Följ ditt ärende

Här kan du som har ett pågående ärende följa det oavsett i vilket steg i processen du befinner dig. Tänk på att e-tjänsterna inte fungerar i Internet Explorer och Internet Edge, vänligen använd annan webbläsare.

Titta på mina byggärenden

Här kan du som sökande, kontaktperson, ombud eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

Om du har ett ärende registrerat på dig med ditt personnummer kan du ta del av det här. Det är endast sådant som är offentligt som finns att läsa. Det finns möjlighet att se både pågående och avslutade ärenden. 

Det är endast en tittfunktion för att se vad som händer i ditt ärende och påverkar inte handläggningen av ärendet.

Mina byggärenden

Meddelande till handläggare

Genom att logga in med din e-legitimation kan du här lämna ett meddelande till din handläggare.

Är du redan inloggad, tryck Nästa.

Meddelande

Komplettera i bygglovsskedet

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende fram till bygglovsbeslut.

Bygglovsenheten kan be dig att komplettera med fler handlingar eller revidera redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut.

Komplettera

Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd

Du loggar in med din e-legitimation för att komma åt e-tjänsten.

 Följande möten kan du boka:

  • Tekniskt samråd (TS)
  • Arbetsplatsbesök (AP)
  • Slutsamråd (SS)

Information inför bokning:

Du kan senast boka ditt möte med oss fem arbetsdagar innan mötets datum.
Kom ihåg att både kontrollansvarig och byggherre ska vara informerade om det möte du bokar.

Boka tid

Komplettera inför startbesked

Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

Komplettera här

Komplettera efter startbesked

Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked. 

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

Komplettera här

Anmäla ny kontrollansvarig

Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på Boverket. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende.

Anmäl här

 

Publicerad 2023-02-02, Uppdaterad 2023-03-03

 

 

 

 

Viktig information

Ingen aktuell just nu.

Kontakt

Expeditionen och telefonen är öppen:

måndag - fredag 10-12
måndag - torsdag 13-15

0411-57 72 30

bygglov@ystad.se

Vi har även öppethus onsdagar mellan 13:00-15:00 på Tobaksgatan 11, då kan du träffa våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Här kan du boka kvartsamtal med våra bygglovshandläggare och inspektörer.

Bygglovsguide

Få hjälp med vår Bygglovsguide om du är osäker om det är anmälnings eller bygglovspliktigt eller inget av det.

Mina förutsättningar

I denna karttjänst kan du se vad som gäller på din fastighet, olika fastigheter har olika möjligheter. Ibland kan det krävas bygglov, ibland en anmälan och ibland ingenting.

Dokument och exempelritningar

Här kan du ladda ner dokument som kan behövas i ditt ärende.

Boverket

Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende.

I Boverkets byggregler kan du läsa mer om olika regler och hur processen fungerar.