Attefall

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Vad är en attefallare?

Lagstiftningen benämner attefallsåtgärder inom kategorin för bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. En- och tvåbostadshus är precis som det låter, en byggnad på en tomt som har en eller två bostäder. Har tomten tre eller fler bostäder så klassas det som ett flerbostadshus och då gäller andra regler.

Bygglovsbefriade åtgärder är ganska klurigt, ibland krävs det en anmälan, inbland kan det ändå vara bygglovspliktigt men även kan det vara frittfram att bygga. Detta kan vara tex. en friggebod som också fått sitt anmn från en tidigare bostadsminister. Birgit Friggebo är även känd för sitt framträdande i Rinkebys Folketshus.

Attefallshuset får användas både som en komplementbyggnad och som ett komplementbostadshus. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad. Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.

Ta hjälp av bygglovsguiden

Vi har tagit fram en e-tjänst som guidar dig för att ta reda på om det är bygglovspliktigt, anmälningsplikt eller inget av det. Om du fortfarande är osäker så kan du alltid höra av dig till oss sk ska vi hjälpa dig.

Olika bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Det finns flera olika byggolvsbefriade åtgräder, följande kräver anmälan:

 • Bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m², så kallat attefallshus.
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 m².
 • Bygglovsbefriade takkupor.
 • Inreda ytterligare en bostad utan bygglov.

och resterade kräver troligtvis varken bygglov eller anmälan, dvs att ni inte behöver godkännande av oss på Bygglovsenheten.

 • Bygglovsbefriad komplementbyggnad högst 15 m², så kallad friggebod.
 • Bygglovsbefriad skyddad uteplats.
 • Altan.
 • Bygglovsbefriat skärmtak.
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk med mera.
 • Undantag från lovplikt för parkeringsplats.
 • Bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil.
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan.
 • Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan.
 • Mur och plank utanför detaljplan.

Önskar du mer information om ovanstående kan du läsa mer på Boverkets hemsida.

Vilka handlingar krävs?

Generellt krävs följande ritningar för en anmälan:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionssektion

Följande handlingar kan behövas i vissa ärende

 • Ventilationsritning
 • Värme och sanitetsritningbygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus
 • Om avståndet är närmare än 4,5 så kräv ett godkännande av grannen
 • Om avståndet är närmare än 4,5 och tomtgränsen är orsäker krävs en nybyggnadskarta

Vad är en detaljplan?

llt krävs följande ritningar för en anmälan

Hur ansöker jag eller gör en anmälan?

Allt krävs följande ritningar för en anmälan

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

När vi får in ett nytt ärende eller nya handlingar så ska vi enligt lagen återkoppla inom 3 veckor, det brukar gå betydligt fortare än så. När vi anser att ärendet är komplett så ska vi ta beslut om startbesked inom 4 veckor. När ni fått startbesked kan ni börja bygga, när ni är färdiga med bygget ansökar ni om slutbesked. Mer info om vilka handlingar som ska skickas tillbaka kommer vi notera i startbeskedet.

Vi har taxor för olika åtgärder, dessa taxor är fastställade i vår politiska nämnd, Myndighetsnämnden. Taxorna brukar justeras varje år, några exempel för 2023 är 4 295kr för en eldstad, 5 522kr för ett attefallscarport, 12 884kr för en attefallskomplemetsbostadshus, 30 062kr för en vanlig villa utanför planlagt område. Är du mer nyfiken på vad olika åtgärder kostar kan du läsa i denna pdf.

 

Publicerad 2023-02-28, Uppdaterad 2023-03-03

 

 

 

 

Viktig information

Ingen aktuell just nu.

Kontakt

Expeditionen och telefonen är öppen:

måndag - fredag 10-12
måndag - torsdag 13-15

0411-57 72 30

bygglov@ystad.se

Vi har även öppethus onsdagar mellan 13:00-15:00 på Tobaksgatan 11, då kan du träffa våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Här kan du boka kvartsamtal med våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Bygglovsguide

Få hjälp med vår Bygglovsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

I denna karttjänst kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Ibland kan det krävas bygglov, ibland en anmälan och ibland ingenting.

Dokument och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur processen fungerar.