A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'T' med 90 träff(ar).


Tillstånd

Lotterifrågor Serveringstillstånd / Alkoholtillstånd

Tillgänglighet

Tillgängliga lekplatser På kartan är alla tillgängliga lekplatser i Ystad märkta med grön punkt: Visa större karta   Tillgänglighet på webbplatsen...

Tillgängligare Ystad

  Inventering av kommunens fastigheter pågår och har till stor del genomförts. Åtgärdsförslag ar upprättats för flertalet objekt. Det är mån...

Tillgänglighetsprogram

För att det ska vara möjligt för alla att kunna delta i samhället, måste samhället vara tillgängligt i vid bemärkelse. Med detta menas att samhället ska v...

Torna 1

Kontorsbyggnaden är uthyrd till Medborgarskolan, Ystads kommun samt Eltel Networks . Den f.d. stallbyggnaden är uthyrd till  Film i Skåne samt Southern Props ek.f&o...

Tändstiftet 3

Uthyrd till Hydx, ABX i Ystad AB , Ryds glas AB samt Caverion Sverige AB.

Trygghet och säkerhet

Trygghet, säkerhet, beredskap och krisledning   Klicka på länkarna till undersidorna för att se innehållet! Även om vi försöker vara heltäckande, s&...

Trafiksäkerhet

Förbered dig inför vintern  Här har vi samlat lite tips för ALLA inför vintern  Vinterdäck är självklart, dessutom lagstadgat för perioden 1 de...

Träningsskolan 1-9

                                                    

Träff 1 (Fsk A)

Lite problem i början - sammansättning av par. Mycket finmotoriska övningar. Svårt när gruppen spänner över ”hela spektrat”. Trevligt att visa böc...

Träff 1 (Åk 3)

Vi använder datorn till berättelser/ texter i Word, Storybird osv Parvis eller enskilt arbetet beroende på ämnet En skriver och en berättar, men problem när man bara h...

Träff 1 (Åk 2)

Här kommer ett sammandrag av gruppens tankar om hur vi har jobbat samt läget just nu: -Förra året i ettan jobbade vi med traditionell läsinlärning blandat med Skriva si...

TodaysMeet

Inspirerade av Gunilla har vi nu haft klassråd två veckor i rad med hjälp av TodaysMeet.com och det har faktiskt funkat riktigt bra. Det är ju inte lugnt och tyst på n&ari...

TodaysMeet

Hej på er! Vi har provat på Todaysmeet till barnens stora glädje. Vi använder oss av TodaysMeet när vi har klassråd om fredagar. En fredag var jag hemma med sjukt bar...

Tux Paint

Vi ska prova Tux Paint. Ska bara lista ut hur man skriver ut!

Tips

Vi behöver komplettera ASL med bl.a. språklekar. Vill gärna delge er en sida. http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar--sprakverktyg/ Jag ö...

Tankar kring ABC

Idag provade vi på att jobba med ABC i förskoleklassen.  Jag upplevde att de barn som har kommit igång med att bilda ord och skriva texter tyckte det var tråkigt. De ville...

Tillbaka efter jullov

Nu är vi igång igen och vårterminens första skrivuppgift var att skriva ordet "VINTER" lodrätt och fylla på ord eller meningar på varje bokstav. Det var kul! De...

Träna handstil

Hej, hej! Här i år 2 på Svarteskolan skrivs det böcker så att pennorna ryker.Eftersom vi inte hade tillgång till datorer vid skolstart startade vi med dett...

Tema - vinter

Nu har snön, äntligen, kommit. Här i Glemminge är vi igång med ett vinter tema. Eleverna skriver texter om hur olika djur gör för att klara av vintern. Många...

Tips och hjälp önskas

Jag har ett par elever i klassen som gärna inte vill skriva sina texter på datorn. De väljer istället att skriva med pennan. Eleverna detta gäller skriver innehållsrik...

Tips.

Vi har introducerat vital och ljuda på storbilden för att alla skulle bli inspirerade att prova. Barnen har fått skriva om "favoriter" t ex favoritmat,djur, färg ett lätt o...

Todaysmeet - kommunikation mellan skolorna

Idag hade vi som vanligt klassråd med hjälp av Todaysmeet. Plötsligt fick vi besök av 1a på Backaskolan, i "vårt rum". Oj, vad vi blev förvånade och glada!...

Tidigare utställningar

Utställningar 2020 Utställningar 2019 Utställningar 2018 Utställningar 2017 Utställningar 2016 Utställningar 2015 Utställningar 2014 Utställningar 2013 Utst&aum...

Teaterhistorik

1690 skrev prosten Måns Lacander till Domkapitlet och klagade över att man bröt mot Hans Kunglig Majestäts stadgar om sabbatsbrott. Han påpekade i sin skrivelse äv...

Teatercafé

Öfvre CaféetYstads Teater har två caféer. Det Öfvre Caféet på översta våningen inrättades ursprungligen som ett enkelt ölcafé f&o...

Tillstånd regler och tillsyn

För exempelvis uteserveringar, torghandel, gatuskyltar, musikarrangemang dvs upplåtelse av allmän plats, krävs det tillstånd. 

Torghandel

Torghandeln bedrivs hela året, måndag till lördag mellan klockan 08.30 och 19.00. Är du intresserad av fast torgplats, anmäler du ditt intresse på Mina sidor som sedan...

Taxa enskilda avlopp

Enligt Ystads kommuns Renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Du får en avisering ca två veckor innan tömning.&nb...

Taxa trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall sker i 370-liters kärl på hjul. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag. Vid beställning av abonnema...

Tömning av enskilda avlopp

Tydlighet I vissa fall kan det vara svårt att se till vilken fastighet en slamanläggning hör (om anläggningen t.ex. ligger utanför tomtgränserna). Då måste f...

Trädgårdsavfall

Vad är trädgårdsavfall? Som trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel. Ex. ris, löv, gräsklipp, barr, blast, vissna plantor, grönsaksrester, bär och ogräs. OBS! Ste...

Trädgårdsavfall som komposteras hemma

Planering och placering Att börja kompostera trädgårdsavfall kräver till skillnad från matavfallskompostering ingen anmälan till Ystad-Österlenregionens miljö...

Trafiksäkerhet och trafikfrågor

Lokala trafikfrågorAlla generella regler för hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen, som gäller för hela Sverige. Vägmärken används bar...

Tomtkö nya områden

Det finns i dagsläget villatomter i Sövestad, Glemmingebro och Löderup. Utöver dessa tomter kan det i framtiden bli aktuellt med bebyggelse i nya områden. För dessa nya...

Tillsyn

Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ysta...

Trädplanteringar i Ystad 2012

Ystads kommuns parkenhet har under 2012 utfört trädplanteringar i alléform vid gång- och cykelvägen vid Kristianstadsvägen. Vi har planterat 24 st Carpinus betulus "Fr...

Taxor och avgifter

Brukningsavgifter 2020 (inkl. moms) Brukningsavgiften för vatten och spillvattenavlopp är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll av vattenve...

Träblås

Träblås   Klarinett Tvärflöjt Blockflöjt Saxofon Klarinett Klarinetten förekommer i många olika musikstilar, från klassisk musik till jazz, folkmu...

Träffpunkten

Du är välkommen oavsett om du väljer att komma någon gång då och då, eller varje dag. Vi vill tillsammans skapa en god atmosfär där alla kan känna...

T-Ö

GATUNAMN HEMTJÄNSTGRUPP TEL Tallvägen Löderup 577 880        Tangogatan Briggen 577 514 Tapetmakaregränd Östra Förstaden...

Trygghetslarm

Det sker genom en enkel knapptryckning på den bärbara larmknappen som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går till Trygghetscentralen i Örebro som ringer hemtjänstgruppen i de...

Tillståndsfrågor

Tobak

All anmälan om försäljning, riktlinjer och tillsyn av tobak ligger på Ystad-Österlenregionens miljöförbund, som är placerat i Tomelilla. Simrishamns, Tomelilla...

Theater und Musik

Nee, aber unsere eigenen Zuschauerzahlen in Ystad sind sehr hoch, besonders im Sommer, wenn wir nicht so viel Fernsehen gucken. Wir wollen es lieber in echt!   Und in echt ist es – im Theat...

Touristenbüro Ystad

Ystads Touristenbüro ist ein autorisiertes Touristenbüro, das Ihnen qualifizierte Informationen zu Ystad, Schonen und Schweden bereithält. Sie finden uns auf dem S:t Knuts torg am Bahnh...

Trafikutskottets ordförande besökte Ystad Hamn

På agendan stod infrastruktur, miljö och hamnens betydelse för Sverige gällande gods-och passagerartrafiken till Öst- och Centraleuropa. De två riksdagsledamöterna blev under dagens besök vägledda i h...

Tillväxt Syd

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar och arbetar utifrån en enkel grundidé: Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk kan vi alla utvecklas och...

Trivselregler

Duscha alltid före bad För allas trevnad är det viktigt att du alltid duschar före bad. På kroppen och i håret sitter smuts, hudavlagringar, produktrester frå...

Trädvårdsarbete

  Träden kommer att beskäras enligt besiktningens rekommendationer, för att få fortsatt överlevnad och för att säkerställa gångvägens passage f...

Trädskulpturer plockas ner

Almsjukan har det senaste decenniet i princip utplånat almen i Sydsverige. Många av de döda almarna står kvar och är därmed lätta byten för rötsvampar....

Tidigare Elev

The Distant Sound

Susan Philipsz The Distant Sound Ystads hamn Inspirerad av den danska, svenska och norska kusten och kulturhistorien har den internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstve...

Tropikariet

  Vi fick pengar av Samfonden för att besöka Tropikariet i            Helsingborg. Det var en uppskattad upplevelse!             ...

Tillgänglighet på Ystad Arena

  Ystad Arena Bad är utrustat med skyltar som är taktila och har piktogram. Både utomhus och inomhus finns ledstråk till entré, café, reception och de olika...

Trotjänarbegravning

Det är förbjudet att gräva ner kadaver, vilket regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002, men miljöförbundet kan ändå besluta at...

Temperatur och luftfuktighet

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhus-miljön är så bra som möjligt. Inomhusmiljön påverkas blan...

Tillståndsplikt

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel. 1. på tomtmark för flerfamiljshus  2. på gårdar...

Träskyddsbehandlat virke

Allmänt Användare (även privatpersoner) av impregnerat virke är skyldiga att noga överväga behovet. Val av konstruktion kan minska behovet av kemiskt träskydd. Virke...

Transport av avfall

Farligt avfall får enbart transporteras och tas emot av företag som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Det är avfallslämnarens skyldighet att se till att tra...

Tobak

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär att du som gjort anmälan om försäljning av tobak tidigare och...

Tillsyn av tobaksförsäljning

Miljöförbundet utför kontinuerlig tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar miljöförbundet ut en årlig tillsynsavgift.

Taxor

Vad betalar man egentligen för? Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme till miljöförbundet för tillsyn enligt miljöbalken, liv...

Träningsskolans blogg

Träningsskolan hade en mysig dag på Marietorp trots att det regnade det mesta av dagen!   

Tema årstider

     

Tema träd

Gul och Lila klass arbetar med tema Träd. Vi har under några månad följt några olika träd. Sett hur knopparna slagit ut, lärt oss trädets olika dalar, skillnaden på barr och lövträd samt lärt oss om a...

Tema - Fritiden

Under vårterminens sista veckor har vi arbetat med Fritiden i vårt tema. Eleverna har fått uppleva och besöka olika aktiviteter i Ystads närmiljö, men även arbetat med vad som erbjuds eleverna under r...

Tillsyn av öl, tobak och läkemedel

Kontrollköp är en metod som myndigheten kan använda för att kontrollera att folköl, tobak och receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om at...

Teorikurs

Vi börjar från början med det allra mest grundläggande koncepten som t.ex. rytmiska figurer och skalor och jobbar oss vidare till att så småningom analysera enklare m...

Tack för din medverkan!

Har du frågor om projektet kan du vända dig till Tobias Gustafsson, gatu- och trafikingenjör på 0709-47 70 83 eller Emilia Löfgren, teknisk chef på 0411-57 79 95. Vänliga hälsningar Ystads kommun

Tillsyn på idrottsanläggningar

Vid en inspektion tittar vi bland annat på:Städning – kontroll av städrutiner för maskiner och redskap är viktigt. Skolorna har städpersonal men de flesta gym uppmanar besökarna att rengöra maskinerna...

Toppolitiker stödjer Ystad Hamn!

Vid dagens besök blev Henrik Fritzon och Rikard Larsson vägledda i hamnen av Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB och fick bland annat ta del av information kring de utmaningar som hamnen står...

Trivsel och gemenskap

Trivsel och gemenskap Att visa hänsyn till sina grannar skapar gemenskap och trivsel i ditt bostadsområde.Några enkla tips för att undvika klagomål• Dämpa radio o...

Trotjänarbegravning

Nedgrävning ska alltid ske på ett sådant djup att vilda djur inte kan komma åt det döda djuret. Den grav som grävs ska vara så djup att djuret kan täckas me...

Temanytt

Ibland om fredagar kommer en hemlig gäst till Diamanten. Denna fredag kom Rickard som arbetar med bilar, men på sin fritid gillar han att dyka i haven. Rickard hade med sig sin dykardräkt. Vi fick pr...

Temakväll i matens tecken

Tillsyn

Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ystad...

Temakväll i matens tecken

Tema vatten

Tandvårdsmottagningar

Under januari och februari 2016 utför miljöförbundet tillsyn av tandvårdsmottagningar i våra tre kommuner. Totalt 26 verksamheter inspekteras med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikali...

Tidigare stipendiater

Stipendiater år 2017 Eva LarssonHos Eva Larssons möts geometriska och organiska former. Det är ofta mönster och symboler som är utgångspunkten i hennes bilder. Hon arbe...

Tvärhuset

  Är beläget på Mattorgets västra sida. Korsvirkeshuset uppfördes i början av 1800-talet på byggrester från ca. 1750-talet. Omkring år 1900 drevs här en Musik ock Konsthandel av Elis Christians...

Träd

dag har vi pratat och tittat på träd. Vad kan växa på träd och varför träd är viktigt för allt levande?

Teater

Teater: För dig som går från åk 1 (3 åldersanpassade grupper) Med roliga improvisations- och teaterövningar provar vi olika roller, fantiserar, dramatiserar och...

Tyck till

Tillstånd och ansökan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.När det gäller om...

Trekking in Time

Trekking in Time Deltagande konstnärer: Marina Abramovic/Ulay, Kerstin Ergenzinger, Hamish Fulton, Gittan Jönsson, Christina Kubisch, Juha Pekka Matias Laakkonen, Richard Long, Tisha Mukarji, Hrafnkel...

Tema - Diamanten

I vårt tema fortsätter vi att arbeta med våra svenska skogsdjur, men kommer så sakta att känna in julen. Vi har några roliga skoldagar kvar där vi kan uppleva, upptäcka och utforska tillsammans i vänt...

Teater

Tåg & buss

Visa på karta   Det går tåg frekvent till Ystad från både Malmö och Simrishamn. Hitta tidtabeller på Skånetrafikens hemsida eller anvä...