A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Din sökning på 'ystad_english Port port.htm' gav 17 träff(ar).


Europaparlamentarikern Olle Schmidt på besök

Fredagen den 22 februari besökte Europaparlamentarikern Olle Schmidt Ystad Hamn. Hamnen är av EU utpekad som Comprehensive Port och samtalet handlade såväl om EU-frågor som om miljö och internationell...

Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum är ett samarbetsorgan mellan kustkommuner och andra organisationer som aktivt vill verka för att flexibel, kostnadseffektiv och miljöanpassad erosionsskyddsteknik utvecklas. Ero...

Villkor i hamnen / Terms and conditions

Ystad Hamn Logistik AB följer Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 som är utarbetade efter samråd med ICA Aktiebolag, Kooperativa förbundet, Småföretagens Riksorganisation, Svenska handelskammar...

Bilder från Klostrets restaurering 1909-1912

Östra utbyggnaden under restaurering. Foto: okänd.   Västra fasaden före restaurering. Foto: okänd.   Utgrävningar och byggnadsarbeten invändigt. Foto: okänd.   Port i västra fasaden f...

Lediga lokaler

Ystads Industrifastigheter AB kan just nu erbjuda lediga lokaler i följande fastigheter:    Heden 6 Saltsjöbadsvägen 42         Heden 3 S Dragongatan 18 160-800 kvm delbara indust...

Gränder och gator

Heter gatan verkligen så?   Supgränd har i högre grad än andra lockat klåfingriga personer att skruva ner skylten. Av den anledningen är namnet numera målat på husfasaden. Namnet går med säkerhet ti...

Om Ystad Hamn

Ystad Hamn Logistik AB ansvarar för all verksamhet i hamnen och strävar efter att den sköts, drivs och förvaltas på ett så effektivt sätt som möjligt. Som en av de största färjehamnarna i Sverige är...

Småbåtshamnar

I Ystads Kommun finns två sanktionerade gästhamnar, i Ystad och i Kåseberga, med tillhörande service. Hamnarna har sammanlagt ett 70-tal gästplatser. Ystads småbåtshamn har efter ombyggnaden drygt 7...

Ägaridé och ägardirektiv

Ystads kommun äger via sitt dotterbolag Ytornet AB samtliga aktier i Ystad Hamn Logistik AB. Ägarna har beslutat om ägaridé och direktiv vilka sammanfattas enligt följande:   Ystad Hamn Logistik AB...

Ystad Hamn stärker sin roll i det intereuropeiska transportnätverket

Ledningen för Ystad Hamn Logistik AB besökte tillsammans med Thomas Lantz, vice ordförande i Regionfullmäktige i Skåne och medlem i styrgruppen för CETC (Central European Transport Corridor), Marskalk...

Hamnen informerar EU

Hamnens verkställande direktör Björn Boström besökte Europaparlamentet i Bryssel den 17-18 september för att informera om hamnens verksamhet. Ystad Hamn är en av EU prioriterad hamn, s.k. ”comprehe...

Miljö

Verksamheten i en hamn klassas som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att en rad lagar styr vad och hur saker och ting får göras i hamnområdet. Hamnen har antagit en verksamhetspolicy du kan läsa ned...

Straßennamen

Heißt die Straße wirklich so? Ystads Straβennamen sind ebenso eigen-artig wie spannend. Hier beschreiben wir einige der seltsamsten Namen. Die meis-ten Namen sind bereits auf den Karten des 18. Jh. ei...

Ystad Hamns utveckling på agendan i Riksdagen

Torsdagen den 24 september bjöd Ystad Hamn, Ystads kommun och trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) in politiker till ett möte i Riksdagen. Mötet ämnade diskutera hamnens utmaningar...

Français

Les pierres d’Ale et la tête de Kåseberga Sur ce qu’on appelle la tête de Kåse, c’est à dire sur la falaise qui domine le vieux port de pêche de Kåseberga, trône ce qui le plus grand monument méga...

Ystad’s history in a nutshell

12th century Bishop Absalon, Bishop of Roskilde and Archbishop of Lund, brought peace to the area. Fishing families began to settle the mouth of the river Vassa, near where the Tourist Office i...

Vägarbete på Södra Dragongatan

Cirkulationsplatsen på Södra Dragongatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden 15 februari - 15 maj. Ett omfattande arbete kommer pågå vid Ystad hamn. Omläggning av VA och bredd...