Avfallshantering

Sortera dina sopor rätt!

Smart med minde avfall

Ditt avfall är en fantastisk resurs som kan återanvändas i många fall och de finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor genom att sortera.

Här är tips som göra att du minska mängden sopor:

 • Köp färre saker
 • Köp begagnat
 • Köp saker som håller länge
 • Reparera saker som gått sönder
 • Använd plastkassen flera gånger eller ta med tygpåse till affären
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk
 • Planera matinköpen så att du hinner äta upp och tillaga innan det blir gammalt

Bra att veta

 • 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch
 • En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers körning
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning räcker stålet till 2 200 nya personbilar, varje år
 • Sverige återvinner 99% av hushållens avfall

Sälj, byt eller ge bort

Att slänga användbara saker är ett stort resursslöseri. Idag finns många möjligheter att byta, sälja eller skänka bort hela och rena saker som du inte längre vill ha. Oftast är detta också det enklaste sättet att till exempel bli av med en möbel.

Det finns flera webbplatser på internet som förmedlar byten och försäljning. Blocket och slutna köp och säljgrupper på Facebook är bra exempel. Du kan också kontakta en idrottsförening eller en välgörenhetsorganisation på din ort, som kanske även kan komma och hämta dina saker.

På återvinningscentralen i kommunen kan du också lämna saker som går att återanvända.

Tänk på att mjuka möbler som soffor eller sängar kan sprida vägglöss.

Det är viktigt att sortera dina sopor rätt!

Farligt avfall

Elektronik, batterier, lampor, läkemedel och kemikalier är också viktigt att sortera undan då det kan förgifta marker och vatten. Ämnen som kan förekomma i dessa produkter är bland annat kvicksilver, kadmium och bly. Om det inte finns behållare för elektronik, glödlampor eller batterier i ditt soprum ska avfallet lämnas på kommunens återvinningscentral eller till Farligt avfall-bilen när den åker runt. Apoteken tar emot dina gamla mediciner.

Papper

Pappersförpackningar som mjölkförpackningar, juicepaket, papperspåsar, toarullar och wellpappslådor ska i pappersinsamlingen tillsammans med tidningar.

OBS! Kuvert ska slängas i den vanliga soppåsen då klistret inte går att hantera i återvinningsprocessen.

Visste du att förpackningar av papper och kartong som går till återvinning gör att vi inte behöver fälla så många nya träd. Ett ton returpapper motsvarar cirka 14 träd. Det spar också energi och kemikalier att använda återvunnet papper. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Plast

All mjukplast och frigolit kan du slänga i plaståtervinningen. Hårdplast som leksaker och stekspadar slänger du i de vanliga soporna.

Pantflaskor till exempel läskburkar och petflaskor lämnar du i din matbutik där du kan panta dem och få tillbaka pengar.

Glasförpackningar

Flaskor och glasburkar ska sorteras i färgat eller ofärgat glas.

Lämna inte dricksglas, porslin, keramik, glödlampor, lysrör och annat som inte är förpackningar. Lampor och lysrör ska sorteras för sig och resten ska slängas i grovsoporna.

Visste du att glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Då sparar vi råvaror som sand, soda och kalk. Det går också åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt glas. Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41% jämfört med att ta fram en ny produkt med ny råvara.

Metallförpackningar

Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och metallock kan du lämna här.

Lämna inte metallskrot, stekpannor och annat som inte är förpackningar, det är grovsopor och lämnas på återvinningscentralen i kommunen.

Grovsopor

Är trasiga möbler, stekpannor, och andra större sopor som inte får plats i en vanlig soppåse. Detta lämnar du på kommunens återvinningscentral eller i särskild container om det finns i ditt bostadsområde.

Tack för att du inte lämnar grovsopor i källargångarna eller utanför soptunnan. Det kan orsaka brand och drar till sig skadedjur och göra det svårt att komma fram. Om du lämnar sopor på ett olämpligt ställe är risken stor att fler gör likadant vilket gör att det blir skräpigt och otrevligt i soprummen.

Brännbart hushållsavfall

Blöjor, bindor, dammsugarpåsar, kuvert och fimpar. Det som inte sorteras ut som något annat hamnar i den vanliga soppåsen och kommer att brännas.

Matavfall

Det är enkelt att sortera matavfall och när du gör det bidrar du till att rädda jorden. Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i rätt sopkärl.

Matrester, äppelskruttar, bananskal etc. lämnar du i en särskild papperspåse. Även hushållspapper, servetter, kaffesump och tepåsar räknas som matavfall.

Lämna inte cigarettfimpar eller snus, detta slänger du i det vanliga sopkärlet.

Visste du

Det räcker med ett enda kilo matavfall för att koldioxidutsläppen ska minska med 0,3 kg jämfört med om vi använder fossila bränslen.

Lägg lite hushållspapper i botten eller använd dubbla påsar och se till så att du inte har allt för blöta matrester.

Använd påshållaren som är framtagen så luftar påsen sig och håller sig torrare.

Byt påse ofta. Det är bra att slänga påsen var tredje dag så att du slipper lukt. Den behöver inte vara full.

Många av bilarna som hämtar ditt matavfall körs på biogas som producerats av ditt matavfall.

Matavfall används till biogas och kompostering och därför är det viktigt men en noggrann sortering för att det ska lyckas i nedbrytningsprocessen.

Matavfallet kan omvandlas till en förnybar energikälla – biogas. Biogasen minskar vår klimatpåverkan genom att den ersätter bensin och diesel och den kan produceras lokalt. Det bidrar till att rädda jorden! Biogas kan också användas istället för naturgas eller gasol.

Av matavfall tillverkas också biogödsel som återför viktig näring till marken och vi gör oss mindre beroende av importerad mineralgödsel.

Om 70% av allt matavfall från hushåll samlas in skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det skulle räcka till 85 000 bilars årsförbrukning.

Du kan köra nästan 1 mil på bränslet från 5 kg matavfall.

En bil som kör på biogas släpper ut 2 600 kg mindre växthusgaser per år jämfört med en bensindriven bil.

Biogasen vi använder tillverkas till 90% i Sverige

Det tar 100 000 år att tillverka olja, men bara 30-60 dagar att tillverka biogas.

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en bra sammansättning av ämnen som våra grödor behöver. Fosfor och kväve är två viktiga grundämnen som biogödsel innehåller. Framställning av fosfor i mineralgödsel är energikrävande samt att den bara finns att bryta i en begränsad mängd. Idag importerar Sverige all fosfor som behövs. Med biogödsel kan vi återvinna en del av fosforn som vi behöver.

Biogas hjälper till att uppfylla flera nationella miljömål

Klimatneutral – inga nettoutsläpp av koldioxid.

Biogas minskar utsläppen av kväveoxid och skadliga partiklar, och bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsnormen för utomhusluft.

Ingen övergödning – biogas bidrar till cirkulation av näringsämnen, minskat näringsläckage och nedfall av kväveföreningar från transporternas utsläpp minskar.

Utsläpp av försurande ämnen i vår natur och vattendrag minskar när biogas ersätter bensin och diesel.

Om vi gör biogas av matavfall istället för att bränna upp det hanterar vi vårt matavfall mycket smartare. Vi får en högre energiutvinning och ett! drivmedel som är snällare mot jorden

År 2020 ska 50% av matavfallet tas omhand. Efter det blir det obligatoriskt. Hjälp till du också!

 

Felanmäl till Ystadbostäder om du ser att ett kärl är trasigt.

Tack för att du återvinner och sorterar rätt. Tillsammans kan vi spara energi och hindra att natur och miljö förstörs!

Publicerad 2021-11-26, Uppdaterad 2022-01-27