A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'S' med 90 träff(ar).


Så här styrs Ystad

Sammanträdesplan

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för a...

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Ska du flytta?

Kontakta Ystad Energi Flyttanmälan och uppsägning gör du på Mina Sidor eller hos vår kundservice måndag-fredag 09.00-16.00 på 0411- 57 73 00. Det går ä...

Satsning på stärkt 3PL och magasinsverksamhet i Ystads hamn

Under ett flertal år har hamnbolaget som ett komplement till hamnverksamheten bedrivit en viss 3PL verksamhet i egna magasinslokaler. Verksamheten står inför en utvecklingsfas och bolaget har valt att...

Samråd om Ystads hamns nya kaj

Vi planerar att bygga en ny kaj med vågbrytare. Anledningen till att ny kaj byggs är att befintliga kajer inte tål de laster som ska hanteras. I samband med bygget krävs muddring i hamnbassängen till...

Simrishamn 1

Lagerbyggnad uthyrd till Ystads kommun, kulturmagasinet.

Stöd för brottsoffer

Det gäller även dig som är anhörig eller har blivit vittne till övergrepp. Kommunen: Stöd vid hedersrelaterade brottStöd till barn och ungdomarStöd till kvinnor...

Säkerhetsskydd - hot och våld

Säkerhetsskyddet omfattar bl.a. frågor som rör rikets säkerhet och uppgifter för att skapa och vidmakthålla ett tillfredsställande skydd i kommunen. Det traditio...

Stadsarkivet i Ystad

Att förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda kulturarv utgör ett av flera uppdrag som faller under stadsarkivets ansvarsområde. Om du letar efter din...

Spela in film i Ystad

Ystad bjuder på unika stadsmiljöer med sitt medeltida centrum men också vackra och annorlunda inspelningsmiljöer i närområdet. Dessutom är det aldrig långt...

Satsningar och projekt

Filmen "Staden, filmen, turismen", producerad av Daniel Permbo, DejPej Film.  

Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond

Ystads kommun är den största finansiären i fonden men det finns flertalet privata näringslivsaktörer också som är med som samarbetspartners. Med fonden säkerställer vi en långsiktighet som är absolut...

Så här söker du pengar

Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond samproducerar projekt som spelas in i vår region. Fonden kan stödja både mindre och större projekt, men i första hand tv-produktioner...

Sommarjobb skolungdom

Om sommarjobb i Ystads kommun 2020 VIKTIGT MEDDELANDE MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN! Som läget ser ut just nu kommer Sommarjobben att genomföras som vanligt.Men - läget kan för&a...

Skolans vision och mål

      Jag vågar!  Jag kan! Eleverna ska ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Elevern...

Skolkurator

Kuratorns uppgift är att sätta eleven i fokus och att se helheten runt eleven. Detta görs genom att lyfta in elevens, vårdnadshavares samt skolans perspektiv för att skapa underlag och förståelse för...

Specialpedagog

Specialpedagogen i Barn- och elevhälsan ger pedagogisk handledning och konsulation kring bland annat inlärningssvårigheter, bemötande och problemskapande beteende till personal i...

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuer...

Studieförbund

Sensus Medborgarskolan Studiefrämjandet ABF-Österlen SISU-Idrottsutbildarna Studieförbundet Vuxenskolan Bilda Folkuniversitetet NBV - Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet  ...

Skrivarverkstad

Nu har barnen i förskoleklassen kommit igång med datorerna.Vi skriver våra namn, spökskrift, räknar bokstäver m.m.Vi hänger upp alla texterna på väggen...

Stapplande början

Nu är vi igång med att skriva oss till läsning i klass 1 på Blekeskolan. Det är spännande att se elevernas olika strategier och olika krav på sig själv och...

Schema att följa

Vi, 2a på Backaskolan, känner att vi har kommit igång bra med Asl denna terminen. För att eleverna ska kunna arbeta lite självständigt har vi skapat ett schema so...

Skriva sig till läsning

Vi har börjat med att två barn åt gången sitter enskilt vid datorerna, en pedagog ägnar sig extra åt dem, peppar att prova alla tangenter, skriva namn på famil...

Storybird

Nu har vi testat Storybird. Två och två har vi skrivit sagor i Storybird. Vi tyckte det var roligt att välja bland de färdiga bilderna men också lite svårt, det fann...

Storybird

Nu har klass 3 på Blekeskolan också testat Storybird. Vi gjorde en saga tillsammans i halvklass. Nästa dag skrev barnen sagor två och två. Snabbt lärde sig barnen hu...

Starten har gått!

Nytt läsår och ny klass, klass 3A. Lite trevande början med att lära teckensnitt, storlek, färg på bakgrund och bokstäver. Av detta blev en trevlig namnskylt. N&...

Språkutveckling

Inspirerad av Anne-Marie Körling har jag den här terminen infört med mina treor att de tillsammans tänker över hur ord stavas på ett papper. Om en elev funderar öv...

Storybird

Nu har Hasselbacken äntligen fått en takprojektor. Den har vi haft mycket kul med. Vi provade att göra en saga tillsammans med hjälp av storybird. Spännande. Tyvärr har...

Storybird

Nu har vi gjort en ny saga tillsammans! Sagan om den flygande häxan. on Storybird

Spökhistorier

Eftersom Halloween närmar sig, har vi denna veckan skrivit spökhistorier på datorn (word). Som ni ser så är eleverna mycket koncentrerade på uppgiften. Våra l&...

Storybird

Nu har en del av förskoleklassbarnen fått testa Storybird. Vi gjorde det tillsammans på smartboarden. Ända nackdelen är att där är för många bilder. D&...

Spökhistorier

  I trean skriver vi spökhistorier, som ska sättas ihop till en gemensam bok.  

Skrivarlust

Barnen i förskoleklass har fått måla en tomtebild och skriva sagor själv eller tillsammans två och två.Efteråt berättar dom sagan för kompisarna. Bar...

Skriva om djur

Barnen i klassen är intresserade av olika djur och vi passade därför på att via SLI titta på några filmer om djur. Barnen tittade på filmerna två och tv&a...

Stenålderssagor

Vi har skrivit sagor till vår stenåldersby, som vi byggde upp med material från naturen. Alla barnen arbetade i par, med en gemensam dator.   Niclas och Mari i år tre p...

Så här har vi det!

Sagor till bilder

En terminsstart med klart begränsad tillgång till datorer gjorde att vi istället använde Skolstils Skapa skrivövningar och skrev till bilder. Vi började gemensamt att...

Skriva sammanfattningar

Just nu läs-berättar jag några av Gamla Testamentets texter. Följden blir många intressanta samtal.Men vi vill även dokumentera berättelserna. Genom att anvä...

Samarbete kring stavning

Just nu håller eleverna på att skriva sagor om räven inom vårt no-tema. De skriver två och två och jag gläds åt att se hur deras samarbete leder dem fram...

Stafett

Vi har skrivit stafettsagor. Det var kul! Alla började sin saga med "Det var en gång..". För en del var det till en början svårt att skiljas från "sin" början. M...

Sportartiklar

Hej! Vi fick fint beök av Ystad Allehandas sportjournalist Jan Olsson. Snabbt tog vi fram "paddorna" och började försöka skriva sportartiklar. Med stöd av Jan och många...

Safari kan inte bekräfta identiteten... Hur gör jag?

Om du i Safari möts av följande ruta... ... är det ganska säkert att din Mac är inställd på fel datum. Gå till Systeminställningar och välj Datum och tid. Ta bort bocken vid Ställ in datum och tid a...

Så här lånar du en e-bok på en iPad

1. Hämta hem appen Bluefire Reader från App Store. Den behöver du för att kunna läsa den bok du lånat på biblioteket. 2. Skapa ett adobe-id. Gå till www.adobe.se. Uppe till höger väljer du Logga in o...

SYV - Idébank

Många arbetar redan idag med studie- och yrkesorienterande insatser och vi tar tacksamt emot era förslag. Klicka på länken nedan. Mejla gärna dina lektionsförslag och l...

Skapande skola

Ystads kommun har fått 400 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2019/2020 Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med barn o...

Skola

  Klostret 750 år - en historisk tidsresa 2017 var det 750 år sedan Klostret grundades. Utställningen beskriver Klostrets historia från 1267 och fram till idag. Där b...

Slas. Jag minns dig nog

3:e vån Stig Claesson (1928-2008), Slas, är en av våra mest folkkära författare, skribenter och konstnärer. Under sex produktiva decennier gestaltade han med omisskännlig prosa och träffsäker linje si...

Sånt som händer

3:e vån Sånt som händer Teckning Lars Arrhenius, Magdalena Dziurlikowska, Carin Ellberg, Anneli Furmark, Ragnar Persson, Liv Strömquist Sånt som händer är en utställning som handlar om att vara männis...

Salong

Olika platserEnligt Riksteaterns klassificering har Ystads Teaters salong totalt ca 460 platser varav ca 110 lyssnarplatser. Det innebär att här finns 350 platser där man både h&o...

Scen

Scenmått Scenen är 10,7 meter djup och 14.9 meter bred. Speldjupet är 9 meter och scenöppningen 7,5.  Minsta höjd i scenhuset är 13,4 meter.  Kulisser och...

Styrelse

SammansättningStyrelsen för Ystads Teater AB består av sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna nomineras av Ystads kommun som innehar 94% av bolagets aktier.Styrelsen är sa...

Skola - näringsliv- kommun

 

Sommarlovsentreprenörer

Sommarlovsentreprenör är ett koncept som finns över hela landet och ett spännande alternativ till de vanliga sommarjobben. Här får du möjlighet att sommarjobba som...

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförts från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör/leverant&oum...

Så här går det till

Matavfallsinsamling - så här går det till Anmäl till avfallsenhetens kundtjänst att du vill börja med matavfallssortering. Alla som sorterar ut sitt matavfall få...

Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga

Det är Sysav som driver Hedeskoga återvinningscentral. Gå till sysav.se för vägbeskrivning, öppettider, sorteringsinformation och mycket mer. I december 2019 komme...

Sortera förpackningar och tidningar ska alla göra

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar i Sverige. Läs om h...

Sorteringsguide A-Ö

Besök Sorteringsguide A-Ö som finns på Sysavs hemsida. Läs under flikarna till vänster Kontakta oss på 0411-57 70 86 Hälsningar från Avfallsenheten, Ystads kommun.  

Snöröjning - Gaturenhållning

Snöröjning Ystads kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen. Kommunen ansvarar för de kommunala vägarna, cykelvägar, torg och...

Stomnät och koordinatsystem

I de flesta fall är markeringen ett nerslaget järnrör med en skyddande däcksel som har en triangelsymbol på locket. Det finns även separata höjdfixar i form av dubbar som ofta sitter i husgrunder...

Skyddsjakt i Ystads kommun

På kommunal mark bedriver kommunen skyddsjakt. Kommunen hanterar inte viltärende eller skadedjursbekämpning på privat mark. Nedan finns rutiner för de vanligen mest för...

Sandskogens Naturreservat

Ystads Sandskog är ett skogsområde med mycket höga naturvärden och det är också ett omtyckt rekreationsområde för många Ystadbor. År 2004 ansökte kommunen om statligt bidrag för att bilda ett kommunal...

Skydd av natur, djur och växter

För vissa särskilt värdefulla mark- och vattenområden finns behov av extra vård och skydd. Sådana områden kan enligt Miljöbalken avsättas som Naturrese...

Styrdokument och lagstiftning

Klicka dig vidare med länkarna till höger för att läsa om våra kommunala styrdokument. Miljöbalken Miljöbalken är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftnig för en hållbar utveckling. Den 1 jan...

Stadsgränsstenar

I samband med att vi anlade en ny gång- och cykelbana på Kristianstadsväge, hittade vi en gammal gränssten på kommunens förråd.  Denna är nu placerad v...

Studiebesök reningsverk

Välkommen till oss för en miljölektion och rundtur på reningsverket. Vårt mål med ert studiebesök är att ni ska få kunskap om och förståelse...

Strandliv

Långa härliga badstränder finns i princip längs hela kuststräckan, förutom vid Kabusa skjutfält och vid stranden strax väster om Marinan. De mest populär...

Småbåtshamnar

Ystads småbåtshamn har efter ombyggnaden drygt 70 gästplatser och 220 fasta båtplatser. Är ni intresserade av en fast båtplats till nästa säsong ska ni st&a...

Samlings- och fritidslokaler

Samlingslokaler Fastighetsavdelningen hyr ut de fem samlingslokalerna nedan (med undantag av Norra Promenadens utomhusscen), och de kan bokas på webben via vårt bokningssystem FRI. Dä...

Stråk

Stråk Violin/fiol Altfiol Cello Kontrabas Spelar du något instrument inom stråk kommer du att lära dig spela massor med fina och roliga melodier i alla möjliga musikstilar...

Slagverk

Drömmer du om att bli trummis i ett band? Trumset är "motorn" i bandet. Slagverk är allt som går att slå på inom musik. I slagverk ingår melodi-instrument...

Stråkorkestrar

Vi har flera stråkorkestrar på olika nivåer. Efter några år får du möjlighet att spela tillsammans med andra som spelar fiol, cello och kontrabas. Kulturskolan...

Samarbetssamtal

I samarbetssamtal kan föräldrar få stöd att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Målet är att föräldrarna ska hitta former för a...

Syfte, mål och metod

Syfte  att ge föräldrar kunskap om faror med tidiga alkoholvanor  att ge föräldrar kunskap om om det egna förhållningssättets betydelse för hur...

Så fungerar Ungdomsfullmäktige

På första mötet hösten 2008 antog Ystads Ungdomsfullmäktige sin arbetsordning. Ungdomsfullmäktiges arbete utgår från Barnkonventionens artiklar 12 och 13 som...

Sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära...

Sexuella övergrepp

Du bestämmer Du har rätt att bestämma över din egen kropp och din egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Unde...

Skilsmässa

Hur känns det? Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld &oum...

Sjukhusprocessen

I vårdplaneringsteamet arbetar biståndshandläggare, sjuksköterska och fysioterapeut/arbetsterapeut – vilka utifrån dina behov kan erbjuda och bevilja stöd utifr&...

Särskilt boende och korttidsboende

Särskilt boende                                               &n...

Svarte boende

Adress Schottisgatan 2, 271 92 Ystad Geografiskt läge Ca en mil väster om Ystad ligger boendet i det natursköna Svarte. Hyresvärd Hemsö Fastighets AB Beskrivning av boendet Särskilt boende med inriktn...

Skicka brev till anhöriga på särskilt boende via e-post!

Länkarna nedan öppnar ett formulär. Skriv till vem brevet ska levereras i rutan "ärende" så ska vi ombesörja att meddelandet kommer fram. Observera att detta inte...

Solbacken

Namn Solbackens äldreboende Adress Landsvägen 1, 271 98 Ystad Geografiskt läge Stora Herrestad, 5 km utanför Ystad Hyresvärd Samhällsbyggnad, Ystads kommun Antal lägenheter 27 st. Beskrivning av boen...

Sjuksköterska/Distriktssköterska

Kommunen har ansvar för sjukvården upp till sjuksköterskenivå, vilket innebär att kommunen inte har någon läkare anställd, däremot samarbetar vi&nb...

Samordnad individuell plan (SIP)

Dokument: Information om samordnad individuell plan Video: SIP på tre minuter från Uppdrag Psykisk Hälsa  

Synpunkter

All hantering av synpunkter för Social Omsorgs olika verksamheter sker nu centralt. Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Samhällsorientering

Anmälan för intresse av Samhällsorientering Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Det...

Socialnämnden

Verksamhetsidé Socialnämnden ska med lyhördhet och respekt för den enskildes behov av integritet bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begränsar oc...