Underhåll

Underhåll på våra fastigheter

Ystadbostäder har en långsiktig plan för underhåll som vi försöker få ihop med den budget vi har. Många gånger måste vi omprioritera för att det händer något akut eller att vädret stoppar eller förlänger utomhusjobben. Det finns också underhåll som du som hyresgäst kanske aldrig ser eller märker, som byte av värmeväxlare, avloppsrör, elledningar och pumpar eller ombyggnad av ventilation. Funktioner som ger värme, vatten, fungerande avlopp och el – och är minst lika väsentliga som en målad fasad.

I vår kundtidning, Insidan, får du fortlöpande information om våra pågående underhållsprojekt.

Om du inte har sparat på tidningen finns den även här att läsa: https://www.ystad.se/ystadbostader/Boinformation/yb-nytt/

Publicerad 2021-01-26, Uppdaterad 2022-01-27