkringskassan.

Riskhantering och förebyggande arbete

Allmänt om riskhantering och förebyggande arbete I vår kommun ska alla kunna förvänta sig en trygg vistelse och en god kommunal service. Friskt vatten ska komma ur kranen, sopor ska försvinn...

Riktlinjer

2013.07.09: @shareystad har tagits emot väldigt bra av Ystadborna. Vi har fått stänga ansökningsfunktionen - kampanjen blev en större framgång än vad vi hade v&a...

Regler för valen

Vilka regler gäller för valet av förskola? Föräldrarnas val skall ges högsta prioritet. För att få plats beviljad gäller följande grundkrav: •    Att barnet (1-5 år) stadigvarande vist...

Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg

Allmänt Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. En fa...

Regler för barnomsorg

Samma regler gäller här som för förskolan. Se sidan Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Regler för skolbarnsomsorg

Samma regler gäller här som för förskolan. Se sidan Regler för barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Renovering på Marietorps naturskola

Under vintermånaderna har det renoverats på Marietorps naturskola. Golven i kök, hall och samlingslokal har bytats ut och en ny matta har lagts. Det har också blivit ommå...

Rutiner för nybokningar under läsåret 2012-2013

Skolor, förskolor och fritidshem som vill boka in ett besök på Marietorps naturskola under läsåret 2012 - 2013 har nu möjlighet att göra detta. Höstterminen...

Rapport från oss ettor på Änga!

Varje dag förbluffas man av hur snabbt det går att lära sig nya saker. Barnen ljudar, läser och skriver för glatta livet. Det är härligt att kunna visa upp och ber...

Rim

Idag har vi i F-klassen skrivit meningar som rimmar. Eleverna har skrivit i par på datorn och varje elev skulle komma på en mening vars. Det var lite trögt i början men, nä...

Räkna med svenska.

Ryktet säger att jag har ett YouTube-konto. Stämmer det?

Ja, det stämmer. Alla som har skola.ystad.se-adress har även ett YouTube-konto kopplat till sin användare. Från din Gmail eller Google Docs (Drive) klickar du på Mer och därefter på YouTube.   Nä...

Ragnhild Ahlén & Johan Röing

Ragnhild Ahléns finkänsliga dagboksteckningar möter Johan Röings grovhuggna skulpturer Johan Röing är skulptör. Han arbetar företrädesvis i trä även om han ibland tar ut de materiella svängarna och te...

Regionala nätverk

Regler och riktlinjer

Ny renhållningsordning är antagen av Kommunfullmäktige Ystads Kommun har tillsammans med Sysavs delägarkommuner tagit fram en ny Renhållningsordning som ställts ut för samråd mellan 19/10-27/11 2015....

Rörligt friluftsliv

I rapporten Rörligt friluftsliv i Ystads kommun kan man läsa om olika aspekter på friluftsliv och få tips om fina utflyktsområden i Ystads kommun. Rörligt friluftsliv i Ystads kommun Under fliken Na...

Renovering av kanonerna på Skansgatan

Eftersom de gamla kanonerna på Skansgatan började bli farliga för allmänheten, genomgick de hösten 2012 en renovering och arbetena blev färdiga i juni 2013. Tre av kanonerna fick sina ursprungsfästen....

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Ladda ner som pdf. Statistikunderlag inför framtagandet av riktlinjerna Rapport 1 Rapport 2

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar

Länk till RF:s normalstadgar

Registrera förening hos KoU

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur o Utbildnings föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i övrigt uppfylla kraven nedan: V...

Repa, spela in i studio och konserter

         #Dreadfulheadlive@Ungdomenshus  #Studiodag@Ungdomenshus Ont om plats hemma? Gnäller grannarna när du kör för hårt på guran? Ta...

Reportage, protokoll och verksamhetsberättelser

 

Relationer

Familjerådgivning Våld i nära relationer

Restauranger

Räfsans Bykrog är en dagcentral inrättade i syfte att bereda äldre och funktionshindrade möjlighet att ägna sig åt hobbyverksamhet, ha olika möten och andra sammankomster. Kärnan i dagcentralverksamhe...

Restaurang Bellevue

Du vet väl om att vi har serveringstillstånd och kan erbjuda ett gott glas vin eller en kall öl till lunchen. Dagens lunch för pensionärer är subventionerad av kommunen och kostar: Vardagar och lörda...

Restaurang Väderleken

Du vet väl om att vi har serveringstillstånd och kan erbjuda ett gott glas vin eller en kall öl till lunchen. Dagens lunch för pensionärer är subventionerad av kommunen och kostar: Vardagar och lörda...

Räfsans Bykrog

      Du vet väl om att vi har serveringstillstånd och kan erbjuda ett gott glas vin eller en kall öl till lunchen.              &nbs...

Regementet

Verksamheten befinner sig längst ut på Regementsområdet och i närområdet finns fantastisk miljö och natur. På Regementet är återvinning huvudsysslan. Arbetsuppgiften är att åka ut till företag och kom...

Rehabilitering - hjälpmedel

Rehabgruppen arbetar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen genom att stödja människor till en så självständig vardag som möjlig utifrån den enskildes mål. Vi arbetar i team med andra personalgrupper inom S...

Receptfria läkemedel

Kommunens kontrollansvar Kommunen skall kontrollera att bestämmelserna följs och har rapportskyldighet till Läkemedelsverket för uppdagade brister i efterlevnaden av lagen. Denna kontroll utförs av Ys...

Regler avseende föreningsbidrag från Socialnämnden

Antagna av Socialnämnden 2018-09-20, § 133 Socialnämnden anser att det är angeläget att stödja och utveckla samverkan med frivilligorganisationer som bedriver ett ideellt...

Restaurants & Cafés

Das Essen hat in Skåne Kultur. Bewahrt blieben besonders schonische Traditionen wie z.B. das Aalfest und die Martinsgans, aber auch die schonische „Eiertorte“ und gegrillter Hering. Essen und Trink...

Restauracje i kawiarnie

Nikt bardziej nie lubi towarzystwa przyjaciół, dobre jedzenie niż mieszkańcy Ystad. Może dlatego, że atmosfera miasteczka idealnie temu sprzyja. Częściowo dlatego, że tempo życia jest tu bardziej...

Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn

Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn, en av valkretsens viktiga verksamheter. Under besöket fick Gunilla Nordgren information om hamnens kontinuerligt ökande trafik till och från Polen...

Riksdagskandidat uppmärksammade Ystad Hamn

Under torsdagen hade hamnens verkställande direktör Björn Boström bjudit in Rikard Larsson för en rundvisning i Ystad Hamn. Rikard Larsson är gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen i Reg...

Riksdagsledamot pratar trafik och näringsliv med Ystad Hamn och kommun

Förklaringen till det stora intresset för Ystad Hamn är bl.a. den enorma utveckling hamnen haft de senaste fem åren med nya rekord år efter år. Trots ekonomiska kriser och lågkonjunkturer har hamnen g...

Riksdagsledamot från Ystad besökte hamnen

Ystad Hamn arbetar intensivt för att förbättra infrastrukturen till och från hamnen. Europaväg 65 (E65) från Malmö till hamnen är viktig för alla de som pendlar från Bornholm, polenresenärerna, turist...

Resultatet av spökgarnsrensningen

Rastaktivitet

Vi längtar efter våren, igår var det "solglasögondisco" i bandyrinken på rasten.

Renhållningsdispenser

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan bevilja dispenser avseende hushållsavfall, slam och latrin under vissa förutsättningar. Dessa finns reglerade i kommunernas...

Råttor och möss

Särskilt på hösten söker sig råttor och möss gärna inomhus. Håll därför dörren stängd, och se till så att golvbrunnens lock sitter...

Radon

Om du tror att du har en förhöjd radonhalt inomhus eller i dricksvattnet kan du kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund för råd och hjälp. Kommunen eller...

REACH

EU:s kemikalielagstiftning i form av REACH-förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (p&arin...

Rengöring

Fungerande städrutiner och effektiva rengöringsmetoder är grunden för en hygienisk livsmedelshantering. Rengöring och städning är till för att hålla utrus...

Rökfria miljöer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk a...

rocka sockorna

Riksdagsledamot och Ystad Hamn fokuserar på tillväxt i östra Skåne

Tillväxten i den östra delen av Skåne är lägre än i resten av Skåne, någonting som till stor del beror på de infrastrukturella utmaningar som finns i regionen. Idag bjöd Kristina Yngwe (C) in politike...

Rollerdag

Hela skolan rullar mot bättre hälsa! Vi har haft rollerdag där vi har kickat, rollat, rockringat, haft roligt och hjälpt varandra. 

Recept

Roligt att ni hade möjlighet att komma och var med på barnens frukost. Många önskade recept på de olika sakerna. Här har barnen skrivit müslireceptet. Här har barnen skrivit receptet på kvickbrödet. R...

Rastaktiviteter och Rastaurangen

Härliga dagar är det nu med mycket lek ute.   Vi har startat ett nytt system för en del vårt utematerial. Det kallas för Rastaurangen. Där finns bollar av olika slag, hopprep, bordtennisracket...

Renovering startar

Ställningen som byggs kring hela huset kommer att vara klar i mitten av vecka 33. Vissa arbetsmoment som därefter påbörjas; t.ex foglagning, byte av tegelbalkar och vissa takarbeten är dammiga. Ställ...

Riksdagsledamöter pratar infrastruktur med Ystad Hamn

Ystad Hamn hade idag bjudit in riksdagsledamöter att mötas med lokala politiker i hamnen för en dialog omkring hamnens betydelse för regionen och Sverige i stort. De två riksdagsledamöterna blev under...

Riksdagspolitiker pratar hamnutveckling för hela regionen

Vid besöket vägleddes de bägge riksdagsledamöterna i hamnen av Ystad Hamns VD, Björn Boström. Efter en rundtur i hamnen fick de möjlighet att diskutera utvecklingen i regionen och hur en förbättrad in...

Rekordstort intresse för Ystad Hamn

På agendan för dagens besök stod Ystad Hamns betydelse för Europa. Som marknadsledande aktör av färjetransport till och från Polen spelar hamnen en nyckelroll i utvecklingen av regionen. ”Hamnens utve...

Riktlinjerna upphör

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sedan 2010 tagit ett antal beslut gällande handläggningen av tillståndsärenden gällande yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom...

Rotary

Ystad Rotaryklubb stiftades i november 1948 och arbetar sedan dess för att medsitt breda yrkesnätverk arbeta med Rotarys värderingar och mål i Ystad.I dag har klubben drygt 50 medlemmar med lika mång...

Rensning av spökgarn på vrak utanför Ystad

Varje år förlorar svenska fiskare ca 165 km nät i Östersjöns vatten. Om man förutsätter att övriga Östersjöländer förlorar lika mycket så handlar det om enorma mängder fiskenät som förloras varje år o...

Rastaktivitet!

Rr-vecka

Raska promenader har vi verkligen fått den här veckan. Riktigt roligt har vi också haft det. I tisdags var vi ju i Norra Promenaden tillsammans med Caroline från Marietorp. Vi pratade om temperaturer-...

Rr-vecka

Veckorna rusar förbi och vi har nu avslutat bokstaven R. Denna veckan har vi gått mycket, många raska promenader. I onsdags begav vi oss till norra promenaden och där väntade Hans i från naturskolan M...

Raketer

Vi har gjort rymdraketer till vårt tema Rymden.

Raketer av sugrör

Vi har gjort raketer med hjälp av sugrör och kartong.Många diskutioner fördes kring hur den kunde flyga, var det bäst att använda korta eller långa sugrör. m . m .

Ronja 1 och Pippi Långstrump 1, Västra Sjöstaden

  Villekullagatan 1   Astrid Lindgrens gata 1A-D och 3A-E    Astrid Lindgrens gata 1A-D och Villekullagatan 2A-D Vårt västligaste kvarter i Ystad. Här kan du hyra i radhus, stad...

Rocka sockorna

I dag rockar vi våra sockor på fritids! Det är bra att vi är olika!

Rekryteringsskola del 2 den 12 april

Vid tre utbildningstillfällen à 2 timmar under våren får du möjlighet att lära dig hur • du tänker strategiskt kring anställningar, • vilka anställningsformer det finns att välja på, • vilka avtal du...

Rastkiosken

Vi satsar mycket på uteaktiviteter, rastaktiviteter. Det är viktigt att hålla igång, röra sig, leka, hitta nya saker att göra på rasten så vi på fritidshemmet startade en rastkiosk. I denna rastkioske...

Rastaktiviteter

Rastaktiviteterna är i full gång, disco i hockeyrinken med låtar från melodifestivalen, specialfotboll, tipsrunda m.m.

Rollerdag

I går var det en rolig och efterlängtad dag på skolan alla i åk 1-6 hade rollerdag. Det var liv och rörelse hela dagen, det rockades, hoppades, gick på styltor, körde roller, sprang m.m. t.ex klarade...

Rollerdag

rollerdagen

 

Riegården

    Riegården längst fram i bild Är ett korsvirkeshus där de äldsta delarna tillkom 1898 utmed Paulsgränd. När gården restaurerades 1957 uppfördes resten av byggnaderna. Namnet på gården ä...

Rollek

Det är viktigt att barnen får utrymme till rollek, där de kan bearbeta det som händer runt omkring dem.  "Visst är vi fina!" Glada och trygga barn.

Rapporter

Nedan finner du rapporter från miljöförbundets olika tillsynsområden 2018 Spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar Kontrollköp Gruppboenden Ca...

Rekordvolymer första halvåret 2016

Antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare visade samtliga en ökning under första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Den största ökningen stod antalet lastbilar för...

Region Skåne besökte hamnen

Vid dagens besök närvarade Carl-Johan Sonesson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen tillsammans med Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden. Med vid besöket fanns även Henrik...

Rastaktiviteter

Nästa vecka startar våra rastaktiviteter.

Rastaktivitet

I går var det många elever som var aktiva i Pokemon jakt på rasten.

Rastaktiviteter

Här kan ni se lite av våra populära rastaktiviteter. https://youtu.be/un-nhBty2hE

Reningskrav

Det finns idag en rad olika metoder för att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Enligt Havs- och v...

Rivningslov

Vad innebär rivning Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke...

Resebidrag och inackordering

Du kan i vissa fall få hjälp med kostnader för resa och boende i samband med studier på gymnasium. Ansökan kan du göra med de här blanketterna: Resebidrag     Inackordering

R-vecka

Robin Hood är den som ger oss uppdragen för veckan.    Många saker på bokstaven R låg i byrån.  R-ord   Vi har sett en film från UR om regnbågen, där vi fick lära oss mer om det...

R-vecka del 2

Fågelmaten som vi gjorde förra veckan till alla rödhakar och andra småfaglar, hängdes upp i skolans träd.     Denna tankekarta kring RYMDEN fylldes snabbt på med allt vad barnen redan viss...

Radiostyrt modellflyg

- Prova radiostyrt modellflyg och modellflygsimulator.- Flyguppvisning av våra medlemmar- Utställning av olika typer av modellflygplan m m. Plats: Västervånghallen, Palme Lydersgatan 21, YstadDat...