8B7B5859.jpg

Krąg kamienny Ales Stenar

Ales stenarKrag kamienny

Niedawno prowadzone były nowe badanie tego fascynującego miejsca pod czujnym okiem polskiego archeologa, który został zaproszony do wyjaśnienia i zbadania pochodzenia głazów.

Na nadmorskim wzgórzu w pobliżu kiedyś rybackiej wioski Kåseberga znajduje się jedna z najważniejszych atrakcji turysrycznych regionu. Ales stenar to największy w kraju zespół kamiennych obelisków. Krąg kamienny Ales stenar jest potężnym symbolem władzy i wiary. Wzniesiony prawdopodobnie po raz pierwszy 1000 –1500 lat temu, dzisiaj składa się z 58 stojących bloków skalnych, ustawionych w kształcie łodzi i jednego leżącego kamienia. Każdy z nich waży 3-4 tony. Wymiary "kadłuba" to 67 m długości i 19 m szerokości. Początkowo było zapewne około 60 głazów w tym okręcie kamiennym, który został po raz pierwszy opisany i przedstawiony przez podróżników w XVII wieku. Szczególna forma kamiennego okrętu, jaką reprezentuje krąg kamienny Ale, jest rodzajem grobu, zbudowanym w późnej epoce żelaza.

  

Zabytek ten został po raz pierwszy odrestaurowany w 1916, wówczas podniesiono kamienie, które się przewróciły, a niektóre inne umieszczono w okręcie na ich pierwotnym miejscu. Obecny układ pochodzi z 1956, kiedy miejsce to poddano gruntownej konserwacji. Wówczas wskutek erozji gleby, kamienie były niemal całkowicie pogrzebane pod warstwą piasku. Niestety nie przeprowadzono prac archeologicznych podczas odkopywania kamieni z piasku i możliwe, że przedmioty z grobu zostały stracone na zawsze.

  

Archeologiczne prace badawcze w ostatnich czasach i przeprowadzone analizy określania wieku za pomocą próby węgla wskazują na to, że miejsce było rzeczywiœcie używane w później epoce żelaza. Znaleziono prawdopodobnie urnę pogrzebową z okresu 500-600 n.e. Archeolodzy znaleźli na kilku stojących głazach wykonane przez człowieka okrągłe zagłębienia w kształcie miseczki, wykute w kamieniu, o średnicy kilku centymetrów. Chociaż spotyka się je najczęściej na pozostałościach z epoki brązu, takie zagłębienia w kształcie miseczki są znane z wielu zabytków przeszłości i nawet jeszcze w dwudziestym wieku ludzie czasami używali ich do składania ofiar.

 

Krąg kamienny Ales Stenar mógł być miejscem kultu religijnego wyznawców słońca. Podczas letniego przesilenia słońce zachodzi na północno-zachodnim krańcu budowli, a podczas przesilenia zimowego wschodzi na przeciwległym krańcu. Nie można jednakże dokładnie określić daty letniego i zimowego przesilenia tylko z położenia kamieni kręgu. Głazy stoją nieco za blisko i zbyt niedokładnie.

Ruch słońca w ciągu roku miał duże znaczenie dla naszych przodków, potwierdza to zorientowanie wielu budowli wczesnej architektury. Kierunki świata również decydowały

o umieszczaniu zmarłych w grobach i nawet kościoły chrześcijańskie budowano z prezbiterium, zwróconym na wschód – symbol wschodzącego słońca i zmartwychwstania. Na przestrzeni wieków ten kamienny zabytek znany był pod wieloma nazwami. Cho Ales Stenar może brzmieć jak imię własne, historia nie zna śladów takiego człowieka, a niektórzy badacze twierdzą, że Ale oznacza po prostu „grzbiet”, co oznaczałoby dla kręgu kamiennego Ale, że są to „kamienie na grzbiecie”. Inni utrzymują, że Ale to stare słowo, oznaczające świątynię lub święte miejsce.

  

Godziny otwarcia: obiekt dostępny do zwiedzania przez cały rok

 

 

Informacje praktyczne:

Strona internetowa: http://www.raa.se

lub

http://www.visitystadosterlen.se

Adres: Kåseberga

Telefon: +46 411-577681

e-mail: turistinfo@ystad.se

Publicerad 2020-01-19, Uppdaterad 2022-11-21