Bygga, riva eller ändra

Vissa åtgärder kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Lov- och anmälningsplikten beror på vad det är för åtgärd som ska göras, hur stor den är och på vilken plats åtgärden ska göras.

Publicerad 2023-02-02, Uppdaterad 2023-03-03

 

 

 

 

Viktig information

Ingen aktuell just nu.

Kontakt

Expeditionen och telefonen är öppen:

måndag - fredag 10-12
måndag - torsdag 13-15

0411-57 72 30

bygglov@ystad.se

Vi har även öppethus onsdagar mellan 13:00-15:00 på Tobaksgatan 11, då kan du träffa våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Här kan du boka kvartsamtal med våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Bygglovsguide

Få hjälp med vår Bygglovsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

I denna karttjänst kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Ibland kan det krävas bygglov, ibland en anmälan och ibland ingenting.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur processen fungerar.

Dokument och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.