Markskötsel

Rensning av rabatter, klippning av gräs och ansning av buskar sker frekvent under vår, sommar och höst. Väderlek avgör hur ofta trädgårdspersonal kommer till din gård.

Har du uteplats får du gärna plantera blommor och buskar men ansvarar själv för skötsel av dessa. Har du gräsmatta gäller det att du håller den klippt för att ge ett gott intryck.

Häck mellan två uteplatser sköts av dig och din granne gemensamt. Angränsar häcken mot allmän yta sköter du insidan av häcken och Ystadbostäder ansvarar för utsidan av häcken.

Kontakta oss om du är osäker hur arbetet ska utföras.

Publicerad 2021-01-26, Uppdaterad 2022-01-27