A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'S' med 90 träff(ar).


S:t Villehad – Ystads helgon

Entré 50 kr Plats: Klostret.

Safari kan inte bekräfta identiteten... Hur gör jag?

Om du i Safari möts av följande ruta... ... är det ganska säkert att din Mac är inställd på fel datum. Gå till Systeminställningar och välj Datum och tid. Ta bort bocken vid Ställ in datum och tid a...

Saga

Här ni läsa en spännande saga om en robotkung. Read this free book made on StoryJumper //

Saga

Sagor kan man jobba med på många sätt. Vi har berättat ritat och filmat sagan om Grodkungen.  Nästa veckan ska vi dramatisera den.

Saga

Läs gärna den spännande sagan om prinsessan, som några barn gjorde i språkgruppen. Read this free book made on StoryJumper //

Saga

Läs gärna den spännande sagan om prinsessan, som några barn skrev i språkgruppen. Read this free book made on StoryJumper //

Saga

Read this free book made on StoryJumper //

Saga

Läs gärna den spännande sagan om prinsessan, som några barn gjorde i språkgruppen. Read this free book made on StoryJumper //

Saga

Läs gärna den spännande sagan om prinsessan, som några barn gjorde i språkgruppen. Read this free book made on StoryJumper //

Saga Bitkover Norman

Saga Bitkovers utställning i RoomFive på Ystads konstmuseum presenterar en serie målningar och akvareller samt en ljudinspelning. Titeln på utställningen: "De Odödliga" syftar på dom figurer som befol...

Saga(2)

Read this free book made on StoryJumper //

Saga(2)

Read this free book made on StoryJumper //

Sagoläsning

Sagor

Den här terminen har vi på Äppellkullen valt att fokusera på sagor och berättande. På dessa bilder leker/berättar en grupp barn sagan om de tre bockarna Bruse.

Sagor

Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin och deras djur. Två sagor i en: Rödluvan och de tre små grisarna.  Djungelboken De tre små grisarna

Sagor

Read this free book made on StoryJumper //

Sagor till bilder

En terminsstart med klart begränsad tillgång till datorer gjorde att vi istället använde Skolstils Skapa skrivövningar och skrev till bilder. Vi började gemensamt att...

Sagor, lekar m.m.

En del av barnen har blivit väldigt intresserade av att göra egna sagor tillsammans eller ensamma. De ritar, skriver och pratar och det är full aktivitet. Sen blir det sagostund med barnens sagor. Eft...

Sagor, Minecraft och elektricitet.

Denna vecka har vi jämfört en gammal saga med en modernare. Vi har tittat på språket, bilder och handling. Alla tankar samlades i ett venndiagram.   På engelskan tränades den muntliga förmågan g...

Saker på gång

Vad blir du glad av? Det har man arbetat med på Lilla fritids och man har också provsmakat, luktat och känt på olika fruktsorter. Göra en egen bok är temat på Stora fritids och vi har också målat med...

Salong

Olika platserEnligt Riksteaterns klassificering har Ystads Teaters salong totalt ca 460 platser varav ca 110 lyssnarplatser. Det innebär att här finns 350 platser där man både h&o...

Samarbete

Idag har vi haft våra tillsammansgrupper igen. Vi gjorde lite olika i grupperna, målade påskteckningar, lekte lekar och  experimenterade. Vi började med en härlig sångstund tillsammans. Här leke...

Samarbete

Samarbete

2A träna samarbete och ledarskap på Idrotten.

samarbete

Samarbete

Denna veckan har vi fortsatt med vänskaps/samarbetsövningar och lekar. KortlekenKortleken är en rolig lek fråga gärna era barn hur den går till.     Samarbetsövning med ballonger.  ...

Samarbete kring stavning

Just nu håller eleverna på att skriva sagor om räven inom vårt no-tema. De skriver två och två och jag gläds åt att se hur deras samarbete leder dem fram...

Samarbete mellan hamn och rederi ger resultat

”Jag är helt övertygad om att både hamnar och rederier uppnår bäst resultat genom ett tätt samarbete. Vi måste ha en öppen och uppriktig dialog för att komma fram till lösningar som gynnar bägge parte...

Samarbete och gruppdynamik

Samarbete-lek-it

Varannan vecka kommer eleverna att få leka, "tävla", samarbeta i kahoot. Vi gör frågor om olika ämnen och eleverna kommer så småningom, om intresset finns att göra egna kahoots till sina kamrater. Det...

Samarbetslekar

Barnen bygger statyer i grupp. De får ett uppdrag att t.ex stå rygg mot rygg och löser tillsammans uppdraget. Det gäller att klara så många uppdrag som möjligt.  Härligt att se både gamla och n...

Samarbetssamtal

I samarbetssamtal kan föräldrar få stöd att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Målet är att föräldrarna ska hitta former för a...

Samarbetsträning.

Några av barnen har provat asniktsfärgerna på varandra.  Barnen fick rita av varandra medan de andra skulle gissa vem de ritade. Vi leker lekar i grupp utomhus. Samarbetsträning med tekniska...

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden

Kommande möten 2017/2018   Tidigare möten: 19 november 2015 Kallelse 19/11 2015 Protokoll 19/11 2015    

Samhällsorientering för nyanlända

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lys...

Samlingar och dokumentation

Föremålssamlingar och fotografiska samlingar Samlingarna innehåller arkeologiska och kulturhistoriska föremål, ett omfattande arkiv och en unik glasplåtssamling med fotografier. Samlingarna ägs av Yst...

Samlings- och fritidslokaler

Samlingslokaler Fastighetsavdelningen hyr ut de fem samlingslokalerna nedan och de kan bokas på webben via vårt bokningsschema. Där kan du se lediga tider och göra en bokningsförfrågan direkt. Du kan...

Sammanträdesplan

Kommunfullmäktige sammanträder tredje torsdagen varje månad (utom i juli) i Gamla Rådhuset vid Stortorget. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för a...

Sammanträdesprotokoll

Protokollen finns samlade under Kommun & Politik > Politik & påverkan > Nämndernas protokoll      

Sammanträdesprotokoll 2015-2016

Sammanträdesprotokoll 2016

Sammanträdesprotokoll 2016

Sammanträdesprotokoll 2016

Sammanträdesprotokoll 2016

Samordnad individuell plan (SIP)

Dokument: Information om samordnad individuell plan Video: SIP på tre minuter SIP på 3 minuter from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo.

Samordnad Varudistribution

Med hjälp av en gemensam distributionscentral som drog igång den 1 oktober 2013 har det skapats nya möjligheter för lokala och regionala matproducenter att lägga anbud på kommunernas livsmedelsupphan...

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförts från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar godset på...

Samordnad varudistribution lockar och inspirerar andra kommuner

GDL transport AB vann den senaste transportupphandlingen som var klar hösten 2017 samtidigt som den gemensamma terminalen flyttades efter fyra år i Ystad till fyra nya år i Tomelilla. Redan från börja...

Samordnarfunktionen

Som samordnare har Marietorps naturskola tidigare kunnat följa hur Grön Flaggarbetet framskrider i de verksamheter som markerat Marietorp som samordnare. Sedan Håll Sverige Rent har ändrat hemsidan ha...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Där ska sådana frågor behandlas som är viktig...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Där ska sådana frågor behandlas som är viktig...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Vid samråd ska frågor behandlas som är viktig...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Vid samråd ska frågor behandlas som är viktig...

Samråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Vid samråd ska frågor behandlas som är viktig...

Samråd om Ystads hamns nya kaj

Vi planerar att bygga en ny kaj med vågbrytare. Anledningen till att ny kaj byggs är att befintliga kajer inte tål de laster som ska hanteras. I samband med bygget krävs muddring i hamnbassängen till...

Samråd tillkommande anlöp

Välkomna att delta i samråd, enligt 6 kap. 30 § miljöbalken (1998:808). Samrådet avser ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Ystad Hamn Logistik AB verksamhet inom Ystad hamn.  Marknade...

Samrådsmöten - anteckningar

Samtal

Samverkan

Sandhammaren

Die Zeitschrift Skåne hat den Strand Sandhammaren zur „gröβten Sandkiste der Welt“ ernannt – ein Platz für Spiel, Aktivitäten im Freien und Unterhaltung, an dem wir gerne andere Teilhaben lassen w...

Sandhammaren

Sandhammarens strand  anses vara Sveriges finaste med sand som i vithet och finkornighet saknar motsvarighet. De långa stränderna, sanddynerna och tallskogen i de inre delarna är välkomnande året...

Sandhammaren

A beach of contrasts The beach at Sandhammaren is allegedly the finest in Sweden and the fine white sand has no equal. All this makes a walk along the coast a pleasure at any time of year. The endless...

Sandskogens idrottsplats

Sandskogens idrottsplats, belägen så långt söderut du kan komma i Ystad, är en välskött idrottspärla precis vid stranden. Endast en cykelstig skiljer idrottsp...

Sandskogens Naturreservat

Ystads Sandskog är ett skogsområde med mycket höga naturvärden och det är också ett omtyckt rekreationsområde för många Ystadbor. År 2004 ansökte kommunen om statligt bidrag för att bilda ett kommunal...

Sanering av PCB

I de fall en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 500 mg/kg är ägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera PCB. Industribyggnader uppförd...

Sanering av PCB

Den 30 juni är slutdatum för sanering av PCB i fogar som överskrider 500 mg/kg. Du som äger en byggnad där PCB påvisats enligt inskickad inventeringsrapport kommer inom kort att få information om sane...

Satsning på stärkt 3PL och magasinsverksamhet i Ystads hamn

Under ett flertal år har hamnbolaget som ett komplement till hamnverksamheten bedrivit en viss 3PL verksamhet i egna magasinslokaler. Verksamheten står inför en utvecklingsfas och bolaget har valt att...

Satsningar och projekt

Filmen "Staden, filmen, turismen", producerad av Daniel Permbo, DejPej Film.  

Scen

ScenmåttScenen är 10,7 meter djup och 14.9 meter bred. Speldjupet är 9 meter och scenöppningen 7,5.  Minsta höjd i scenhuset är 13,4 meter.  Kulisser och ridåerYstads Teater har en unik...

Schack

Prova på att spela schack! Plats: Lancasterskolan, Sankt Petri kyrkoplan 2, Ystad (vid klostret)Datum: 23 februariTid: kl 17-18Pris: GratisFöranmälan: –Medtages: –Kontakt/Mer info: Stein Jörgense...

Schack

Prova på att spela schack och spela mot duktiga spelare från schackklubben. Ålder 13-25 år Plats: Ungdomens Hus i Ystad, Industrigatan 8 Datum: 21 februariTid: kl 18-20Pris: GratisFöranmälan...

Schedule

Friday 8 June: 09.00-09.30: Welcome 09.30-10.00: John Andrén Lecture 10.00-11.00: Plenary – Peter Raby: ‘Wilde on Stage, then and now’ 11.00-11.15: Refreshment 11.15-11.45: Lene Østermark Johansen: ‘...

Schema att följa

Vi, 2a på Backaskolan, känner att vi har kommit igång bra med Asl denna terminen. För att eleverna ska kunna arbeta lite självständigt har vi skapat ett schema so...

Schonisch-dänische Schlossgeschichte

Ein Hauch Dänenzeit und Glanz schwedischen 19. Jhs. liegt über den Schlössern und Herrenhöfen der Gemeinde Ystad – heute bedeutende Landwirt-schaftsunternehmen oder Kulturstätten.     B...

SchoolTube

“SchoolTube” fokuserar på olika typer av medier som exempelvis radio, tidningar, bloggar, poddar och YouTube. Du kommer att fördjupa dina kunskaper inom ämnena SO och svenska. Om intresse finns har du...

Schyst samarbete för god gärning!

Scones

I fredags bakades det scones till eftermiddagsfikan på Smaragden. Serverades såklart med ost, marmelad och te.

Scrapbooking

Efter önskemål från eleverna hade vi scrapbooking. Man valde en bild med ett sommarmotiv och scrappade, skapade runt den. Vi såg att en mörk bild framträdde bättre på en ljus bakgrund och tvärtom. Ell...

Scrapbooking!

Se det snöar

Välkomna till en ny termin! Första skoldagen bjöd på riktigt busväder med blåst och snö och dagens bilduppgift handlade om snö och perspektiv. Hur ser vi ut när vi tittar upp mot himlen och njuter av...

Se gärna på filmen om femmornas Julmys på naturskolan.

Se och göra

Det finns ett stort och varierande utbud av olika aktiviteter, mytomspunna och intressanta besöksmål liksom kulturupplevelser för hela familjen. Sök aktiviteter och sevärdheter i Ystad och på Österlen...

Sea -U i Ystad

Eleverna fick undersöka vad som lever i havet och vi hittade bland annat sandräkor. Vi fick ha speciella byxor och stövlar på oss så vi inte blev blöta.             &nbs...

Search results

@External@

Second Line Jazzband – Traditional Jazz from Gothenburg

Niklas Carlsson – trombone, vocals Olof Skoog – saxophone, clarinet, vocalsJesper Albrektsson – trumpet, vocalsAnders Wasén – banjoPer Bach – bassJohan Horner – drums Vänner av klassisk jazz får en hö...

Sehenswertes

Hier können Sie mehr finden!

Sehenswertes und Aktivitäten

Es gibt ein umfassendes und abwechslungsreiches Angebot an spannenden Aktivitäten, mythenumwobenen und interessanten Ausflugsziele und Kulturerlebnissen - für die ganze Familie.  

Selma Örtqvist om Simon och Ekarna

Simon och ekarna är en film baserad på en roman av Marianne Fredriksson. Genom filmen får man följa Simon genom några år ur hans barndom fram till att han är un...

Selma Örtqvist om The Magic of Julien

Vi i kulturkollen har varit och sett "The Magic of Julien", en trolleriföreställning på Ystads teater. Julien är en känd magiker, som bl.a. har varit med i Talang 2007, där han kom till final. Han har...